Voornaam Familienaam School (hoofdopdracht

advertisement
Voornaam
Familienaam
School (hoofdopdracht)
Inschrijvingsformulier nascholing Houtland 2de semester 2013-2014
Indienen op de receptie van je school ten laatste
donderdag 9 januari 2014!
Datum in te vullen door
receptie:
ICT
01
Didactische aanpak van een iPad-les
02a
Woensdag 29 januari
WebDAV
02b
03a
Dinsdag 29 april
Woensdag 5 februari
Electric slide
03b
04a
Donderdag 27 februari
Gebruik van iPads voor dummies
04b
05a
Come and go for iPad
05b
Dinsdag 28 januari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 18 februari
Woensdag 12 maart
Maandag 28 april
06
Voorstelling van verschillende apps
Maandag 17 maart
07
Pinterest
Dinsdag 25 maart
08
Teacherkit: de app voor leerlingenadministratie
Dinsdag 21 januari
09
Basisvaardigheden bij het gebruik van GP-Untis
10
Snel en efficiënt PowerPointpresentatie maken
Maandag 19 mei
Dinsdag 18 maart
11
Prezi voor beginners
Donderdag 20 maart
12
Interactieve lessen ontwikkelen SMART Notebook
Woensdag 19 maart
13
Filmtechnieken voor dummies
Woensdag 29 januari
14
Digitale video
Maandag 17 februari
15
YouTube Editor
Maandag 24 februari
16
Photoshop
Donderdag 27 maart, 8, 15, 22 mei en 5 juni
17a
Maandag 20 januari
17b
Skydrive en Office Online
Maandag 27 januari
18
Dropbox en printscreens
Woensdag 12 februari
19
Bordboeken VAN IN
Dinsdag 4 februari
20
Lectio Divina
Donderdag 6 februari en 8 mei
21
Fytolicentie, IPM, gewasbeschermingsmiddelen
Dinsdag 11 februari
22
Spottend ten strijde
Dinsdag 18 februari
Illustrator
Woensdag 26 februari
17c
Maandag 10 februari
Vakgericht
23
24a
€0
€10
24b
€0
€10
Werken met rolfondant
Woensdag 12 maart
Donderdag 13 maart
25
Kidstennis@school
Woensdag 26 maart
26
Basaal werken
Woensdag 23 april
27
Drummen voor dummies
Maandag 5 mei
28
Het tekstzetsysteem LaTeX
Maandag 2 juni
29
Google sketchup
Woensdag 4 juni
30
Workshop Crouzet Millenium III – vervolg
Af te spreken met de lesgever
31
Quiz me quick
Didactisch
Donderdag 30 januari
Public Relations
32
Communiceren op de werkvloer
33
Wervend schrijven voor je school
Donderdag 13 februari, dinsdag 25 februari en
donderdag 13 maart
Maandag 17 maart
Zorg
34
ASS
Woensdag 29 januari
35
Nieuwe autoriteit
Woensdag 19 februari
36
Werking van ION en GON-ASS binnen Houtland
Dinsdag 25 februari
37
KiVa, het succesvol Finse antipestprogramma
Woensdag 26 februari
38
Weerbaarheid van jongeren ondersteunen
Dinsdag 22 en 29 april
Zelfzorg
39
Reflectiegroep ervaren leerkrachten
Donderdag 16 januari, 27 maart en 5 juni
Veiligheid
40
Cardio Pulmonaire Reanimatie
41a
EHBO voor meesters-, vak- en dienstpersoneel
41b
Donderdag 23 januari
Dinsdag 11 en donderdag 13 februari
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari
42
Brandblustechnieken studiemeesters/opvoeders
Donderdag 27 februari
43
Brandblustechnieken voor Campus Zuid
Woensdag 26 februari
44
Basiscursus Bedrijfseerstehulp
Vrijdag 7, 14, 21, 28 februari en 14 maart
45
Bedrijfseerstehulp 2014: recyclage basiscursus
Woensdag 5 februari
46
Bedrijfseerstehulp 2013: recyclage internaat
Donderdag 15 mei
47
Vakbekwaamheid buschauffeur
Maandag 31 maart en dinsdag 1 april
48
Reddend zwemmen
Dinsdag 17 juni
Vakoverschrijdende eindtermen (herinneringseducatie)
49
De Eerste Wereldoorlog voor dummies
Dinsdag 28 januari
50
Ieper en de Eerste Wereldoorlog
Woensdag 12 februari
51
Een baan in het onderwijs: even eruit? (MMI)
Dinsdag 18 maart
52
Een baan in het onderwijs: even eruit? (Rembert)
Donderdag 27 maart
53
Statuut startende leerkrachten einde schooljaar
Dinsdag 3 juni
54a
Bezoek aan de bibliotheek van Torhout (sec)
Dinsdag 25 februari
54b
Bezoek aan de bibliotheek van Torhout (basis)
Dinsdag 11 maart
55
Bezoek Rijksarchief en stadsarchief Brugge
Woensdag 7 mei
Loopbaanbegeleiding
Op verplaatsing
Handig meegenomen
56
€0
€5
57
€0
58
€0
59
60
Zot van M(ode): basis naaitechnieken
Maandag 20 januari
€5
Zot van M(ode): allemaal rokjes
Maandag 27 januari
€5
Zot van M(ode): allemaal kleedjes
Maandag 3 februari
Onderhoud van je fiets
Maandag 28 april
Opsteekkapsels
Woensdag 7 mei
€15
€0
€5
Voor de BETALENDE nascholingen 24, 56, 57, 58, 59 en 60: vraag je betalingsbewijs !
Indien je van mening bent dat je de nascholing gratis mag volgen, noteer dan hier het vak dat je geeft:
____________________________________
Download