GGD

advertisement
Francée Aarts
Arts Medische Milieukunde
GGD Rivierenland, Tiel
Gezondheidsrisico’s
bodemverontreiniging
Verontreiniging eerste 0,5 meter
 Welke stoffen?
 Ernst verontreiniging?
 Welke blootstellingroutes?

Interventiewaarden
Ernstige verontreiniging=concentratie >
interventiewaarde
Interventiewaarden:
Risico voor de mens
Risico voor het milieu
Interventiewaarden gebaseerd op meest
gevoelige risico
Resultaten bodemonderzoek
‘t Pieterplaatsje
-
-
-
Matige verontreiniging met zink en
barium
Sterke verontreiniging met lood in 3 van
de 27 boringen
Waarden: 460, 1000 en 1100 mg/kg ds
Barium, zink: risico voor milieu
Lood: mogelijk gezondheidsrisico
Bronnen van lood

Voeding

Drinkwater (loodhoudende
waterleidingen)

Lucht (loodhoudende benzine)
Blootstelling aan lood bij
bodemverontreiniging

Inname van gronddeeltjes: m.n.
kinderen bij spelen

Inname via gewassen, geteeld op
verontreinigde bodem
Gezondheidsrisico lood
risico voor kleine kinderen (1 tot 6 jaar);
lager IQ (intelligentie quotiënt)
Lood
Toetsing aan GGD-normen
Inname van gronddeeltjes:
Maximaal aanvaardbare concentratie is
600 mg/kg ds (landelijke GGD-waarde)
Conclusie gezondheidsrisico
‘t Pieterplaatsje

Barium en zink
geen gezondheidsrisico

Lood
mogelijk gezondheidsrisico door inname
van bodemdeeltjes
Advies GGD
In afwachting van de sanering
contactmogelijkheden beperken:
volledige begroeiing/bedekking van het
terrein
Vragen,
opmerkingen?
Contactgegevens:
GGD Rivierenland
0344-698700
Download