e kan de nieuwe brochure hier ook digitaal inkijken.

advertisement
L A N G E M A R K- P O E L K A P E L L E …
FRONTGEMEENTE | VERTELGEMEENTE | LANDELIJKE FIETS- EN WANDELGEMEENTE
I N HO UD
VO O RWO O RD
[ 03 ] Voorwoord
Langemark-Poelkapelle…
[ 04 ]
Langemark-Poelkapelle… frontgemeente
een groene plattelandsgemeente die meer dan het ontdekken waard is!
[ 20 ]
Langemark-Poelkapelle… vertelgemeente
[ 30 ]
Langemark-Poelkapelle… landelijke fiets- en wandelgemeente
Langemark-Poelkapelle is na twee fusies een gemeente met 5
[ 38 ]
Langemark-Poelkapelle… kerkelijk erfgoed
woonkernen (Langemark, Poelkapelle, Bikschote, Madonna en Sint-
[ 40 ]
Langemark-Poelkapelle… streekproducten
Juliaan) die in totaal ca. 8.000 inwoners telt. Elke deelgemeente heeft
[ 42 ]
Praktisch
een eigen verhaal, maar ze zijn allen vooral getekend door het oorlogs-
[ 42 ]
Overnachten
verleden. Inderdaad, als Westhoekgemeente kun je er niet omheen dat
[ 45 ]
Vergaderzaal
de littekens van Eerste Wereldoorlog ook hier hun diepe sporen hebben
[ 45 ]
Feestzaal
nagelaten.
[ 46 ]
Eten en drinken
[ 50 ]
Kaart
In deze toeristische brochure willen we je naar aanleiding van ‘100 jaar
Groote Oorlog’ een eerste indruk geven van wat hier te beleven en te
ontdekken valt.
Meer dan de Eerste Wereldoorlog…
Als we spreken van een groene plattelandsgemeente betekent dit meer
dan Eerste Wereldoorlog. Indien je dit wil ontdekken, kan dit het beste
via onze uitgestippelde wandel- en fietsroutes die je langs rustige en
unieke geschiedkundige plekjes brengen. De vernieuwde volksverhalen
sieren onze gemeente wat van Langemark-Poelkapelle de uitgelezen
vertelgemeente maakt.
Vervolledigd met onze horeca, waar je rustig kan overnachten en lekker
kan eten, is elke reden goed om Langemark-Poelkapelle te vereren met
een fijn bezoek.
[3]
VOORWOORD
LA NG E M A RK- PO E LKA PE LLE …
F RO NTG E M E E NT E
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Langemark-Poelkapelle het
toneel voor hevig strijdgewoel aan het front waarbij duizenden
soldaten de dood vonden. De gemeente kende 4 jaar oorlogsgeweld
en kwam totaal verwoest uit de oorlog. Vandaag heeft de tijd de
diepe wonden geheeld. De talrijke begraafplaatsen en monumenten,
verspreid over de gemeente, zijn nog stille getuigen hiervan.
➊
Duitse Militaire Begraafplaats
Klerkenstraat, Langemark
Iedere dag open van 9u tot 18u
Parking: achteraan de onthaalsite,
100m voorbij de begraafplaats in
de richting van Madonna
Toegang gratis
Gidsen op aanvraag bij de Dienst
Toerisme
Het ‘Deutscher Soldatenfriedhof’ in Langemark is bijzonder aangrijpend
door de kracht van zijn eenvoud. Achter de monumentale poort van roze
Weserberg-zandsteen liggen ruim 44.000 Duitse gesneuvelden begraven,
van wie bijna 25.000 in een massagraf. Meer dan 3.000 studenten-vrijwilligers van het 22ste t.e.m. 27ste Reservekorps vonden hier hun laatste rustplaats. Ze sneuvelden in oktober en november 1914 tijdens herhaalde
aanvallen in de Eerste Slag bij Ieper. Door het grote aantal studenten onder deze vrijwilligers, kreeg de begraafplaats de naam ‘Studentenfriedhof’.
De onthaalsite
De onthaalsite naast de begraafplaats stelt het leven voor van de
soldaat gedurende de eerste oorlogsmaanden. Ook de wegtrekkende
bevolking, de verschrikking van de eerste gasaanvallen in april 1915 en
het ontstaan en de evolutie van de begraafplaats komen aan bod. Het
sobere ontwerp van de onthaalsite, gecombineerd met beeld en duiding,
zorgt voor een unieke belevenis.
[5]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
Het poortgebouw
Aan de ingang van de begraafplaats bevindt zich een zwaar poortgebouw dat aan een bunker doet denken. In het poortgebouw zijn drie
ruimtes: de centrale doorgang en twee zijkamers. Op de eiken panelen
van de ereruimte aan de rechterkant staan de namen van de 6.313 geidentificeerde gesneuvelden van de oorspronkelijke begraafplaats
(laagst gelegen deel).
Het kameradengraf
Omdat de Duitse militaire begraafplaats van Langemark het meeste
plaats bood, werden hier in de periode 1956-1958 alle niet-geïdentificeerde Duitse ontgravenen uit België in een ‘kameradengraf’ bijgezet.
In het reusachtig massagraf bevinden zich bijna 25.000 stoffelijke resten.
Rond het massagraf staan blokken met daarop 68 bronzen panelen met
de namen van 17.342 niet-geïdentificeerden waarvan men op basis van
archiefonderzoek quasi zeker is dat ze in dit massagraf liggen.
De beeldengroep van Krieger
De beeldengroep van Emil Krieger, professor aan de Akademie der
Bildender Künste in München, stelt vier rouwende militairen voor.
Bij de ingang van de begraafplaats wordt gratis Wi-Fi aangeboden.
Hiermee kunt u een app downloaden, met behulp waarvan u bijkomstige
info over de begraafplaats op uw smartphone kunt bewaren.
[7]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
➋
Canadian Memorial
Brugseweg, Sint-Juliaan
Iedere dag open van zonsopgang
tot zonsondergang
Parking: naast het monument in
de Zonnebekestraat
Toegang gratis
Gidsen op aanvraag bij de Dienst
Toerisme
De ‘Canadien’, zoals het monument in de volksmond genoemd wordt,
staat symbool voor de gruwelijke chemische oorlog die hier in Langemark-Poelkapelle voor het eerst woedde. De reusachtige Canadese soldaat staat met gebogen hoofd in de richting van waaruit op 22 april 1915
de chloorgaswolk kwam aandrijven. Zijn gevouwen handen rusten op een
omgekeerd geweer: de kolf naar boven, de loop in de grond. Deze houding ‘Arms reversed’ is de traditionele militaire groet aan de gesneuvelden.
Deze gesneuvelden liggen niet in het aangrenzende park met rozen en
coniferen, maar in de ganse Oorlogsstreek rond Ieper. Heel even sta je
hier – letterlijk en figuurlijk – op Canadese bodem, aangezien dit stukje
grond door de Belgische Bevolking aan het Gemenebest geschonken
werd. Alle aanwezige natuurelementen zijn van Canadese origine.
➌
Gedenksteen Harry Patch
Melkweg, Langemark
Op 27 september 2008 werd in de Melkweg in Langemark, aan de oever
van de Steenbeek, een nieuw monument ingehuldigd ter nagedachtenis
van alle oorlogsslachtoffers. Harry Patch, een Britse oorlogsveteraan,
had deze beek in 1917 overgestoken voor de aanval op Langemark. Hierbij verloor hij niet alleen drie van zijn beste vrienden, maar werd hij ook
zwaar gewond. Na een revalidatie van één jaar werd hij in 1918 opnieuw
naar het front in Ieper gestuurd.
Bij zijn terugkeer naar onze streek in 2008, nam hij dan ook het initiatief
om dit monument op te richten en alle slachtoffers te herdenken die zich
nutteloos hadden opgeofferd. Een belangrijke boodschap van hem was
‘Always remember both sides of the line’. In 2009 overleed Harry Patch
op 111-jarige leeftijd in Engeland.
[9]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
➍
Guynemermonument
Parking: Guynemerplein Poelkapelle
Gidsen op aanvraag bij de Dienst
Toerisme
De Franse vliegenier Georges Guynemer (1894-1917) behoorde tot de
elite van de luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het ‘Escadron
des Cigognes’ (escadron van de ooievaars) haalde hij 53 vliegtuigen neer
voor hij op 11 september 1917 in een gevecht boven Poelkapelle werd
neergehaald. Zijn lichaam en vliegtuig werden nooit teruggevonden.
Het monument dat voor hem werd opgericht, domineert het dorpsbeeld
van Poelkapelle. Op de top van de hoge zuil is een bronzen ooievaar geplaatst met neerwiekende vleugels die vliegt in de richting waar Guynemer zou zijn gecrasht. Een lauwerkrans siert de zuil die is opgehangen in
de richting van het geallieerde front. Het laatste dagorder van Guynemer
staat in bronzen letters op het monument geschreven.
➎
Welsh National Memorial Park
Gehucht Hagebos, Boezingestraat,
Langemark
Het Welsh National Memorial Park herdenkt alle Welshe slachtoffers
uit de Eerste Wereldoorlog. De dolmen, samengesteld met leistenen uit
Wales, staat op de plek waar de bekende Welshe dichter Hedd Wyn op
31 juli 1917 om het leven kwam. Met het gedicht ‘Yr Arwr’ (Hero) won hij
in 1917 postuum een prijs.
Elke eerste maandag van de maand wordt er aan dit gedenkteken een
muzikaal eerbetoon gebracht.
Ontdek ook het Hedd Wyn pad, zie p. 37
[ 11 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
➏
Poelcapelle British Cemetery
Brugseweg, Poelkapelle
Iedere dag open van zonsopgang
tot zonsondergang
Parking: Brugseweg, Poelkapelle
Toegang gratis
Gidsen op aanvraag bij de Dienst
Toerisme
Rijen witte grafstenen die getuigen van een gruwelijke oorlog met
duizenden slachtoffers. Het is een typerend beeld voor de Westhoek
met 156 Commonwealth begraafplaatsen. Poelcapelle British Cemetery
is hiervan de derde grootste begraafplaats in de streek. Er liggen 7.478
slachtoffers uit de Eerste en 1 uit de Tweede Wereldoorlog begraven.
Meer dan 6.200 van hen werden niet geïdentificeerd en rusten onder de
naam ‘Known unto God’ of ‘A soldier of the Great War’.
Opmerkelijk zijn de graven van John Condon en Thomas Carthy, beiden
lid van het Royal Irish Regiment. Met zijn 14 jaar is John Condon wellicht
de jongste militaire gesneuvelde in de Eerste Wereldoorlog. Net naast
hem rust Thomas Carty, die de oudste van het regiment was met zijn
47 jaar.
Andere Britse begraafplaatsen
• Cement House Cemetery
Boezingestraat, Langemark – 3.400 gesneuvelden
• Ruisseau Farm Cemetery
Melkerijstraat, Langemark – 92 gesneuvelden
• Dochy Farm New British Cemetery
Zonnebekestraat, Sint-Juliaan – 958 gesneuvelden
• St. Julien Dressing Station Cemetery
Felix Nadarstraat, Sint-Juliaan – 359 gesneuvelden
• Seaforth Cemetery of Cheddar Villa
Brugseweg, Sint-Juliaan – 147 gesneuvelden
• Bridge House Cemetery
Roeselarestraat, Sint-Juliaan – 45 gesneuvelden
[ 13 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
➐
Tank Memorial Ypres Salient
Guynemerplein, Poelkapelle
http://tankmemorial.vpweb.co.uk/
Als herinnering aan de vele tankbemanningsleden die in de Ypres Salient
werden ingezet en waarvan een 200-tal het leven lieten, werd in 2009
op het Marktplein van Poelkapelle een Tank Memorial Ypres Salient
ingehuldigd. Tijdens de plechtigheid werd ook een authentiek stalen
fragment van een tankplaat aan het monument bevestigd. Het herdenkingsboek bevat een lijst van de 244 tankmilitairen die in het Ieperse
werden begraven of herdacht worden.
Jaarlijks wordt een herdenkingsplechtigheid gehouden aan dit monument.
Tijdens deze herdenkingen wordt telkens de ‘Garden of Remembrance’
neergelegd, die voor elke gesneuvelde tanksoldaat een kruis bevat.
➑
Bretoens Cavaleriekruis voor Charles Dresse
Poperingestraat, Poelkapelle
Dit monument werd opgericht door de familie van de Belgische adjudant
Charles Dresse. Het staat op de plaats waar hij in 1918 op 21-jarige
leeftijd sneuvelde. Charles Dresse zelf ligt begraven op de Belgische
militaire begraafplaats in Westvleteren.
Het monument bestaat uit een hoge zuil met een kruis met Christus en
langs weerszijden Maria en Johannes. Bijzonder is dat er zowel tekst in
het Nederlands als het Frans op het monument staat gebeiteld.
Herdenkingsactiviteiten Eerste Wereldoorlog
Zie www.langemark-poelkapelle14-18.be
[ 15 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
➒
Steenakkermolen
Onze-Lieve-Vrouwstraat,
Sint-Juliaan
Deze molen, die al sinds het einde van de 14e eeuw de winden en
stormen trotseerde, ging ten onder in de Eerste Wereldoorlog. Door zijn
hoge ligging bood de molen uitstekende observatiemogelijkheden. In de
strijd om het bezit ervan, ging hij helemaal in de vlammen op. De eerste
gevechten rond de molen werden door Wilhelm Schreinen beschreven in
‘Der Tod von Ypern’. Vanaf dan kreeg de Steenakkermolen zijn lugubere
bijnaam ‘Dodenmolen’.
Als vervanging werd in 1923 de ‘Kruisbergmolen’ uit Pittem, gebouwd
in 1790, naar hier overgebracht. Deze houten staakmolen staat op vier
bakstenen teerlingen.
De molen is open op het 1ste en 3e weekend van de maand en dat van
14h tot 18h tijdens de periode van mei tot en met oktober. Ook op
speciale gelegenheden in de gemeente Langemark-Poelkapelle is de
molen open. Een bezoek kan aangevraagd worden via de Provincie
West-Vlaanderen.
Groepsbezoeken op aanvraag
•Meester Molenaar Donald Destatsbader
M 0477 26 25 78
•Provincie West-Vlaanderen
T 050 40 71 79
[ 17 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
➓
Beeuwsaertmolen
Pilkemstraat, Bikschote
Deze molen bestaat al sinds 1635. In 1884 werd hij verkocht aan Prosper
Beeuwsaert, vandaar haalde de molen ook zijn naam.
Door z’n hoge ligging op een wal vormde de molen tijdens de Eerste
Wereldoorlog een ideale uitkijkpost. De Fransen noemden hem ‘le
Moulin Bleu’ (blauwe molen). Tijdens de eerste gasaanval in 1915 werd
de ‘Moulin Bleu’ volledig verwoest.
Hij werd in 1921 heropgebouwd met de delen van twee andere molens.
Beeuwsaerts molen was werkzaam tot in 1959. In 1976 viel hij ten prooi
aan een zware storm. De wieken sloegen op hol en door overbelasting
schoot de molen uiteindelijk in brand. Wat restte was een ruïne.
In 2001 begon de restauratie en in 2010 werd de molen feestelijk
heropend. Sedertdien is de molen ook toegankelijk voor het publiek.
Via een korte tentoonstelling in de molen krijg je een beter zicht op de
geschiedenis en de werking van de Beeuwsaertmolen.
Bezoek molen en tentoonstelling:
•Vrij te bezoeken iedere eerste zondag van de maand
van 13u30 tot 17u
•Groepsbezoeken op afspraak
•Meester Molenaar Antoon Verstraete
M 0474 74 56 40, E [email protected]
•Meester Molenaar Eddy Dejonckheere
M 0476 42 43 96, E [email protected]
[ 19 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... F RONTG EM EENT E
LA NG E M A RK- PO E LKA PE LLE …
V E RT E LG E M E E NT E
Vernieuwde volksverhalenroute
De vernieuwde volksverhalenroute brengt verhalen uit de goede oude
tijd, toen er nog geen sprake was van Koning Televisie, maar de mensen
bij elkaar op bezoek gingen om te praten of te kaarten. In de zomer
voor de deur, in de winter gezellig voor de haard met een jenever bij de
hand. De verhalen brengen ‘la petite histoire’ van de gemeente. Weet
jij wie Albert Carrein is? En welk drama speelde er zich jaren geleden af
op Steenakkermolen? Ontdek wat Felix Nadar met Sint-Juliaan te maken
heeft en wat voor een bijzonder figuur Jos Dumoulin wel was.
Alle verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde feiten of bestaande
figuren uit de gemeente, die je als fietser of wandelaar kunt ontdekken. Aan de hand van uniek geïllustreerde luisterzuilen die op het
fietsnetwerk geplaatst werden, hoor je na een eenvoudige druk op de
knop prachtige verhalen in het West-Vlaams dialect of het Algemeen
Nederlands. Frans- of Engelstalige vrienden kunnen de verhalen in hun
eigen taal beluisteren door gebruik te maken van de Qr-code.
Er zijn verschillende afstanden en startpunten mogelijk. Een routekaart
kan tegen de prijs van 2 euro verkregen worden bij de Dienst Toerisme
of op locaties met het Dienst Vrije Tijd-logo (zie www.langemarkpoelkapelle.be). Wandelaars kunnen een beperkte selectie luisterzuilen
combineren. Meer info: www.volksverhalenroute.be.
[ 21 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... VERT ELG EM EENT E
Klankwandeling ‘Wat je nog niet wist van Madonna
– fantastische verhalen’
Madonna. Een prachtige naam voor een klein maar inspirerend gehucht
van Langemark, in de Westhoek.
De virtuele theaterwandeling leidt je naar een aantal markante,
historisch belangrijke plekjes in het dorp en brengt het verleden terug
tot leven. Uitgerust met een MP3-speler, die je kunt uitlenen in de
dienst voor toerisme of in café De sportwereld, krijg je een schat aan
informatie doorspekt met leuke weetjes, pittige anekdotes en droevige
gebeurtenissen.
En natuurlijk gaat men geen onderwerp uit de weg. De commotie rond
het verplaatsen van het Onze-Lieve-Vrouw beeld met de daaraan
gekoppelde doodsbedreigingen. En waar komt de naam Galgestraat
vandaan? En waarom staat hier zo’n historisch orgel in de kerk?
Geïnteresseerd? Download deze 7,3 km lange klankwandeling gratis
thuis op je iPod of MP3-speler via www.verhalenvooronderweg.be en
beleef ze in Madonna.
Startpunt: kerk Madonna
Afstand: 7,3 km
[ 23 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... VERT ELG EM EENT E
Vertelwandeling: ‘Familie op de vlucht‘
In oktober 1914 ging weduwe Romanie met haar vijf kinderen op de
vlucht voor de oprukkende oorlog. Dochter Augusta schreef het familieverhaal neer. Ze vertelt hoe de oorlog hun leven bruusk verstoord en
hoe ze bij hun terugkeer alles weer moesten opbouwen. Tijdens de
wandeling word je meegevoerd langs de locaties van toen en krijg je
twee verhalen doorheen elkaar. Enerzijds heb je het waargebeurde verhaal van dochter Gusta, een Vlaamse vrouw op de vlucht voor de oorlog
en anderzijds vertelt een Duitse soldaat zijn ervaringen. Op de wandeling
volg je de familie op de vlucht, maar maak je ook mee wat er ondertussen op het thuisfront in Langemark gebeurt.
Deze boeiende wandeling speelt zich af in en rond Langemark.
Deze tocht van ca 2,5 km kan facultatief begeleid worden door een
huifkar met paard en is geschikt voor groepen tot 40 personen.
Reservaties via de Dienst voor Toerisme.
Startpunt: Te Lande Galgestraat
Afstand: 2,5 km
[ 25 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... VERT ELG EM EENT E
Bakelandt
De figuur van Bakelandt is onlosmakelijk verbonden met de gemeente
Langemark-Poelkapelle. Zijn bende teisterde op het einde van de 18e
eeuw deze streek en hield zich schuil in het Vrijbos. Op 19 augustus 1802
werd hij samen met 24 bendeleden veroordeeld tot het schavot.
Naast de Bakelandtfeesten, historische wandelingen en zoektochten,
kan je ook de Bakelandtfietsroute en het Bakelandt en Rooie Zita wandelpad ontdekken (zie p. 33 en p. 35).
Volg het programma op www.bakelandtvzw.be.
Beeldenwandeling Langemarck Vlucht
Langemarck Vlucht is een korte wandeling van 1,8 km doorheen het
centrum van Langemark. Onderweg staan 16 geïllustreerde infoborden.
Deze geven enerzijds een beeld van de tijdsgeest en leefsituatie begin
vorige eeuw. Anderzijds vertellen zij het verhaal van de vluchtende
bevolking aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Dit prachtige
chronologische ‘vluchtverhaal’, gestaafd met o.a. authentieke teksten
uit brieven van gevluchte Langemarkenaren, zal velen niet onberoerd
laten. De oude foto’s tonen het beeld van Langemark een eeuw geleden.
Startpunt: kerk Langemark
Afstand: 1,8 km
Veel straathoeken en gebouwen zijn herkenbaar weer opgebouwd na de
oorlog en vormen de link tussen het verleden en het heden.
Deze gratis wandeling start op het marktplein van Langemark nabij de
ingang van de kerk. Op ieder bord vind je het traject van de wandeling.
[ 27 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... VERT ELG EM EENT E
KLAPZ!
KLAPZ! Onder deze noemer werken de gemeenten Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke sinds enkele jaren intensief en creatief samen
rond verhalen en vertellen.
Beide gemeenten zijn helemaal in de ban van vertellers en hun verhalen. De samenwerking is dan ook gestoeld op een rijke traditie, want de
twee gemeenten zijn ook gekend voor hun eigen volksverhalen... de
ene voor de heksenverhalen, de andere voor de roversverhalen van de
Bende van Bakelandt...
Ondertussen passeerden al heel wat leuke en interessante vertelformules de revue: zomerse vertelavonden, vertelfestivals, een vertelwandeling, zwervende verhalen, een studiedag, CinéKLAPZ!, sint verhalen
aan huis… Telkens zet KLAPZ! het betere verhaal en de sterkere verteller
in de kijker. Nu eens heerlijk nostalgisch of traditioneel, dan weer verrassend anders en vernieuwend!
KLAPZ! is een echte aanrader in de zomer.
Volg het programma op www.klapz.be.
[ 29 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... VERT ELG EM EENT E
LA NG E M A RK- PO E LKA PE LLE …
LA ND E LI J KE F I E TS- E N WA ND E LG E M E E NT E
Talrijke fiets- en wandelroutes doorkruisen het vlakke landschap
van onze gemeente. Onze groene landschappen en authentieke
veldwegels zorgen voor een verkwikkend fietstochtje of een rustige
wandeling. Nadien kan je genieten van een drankje op een gezellig
terrasje in één van onze horecazaken (zie p. 46-49).
Alle fiets- en wandelkaarten zijn te verkrijgen bij de Dienst Toerisme
of op locaties met het Dienst Vrije Tijd-logo (zie www.langemarkpoelkapelle.be).
FIETSEN
Fietsroutenetwerk Westhoek
Routekaart: € 8
VERNIEUWD!
Aan de hand van knooppunten kan je zelf naar eigen wens een fietstocht samenstellen. Je noteert de nummers van de knooppunten en bent
vertrekkensklaar om onze gemeente of de ruimere streek met de fiets
te ontdekken.
Volksverhalenroute
Zie p. 21
Routekaart: € 2
Volgt de knooppunten van het fietsnetwerk. Onderweg kan je af en toe
pauzeren met een tof volksverhaal.
[ 31 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... LAND ELIJK E F IETS- EN WAND ELG EM EENT E
Bakelandtroute
Startpunt: gemeentehuis Langemark
Routekaart: € 2
Afstand: 46 km
Het Bos van Houthulst was de plek waar de Bende van Bakelandt zich
schuil hield. De Bakelandtfietsroute laat je de streek verkennen. Je doet
de gemeenten Langemark-Poelkapelle en Houthulst aan. Je passeert
verschillende landschapstypes: de heuvelrug van Klerken, de uitlopers
van de zandleemstreek in de IJzerpolders, de vallei van de Ieperlee.
Vredesfietsroute
Startpunt: Grote Markt, Ieper
Routekaart: € 2
Afstand: 45 km
De Vredesfietsroute confronteert je met een aantal relicten van de
Eerste Wereldoorlog. De route volgt de Ypres Salient. Tientallen militaire
begraafplaatsen langsheen het traject zijn stille getuigen van de dramatische tol die de 'Grooten Oorlog' eiste.
Gifgasroute
Startpunt: Gemeentehuis Langemark-Poelkapelle
Routekaart: € 2
Afstand: 41 km
De gifgasroute werd ontwikkeld in het kader van de herdenking van
de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de herdenking van de Eerste
gasaanval van 22 april 1915. De fietsroute passeert langs alle belangrijke
relicten en monumenten die nog in het landschap terug te vinden zijn
en reflecteren over het allereerste gebruik van het massavernietigingswapen. De fietsroute is uitgerust met 8 luisterzuilen die de getuigenissen
brengt van soldaten, verplegers en burgers die slachtoffer werden van
het gas.
[ 33 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... LAND ELIJK E F IETS- EN WAND ELG EM EENT E
WANDELEN
Elke dorpskern heeft zijn eigen pad met eigen typische bewegwijzering.
•Bakelandtpad – 10,5 km – start: Vijverpark Langemark
• Rooie Zitapad – 11,7 km – start: Vijverpark Langemark
•Pompoenpad – 13 km – start: kerk Bikschote
•Guynemerpad – 10,5 km – start: Guynemerplein Poelkapelle
•Seizoensarbeiderspad – 12,3 km – start: kerk Madonna
•Toontjespad – 11,5 km – start: kerk Sint-Juliaan
NIEUW!
•Malinowskipad – 6 km – start: kerk Madonna
Vijverpark en kasteel van Langemark
Openingsuren Vijverpark: iedere dag
van zonsopgang tot zonsondergang
Parking: Vijverstraat
Toegang: gratis
Het huidige kasteel met bijhorende vijver was gedurende eeuwen in
adellijke handen van de familie Cotteau. Deze familie bezat niet alleen
het park, maar ook het kasteel waarin nu het gemeentehuis gevestigd
is. De vijver zelf was veel groter dan nu en kreeg de toepasselijke vorm
van een zwaan. Het park werd 1 keer per jaar opengesteld voor het
grote publiek en kon toen al recreanten avant la lettre ontvangen. Bij de
aanleg van de spoorweg Ieper-Oostende (1873) werd het domein vrijwel
middendoor gesplitst en kreeg de vijver een nieuwe en definitieve
locatie tussen het kasteel en het station. Het station is ondertussen ook
verdwenen, maar de vijver is nog steeds een attractieve plaats voor
vissers, wandelaars en natuurliefhebbers. Sinds 1951 is de gemeente
Langemark-Poelkapelle trotse eigenaar van dit kasteel en Vijverpark dat
nu zo’n 1ha en 11a groot is.
[ 35 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... LAND ELIJK E F IETS- EN WAND ELG EM EENT E
Hedd Wyn pad
Routekaart: gratis
Afstand: 9,3 km
Deze wandeling start aan de gedenkplaat van Welshe oorlogsdichter
Hedd Wyn (zie p. 11). Vanaf hier kan je verder de rode bewegwijzering
volgen. De route passeert langs enkele interessante punten voor het
Welshe verhaal uit de Eerste Wereldoorlog.
AUTOROUTES
Ypres Salient autoroute
Startpunt: NMBS-station, Ieper
Routekaart: € 6
Afstand: 70 km
De Ieperboog, ook bekend als de ‘Ypres Salient’, was een boogvormige
uitstulping in de frontlijn. In dit gebied werd hevig gevochten, want
het was de meest kwetsbare plaats in de Westhoek waar een aanval
een doorbraak kon forceren. De Ieperboog autoroute brengt je naar de
belangrijkste sites en monumenten van dit front, en voert je terug naar
de verhalen van John Mc Crae, Georges Guynemer, Passendale, Tyne Cot
Cemetery, Hill 60, …
Niemandsland
Startpunt: Grote Markt Diksmuide
Routekaart: € 6
Afstand: 68 km
Het niemandsland brengt je kriskras door de geallieerde en vijandelijke
sectoren tussen Diksmuide, Houthulst en Langemark. Er is aandacht
voor de eerste gasaanval van 22 april 1915, de Langemarck-mythe en
het bevrijdingsoffensief rond het Vrijbos. Ook de Vlaamse kwestie met
de IJzertoren als centraal symbool komt aan bod in deze verrassende
toeristische autoroute.
[ 37 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... LAND ELIJK E F IETS- EN WAND ELG EM EENT E
LA NG E M A RK- PO E LKA PE LLE …
KE RKE LI J K E RF G O E D
Kerkorgel
Dit beschermd monument werd vervaardigd door Louis Delhaye
– Kerk Madonna
Kruisweg van Liefde
5 monumentale doeken van kunstenaar Luc Hoenraet
– Kerk Langemark
Kruisweg
Meer dan 100 jaar oud, 14 schilderijen met uitbeelding van de kruisweg
– Kerk Langemark
Brandglasraam
Uniek brandglasraam dat de vlucht uit Bikschote van de Eerste Wereldoorlog herdenkt
– Kerk Bikschote
Kruisweg
Uit 1700 daterende kruisweg afkomstig van Walburgakerk uit Veurne
– Kerk Sint-Juliaan
[ 39 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... K ERK ELIJK ERF G OED
LA NG E M A RK- PO E LKA PE LLE …
ST RE E KPRO D U C T E N
Sinds 2015 is de gemeente Langemark-Poelkapelle enkele streekproducten rijker:
• ‘De Langemarkse Appeltaart’
Deze taart is opgebouwd uit een huisgemaakte frangipane bodem, een
gelei van rabarber, verse pudding, gestoofde appeltjes uit LangemarkPoelkapelle en afgewerkt met een toefje slagroom. Verkrijgbaar bij
Bakkerij Mathias en Jasmine, Poelkapellestraat 20, 8920 LangemarkPoelkapelle, T 057 48 80 97, E [email protected],
W www.bakkerijmathiasenjasmine.be
•Bakelandtpraline
Chocolaterie Ledoux, Boezingestraat 133, Langemark-Poelkapelle
• Salami Den Trimard
Vleeshandel Markey, Klerkenstraat 139B, Langemark-Poelkapelle
• Lange Poelse truffels
Chocolat Nanny, Houthulstseweg 56, Langemark-Poelkapelle
• Baekelandt ringworst
Glorius, Melanedreef 24, 8650 Merkem
Proef ook onze streekbiertjes:
• Pater Pitte
Peperstraat 23, Sint-Juliaan, M 0494 87 00 18, E [email protected]
• De Langemarknaere
Klerkenstraat 32, Langemark, T 057 48 82 53
[ 41 ]
LANG EM ARK- P OELK AP ELLE ... ST REEK P ROD U CT EN
P RAKTISCH
OVERNACHTEN
B&B ’t Oud Gemeentehuis
Vakantiewoning De Meiboom
Guynemerplein 5, Poelkapelle
Poelkapellestraat 81, Langemark
M 0494 63 30 91
T 057 48 71 76
M 0489 40 13 85
F 057 85 99 10
[email protected]
[email protected]
Wwww.guesthouse-poelkapelle.be
Wwww.demeiboom.com
6 kamers, 22 personen
3 huisjes van 7 personen
B&B Greenhouse
Hotel ’t Munchenhof
Mangelaarstraat 37, Madonna (Langemark)
Markt 43, Langemark
T 057 48 87 31
T 057 48 83 13
[email protected]
[email protected]
Wwww.greenhouse37.be
Wwww.munchenhof.be
6 kamers, 16 personen
1 studio, 4 personen
49 kamers, 130 personen
Kampeerautoterrein Langemark-Poelkapelle
B&B Varlet Farm
Boezingestraat 51a, Langemark
Wallemolenstraat 43, Poelkapelle
T 057 20 05 47
T 051 77 78 59
[email protected]
[email protected]
Wwww.langemark-poelkapelle.be
Wwww.varletfarm.com
8 staanplaatsen
9 kamers, 22 personen
[ 42 ]
PR A KTI S C H
[ 43 ]
P RAK T IS CH
Vakantiewoning Felix Nadar
B&B Julies
Brugseweg 24, Sint-Juliaan
Brugseweg 47, Sint-Juliaan
M 0475 86 79 70
M 0476 33 80 75 / 0470 19 88 15
[email protected]
[email protected]
Wwww.felixnadar.be
Wwww.bedandbreakfast-julies.com
4 kamers, 14 personen
Vakantiewoning Loobeekfarm
1 kamer, 2 personen
VERGADERZAAL
Pilkemstraat 42, Bikschote
M 0496 27 86 19
Zaal De Reunie
[email protected]
Kasteelstraat 42, Langemark
Wwww.loobeekfarm.be
M 0494 92 82 69
[email protected]
5 kamers, max. 16 personen
Wwww.dereunie.be
Vakantieappartement De Reunie
Markt 7, Langemark
FEESTZAAL
M 0494 92 82 69
[email protected]
Feestzaal Caracas
Wwww.dereunie.be
Boezingestraat 115, Langemark
T 057 48 82 14
1 appartement, 4 personen
[ 44 ]
PR A KTI S C H
[ 45 ]
P RAK T IS CH
ETEN & DRINKEN
Eetcafé/Tearoom/Feestzaal ’t Westland
Brugseweg 61, Sint-Juliaan (Langemark)
Restaurants & eethuizen
T 057 44 76 05
M 0494 28 47 72
Bistro Steenstraete
[email protected]
Provincieweg 2, Bikschote
Wwww.bloggen.be/twestland
T 051 54 50 08
[email protected]
Wwww.steenstraete.be
Bistro A Point
Brugseweg 186, Poelkapelle
Café/Restaurant/Hotel ’t Munchenhof
T 057 48 58 48
Markt 43, Langemark
[email protected]
T 057 48 83 13
Wwww.bistroapoint.com
[email protected]
Wwww.munchenhof.be
Grillrestaurant La Brasa
Restaurant/Tearoom Te Lande
Diksmuidestraat 14, Langemark
Galgestraat 14, Madonna (Langemark)
T 057 36 75 68
T 057 48 73 77
[email protected]
Wwww.la-brasa.be
Tearoom/Broodhuis ’t Oud Gemeentehuis
Guynemerplein 5, Poelkapelle
M 0489 40 13 85
't Snackhuisje
[email protected]
Brugseweg 19A, Sint-Juliaan
Wwww.guesthouse-poelkapelle.be
T 057 48 54 34
[ 46 ]
[ 47 ]
PR A KTI S C H
P RAK T IS CH
Snacks / Frituur / Broodjes
Cafés
’t Snackhuisje
in Langemark
Brugseweg 19A, Sint-Juliaan (Langemark), T 057 48 54 34
• De Koornbloem
Markt 30
• Come Back
Markt 17
Frituur Barakske
• Den Alfa Klerkenstraat 33
Nieuwplaats 23/a, Poelkapelle
• De Frontduif
Boezingestraat 40
• De Sportman Boezingestraat 115
Frituur Vercruysse
• Jeugdhuis De Flodder Boezingestraat 51
Boezingestraat 21, Langemark, T 057 48 97 04
• Sportcafé Eleven cafetaria nieuwe sporthal Boezingestraat 51a
Family Pizza
Zonnebekestraat 6, Langemark, T 057 46 97 69
in Madonna
Wwww.family-pizza.be
• De Sportwereld Klerkenstraat 155
• De Zon Klerkenstraat 145
•Transvaal Klerkenstraat 158
Broodjeszaak Limento
Markt 27 B1, Langemark, T 057 21 43 23
in Poelkapelle
Broodjeszaak ’t Broodje
• De Koolmijn Bruggestraat 19
Brugseweg 141, Poelkapelle, T 057 36 33 99
• De Reisduif Brugseweg 221
• Swingcafé De Kapelle Brugseweg 130
De Hoek
Boezingestraat 36, Langemark, T 057 21 41 10, E [email protected]
in Bikschote
• Het Breughelhof [ 48 ]
PR A KTI S C H
[ 49 ]
P RAK T IS CH
Bikschotestraat 99
DIKSMUID
KLERKEN E
HOUTHULS
T
Kattestraat
pe
Pe
eg
Brugse w
t
a
tra
ters
Wa
at
Tank Memorial Ypres Salient
Charles Dresse
Steenakkermolen
Beeuwsaertmolen
Bro
en
be
ek
Samenstelling: Sarah Van Steen, Lieven Vanbelleghem, Heidi Vanackere
o
llem
PASSENDALE
Wa
a
stra
eek
mb
Stroo
t
W allem
olenstraa
k
Stroombee
t
Bewerking: Jo Lottegier, Marleen Soete, Charlien Tanghe
Foto’s: Kurt Vandewalle Photography, toerisme en cultuur Langemark-Poelkapelle, www.dehobbyfotograaf.be, Westtoer (David Samyn), westhoek.be,
W
at
CO7 (Michaël Depestele - Nyk Dekeyser), wo1.be (Robert Missinne), istockphoto (Yula Zubritsky - Paul Binet - webphotographeer - Aleksandar Nakic),
-LieveVrouwstraat
Westhoek verbeeldt
Passendalebeek
at
estra
eweid
Ha ez
Poelcapelle British Cemetery
Vormgeving: Design Sense | Druk: Drukkerij Lowyck & Pluspoint
V.U.: Marleen Soete, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle
aat
Roeselarestr
straat
Roese lare
Peperstra
at
3)
31
Bru
gse
we
g (N
Ha
ez
ew
eid
est
raa
t
t
ZONNEBEKE
t
Hane
beek
ek
nho
Verlo re
beek
traa
pers
Pe
a
stra
lare
ese
Ro
Welsh National Memorial Park
CO LO F O N
erbeek
Lekkerbot
Steenstra a t
t
raa
kst
ee
mb
oo
Str
ek
Hanebe
Guynemermonument
E
OZEBEK
WESTR ESELARE
RO
straa t
molen
Lange
a at
rstr
ate
Gedenksteen Harry Patch
➏
31 3)
Ha
n
str ebe
aa ek
t
f
ho
en t
ns aa
Pri str
3)
at
stra
elle
Kw
W
Kw
Canadian memorial
at
ra
est
g
Brug
(N3 1
Brugseweg
aat
enstr
emol
Lang
t
raa
t
nst
aa
ole
estr
em
Kwell
all
3)
31
(N
Br
ug
se
we
g
rstr
Lijste str
r
te
s
Lij
Lange Molenstraat
1 3)
Z
W
t
Bru
gg
e
t
Br
ug
)
301
(N
eg
estw
(gew
weg
stse
thul
Hou Ka
Tu
inw G
m pe
ee l
ijk uy
rs
ple ne
traat
ters
in me
Tuin
Poor
wijk
plarats
Nieuw L
e
rik euw
Vin
str e
ke
str
M
er
e
beek
M lstr
Peerde at
er
stra
els
tr
str
ar k
La ng em
O ud e
a
stra
Katte
str
aa
r
olst
t
Scho
raa
est
ell
at
t
at
S’ GRAVENTAFEL
ST. -JAN
IEPER
➍➐
(N 3
at
stra
ke
be
ne
on
ad
Fietsp
t
1500m
t
Brugseweg (N31 3)
On
ze
ST. -JULIAAN
a
stra
aard
W ijng
1000m
a
stra
ge
ug
Br
Stroomb
eekstraat
➒
O nze-Lie
ve-Vrou
wstra
raat
ekst
Bro
SCHAAL: 1:20 000
500m
Sc
h
at
Fietspad
Elf
be Nov
A lb rln em
er
t Iut
ln
ckho
te Ee str
Kor molen
➋
raat
oekst
e Br
Bruin
traat
uliaans
Sint-J
0
str a
ge
POELKAPELLE
at
str
str a
eke
eb
nn
Zo
Ker
sela
a
Brug
sewe
g (N
Iepers
tra
a
e
uin
Br
markstraat
nge
aat
rstr
at
stra
enne
C ay
Kers
elaa
rstra
at
t
G
r
beek
Steen
raat
erst
Pep
t
Iep
er
st
a
ra
t
HA
GE
BO
S
➎
GE
EZIN
BO ILKEM
P
aa
str
ne
oe
Fi
straat
ulver
Eeckhoutm
olenstraat
nstraat
Eeckhoutmole
Bru
gse
weg
aat
ngestr
Boezi
W
Langem
arkstra
at
at
stra
Blik
iven
Du
t
straa
ven
C le
e
zing
Boe
oo
ms
tra
Eik
at
La
str
strie
Indu
t
traat
yennes
Ca
ra
est
ing
ez
Bo
r
te str
Bo em r
blo ave g
p e
Pa w
eg
oemw g
Meibl dewe
Win verweg
Papa
LANGEMARK
eg
lkw
Me
a
tra
es
en
G ro
estraat
be
Lo
Di ksmuid
naar
eg
kerw
Don
a
tra
es
ell
ap ij
elk str ln
Po Oud ers
d
aa
str
Wulverstraat
de
Ou
n
rke
Be an
la
Markt
m
oo
at
ekstra
debe
Peer
aat
beekstr
Peerde
straat
Poorter
Blik
str
➌
t
aa
jstr
eri
elk
M
ad
tsp
Fie
eg
erw
nk
Do
ad
etsp
Statiestra
at
eg
lkw ad
Me tsp
Fie
ad
tsp
Fie
st
K
Ka
st
str eel
t
aa
tr
rijs
t
ek
M elke
an n
nla laa
de en
Lin en
nln
ge
lerk r Will
e
uwde
N iealsij
t
aa
K
rstr
ve
Vij
Biksch
otest
raat
d
pa
ts
Fie
ib
re
Sc
hr
eib
Klerke
nstraa
t
t
Kortetr
Iepers
chot
estra
a
aardstraa
Hooy
Broenbeek
at
stra
ote
sch
Bik
Biks
aat
gestr
G al
t
aa
rstr
a
gela
Man
Jansbeek
Sint-
straat
uide
Diksm
t
straa
Pilkem
Beekstraat
traa
Filettes
gestra
Brug
t
Kle
in
e
d
g
rin
pe
Po
➑
at
estra
ring
Pope
es
tra
at
eg
stsew
thul
Hou
t
Kle
rk
en
str
aa
pa
Poperingestraat
Bareelstraat
Helftweg
(N
estweg
(gew
301 )
G rasstraat
ad
Fietsp
pa
d
M
er
ke
mst
raa
t
r st
raa
laa
st
kem
Pil
ts
ate
rs
tr a
va
jes
301 )
Houthuls
tseweg
(gewe
stweg
(N
at
rachtstra
Wolveng
Kerkstraat
ad
G algestraat
t
Fie
ts
at
kstra
Bee
Br
oe
kw
eg
t
a
tra
es
uid
sm
Dik
Fie
tsp
estraat
Langewaed
ewaedestraat
Lang
(N 3
Pro
vin
ciew
eg
k
rbee
Sa
ss
tr
Fie
k
nbee
Broe
t
ve
Dui
t
eg
enw
ste
den
Duitse militaire begraafplaats
Zo
nn
eb
ek
es
tra
a
art
DIK
WO SMU
MER UMENIDE
KEM
lges
traa
t
t
69)
Lobeek
Ga
Zo
nn
eb
ek
es
tra
a
at
selstra
Poe
t
t
a at
str
ze
at
rstr
aa
t
Bik
sch
ote
stra
a
Bla
e
L
naar r
pe
spad
Fiet inge-Ie
Boez
ofstr
aat
den
ste e
nweg
t
ad
Fietsp
G is
telh
Sta
t
ra
a
Fietspad
r-Yzer
Kanaal Iepe
d
pa
ts
ek
Be
eks
tra
a
e
ng
Ma
be
e
utz
t
Fie
t
t
t
aa
aa
rstr
t
Mo lenstr
aa
laa
ge
an
M
t
M
er
kem
stra
Sta
aat
Klerkenstr
VELDHOEK
a
tra
es
alg
IEPER-BOEZINGE
➓
Bro
enbe
ek
aa
str
tte
Po
e
MADONNA
STADEN
VIJFWEGEN
rstr
t
G
LIZERNE
at
nstraat
Bik
sch
ote
stra
a
Zuid sch otestr aat
a
tra
ars
ela
ng
Ma
S i nt- J anstraat
a
t-J
Sin
BIKSCHOTE
STEENSTRAETE
nge
Ma
B iks
chote
stra at
Dik
sm
uid
est
ra
laa
in
Kle
SMISKE
Sint-Jansbeek
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
C onterdreef
len
str
aa
M
DE BRON
at
stra
Potte
aa
art
KA A RT
Corverbeek
MUNNEKEN
AU
T
IEP OSNE
Ver
LW
ER
lore
E
-K
nho
OR G A19
ek
TR
IJK
k
Zonnebee
ek
ho
ren
rlo
Ve
[ 51 ]
CONTACT
Dienst Toerisme
Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle
Openingsuren
Maandag, dinsdag, vrijdag: van 9u tot 12u
T 057 49 09 41
Woensdag: van 14u tot 16u
F 057 48 60 50
Donderdag: van 14u tot 18u30
E [email protected]
www.langemark-poelkapelle.be
www.langemark-poelkapelle14-18.be
www.toerismewesthoek.be
www.100jaargrooteoorlog.be
www.westhoekkd.be
FB toerisme in Langemark-Poelkapelle
Zomer-, paas- en kerstvakantie:
Maandag - vrijdag: van 9u tot 12u
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards