Getallen Centrum SFG Nijmegen - Centrum Seksueel en Familiaal

advertisement
Getallen Centrum SFG Nijmegen
Methodologie
Dossieronderzoek van medische, forensische en politie dossiers. Inclusie: patiënten die zich hebben
gemeld bij het Centrum SFG Nijmegen over de periode november 2012 t/m september 2015.
Exclusie: slachtoffers van familiaal geweld < 18 jaar.
Slachtofferkenmerken
Geslacht
Man
Vrouw
Leeftijdscategorie
<12
12-17
18-25
26-39
>40
Verwijzer
Zelverwijzer
Politie
(Geestelijke) gezondheidsservices
- Huisarts
- Ambulance
1
Cognitieve beperking
Psychische/psychiatrische
voorgeschiedenis of huidige
psychische/psychiatrische
2
problematiek
Verblijf in instelling of pleeggezin
Geweld in voorgeschiednis
Familiaal geweld
Seksueel geweld
3
Bestaande hulpverlening
Betrokkenheid van
kinderbescherming/Veilig Thuis (%
of minors N=36)
1
Seksueel geweld
(N=83)
N
%
4
4.8
79
95.2
Familiaal Geweld
(N=33)
N
%
3
9.1
30
90.9
9
27
18
19
10
10.8
33.5
21.7
22.9
12.0
10
8
15
30.3
24.2
45.5
8
46
9.6
55.4
9
7
27.3
21.2
29
34.9
17
51.5
19
3
15
22.9
3.6
18.1
4
13
2
12.1
39.4
6.1
28
33.7
9
27.3
10
12.0
1
3.0
9
21
42
10.8
25.3
50.6
20
1
14
60.6
3.0
42.4
13
36.1
Cognitieve beperking zoals beschreven in het medisch dossier op de SEH
Psychische/psyschiatrische voorgeschiedenis zoals beschreven in het medisch dossier op de SEH (incl
middelenmisbruik)
3
Psychosociale services, bv psycholoog, maatschappelijk werk, POH GGZ, MEE
2
Dader- en geweldskenmerken Seksueel Geweld
Tijd tussen incident en melding bij
SFG
<72 u
>72u
Type seksueel geweld
Geen penetratie
Vaginale penetratie
Penetratie, anders dan
vaginaal
Slachtoffer weet niet wat
er gebeurd is
Alcohol/drugs gerelateerd
4
geweld
Relatie slachtoffer-dader
Bekende
5
Recente kennis
6
Peer
(Ex)- Partner
Prostitutie/
mensenhandel
7
Familie
8
Collega/werkgerelateerd
Onbekende
9
Vreemde
Slachtoffer weet niet wie
dader was
Geslacht dader
Man
4
N
%
73
10
88%
12%
8
34
9.6
41.0
14
16,9
27
32.5
14
51.9
58
19
15
9
69.9
32.8
25.9
15.5
8
13.8
5
2
25
19
8.6
3.4
30.1
76.0
6
24.0
83
100.00
percentage van de groep slachtoffers die niet weet wat er gebeurd is
Een recente kennis is o.a. iemand die tijdens uitgaan of op een feestje is leren kennen of een internetcontact
6
Peer is een leeftijdsgenoot waarmee een niet-romantische relatie wordt onderhouden
7
Eerste- en tweedegraadsfamilie, inclusief stieffamilie
8
Professional refereert aan een werkgerelateerde relatie met en person, bv college, werknemer, werkgever,
client
9
Een vreemde is iemand met wie het slachtoffer niet eerder contact heeft gehad (en is dus anders dan de
recente kennis, die bijvoorbeeld op een feestje is ontmoet)
5
Dader- en geweldskenmerken Familiaal Geweld
Tijd tussen incident en melding bij SFG
<72u
>72u
Type familiaal geweld
Fysiek
Psychisch/verbaal
Relatie slachtoffer-dader
Partner
Ex-partner
10
Familie
Geslacht dader
Man
Vrouw
Man en vrouw
Missing data
10
N
32
1
%
97.0
3.0
28
5
84.8
15.2
26
1
6
78.8
3.0
18.2
27
4
1
1
81.8
12.1
3.0
3.0
Eerste- en tweedegraadsfamilie, inclusief stieffamilie
Medisch Forensisch Onderzoek
ontvangen
Ja
Nee
Opgenomen in follow up zorg
traject
Ja
Nee*
Politiebetrokkenheid
Ja
Nee
Aangifte
Ja
Nee
Seksueel geweld
(N=83)
N
%
Familiaal Geweld
(N=33)
N
%
62
21
74.7
25.3
2
31
6.1
93.9
70
13
84.3
15.7
26
7
78.8
21.2
68
15
81.9
18.1
17
16
51.5
49.5
30
53
36.1
63.9
8
25
24.2
75.8
*vanwege expliciete vermelding van slachtoffer geen contact te willen met nazorgconsulent of om logistieke
redenen
Onderzoek uitgevoerd door Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboudumc in 2015
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards