infoavond CLUSTER 5-6-7

advertisement
Ouder info avond
25 juni 2013
Het Avontuur
Sterk in Eigentijds Onderwijs
Onderwijs ANNO 2013
• http://www.youtube.com/watch?v=4pg_di4DabA
Waaraan hebben wij dit schooljaar gewerkt:
- Goede resultaten
- Kwaliteitsstandaard / werkprocessen
- Duurzame organisatie
- Verbinding in de omgeving
- Effectieve leertijd
Een overzicht van de verbeterthema’s:
Onze school heeft in het schooljaar 2012 - 2013 gericht gewerkt
aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering
-nieuwe methode begrijpend lezen (Nieuwesbegrip XL)
- adaptief inzetten lestijd
- nascholing bureau IRISZ
- interne audit
- voorbereiding Passend Onderwijs / OZOP opstellen
- LB leerkrachten
- groepsplannen
- werkprocessen
- sluitende begroting
- weinig verloop
Opbrengsten:
Cito eindtoets groep 8
538,1 (535 inspectie norm)
Schoolbreed:
Rekenen
goed (boven de inspectienorm
Spelling
goed (boven de inspectienorm
Lezen
aan de maat
Woordenschat
aan de maat
Begrijpend lezen
aan de maat
Innovo
Interne audit
werkprocessen 75%
Bekwame professionals
•
•
•
•
•
•
Iedere medewerken heeft een POP
Iedere medewerker heeft minimaal 2 gesprekken
Laag ziekteverzuim / PAGO
Streven naar inzet maximale capaciteit leerkrachten / OOP
Veiligheid- en gezondheidsmanagement
Werken aan professionalisering
Nieuwe schooljaar
Waar gaan wij dit jaar aan werken:
Implementatie nieuwe ICT Hardware
Aanschaf nieuwe rekenmethode
Nascholing / iedereen aan de maat!
Collegiale consultatie
Nascholing BHV
Nascholing RAK
OZOP
Met sprongen vooruit
Begeleiding door Eveline Havenith / IRISZ
Vervangers
Indien leerkrachten, om wat voor reden dan ook, hun lesgevende taken niet
kunnen uitvoeren, worden zij vervangen.
Vervanging regelen wij middels de vervangersbank. Hiervoor gebruiken
wij per augustus 2013 de vervangersbank van CLOOSER.
www.clooser.nl
Vervangingsregeling volgens regelement Stichting Innovo
Streven van school: inzet “bekende” vervangers
Indeling in clusters
Cluster Onderbouw (groep 1 / 2)
(ongeveer 48 lerlingen)
Juf Beppie
Juf Mirjam
Nieuwe Juf
aanwezig op dinsdag en donderdag
aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
Cluster onderbouw groep 3 / 4
(ongeveer 31 leerlingen)
Juf Etienne
Juf Cindy
aanwezig: woensdag, donderdag, vrijdag
aanwezig: maandag en dinsdag
Cluster middenbouw groep 4 / 5
(ongeveer 33 leerlingen)
Meester John aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag
donderdag (25 x dagen extra)
Juf Marlies
aanwezig op donderdag en vrijdag
(7x dagen extra)
Cluster bovenbouw groep 6 / 7
(ongeveer 31 leerlingen)
Juf Nelly
aanwezig op maandag t/m vrijdag
Cluster bovenbouw groep 7/ 8
(ongeveer 31 leerlingen)
Meester Peter
aanwezig op maandag t/m vrijdag
Muziek
Meester Wim
aanwezig op maandag en dinsdag ochtend
Meester Wim is als vakleerkracht verantwoordelijk voor
kwalitiatief goed muziekonderwijs op onze school!!
VRAGEN ?
Dank voor uw aandacht!!
Download