Welkom!

advertisement
Agenda
 Les  wkn
 hs 2 2 marketing
 bestuderen tb 32 tm 36
maken 2.1 tm 2.5 (wb tm 60)
Marketing
• Marketing is verkoopbeleid gericht op
de beïnvloeding van de wensen en
behoeften van afnemers.
• Het verkoopbeleid bestaat uit de 4 P’s:
– productbeleid
– prijsbeleid
– plaatsbeleid
– promotiebeleid
Let op: -beleid niet vergeten / product niet productie!
Productbeleid
• Het gaat om de keuze welke soort en
kwaliteit goederen een bedrijf aanbiedt:
– Productassortiment:
– Productdifferentiatie: varianten
– Merkbeleid: A- / B- of huis-
Prijsbeleid
• Is gericht op het vaststellen van de
hoogte van de verkoopprijzen
– Prijsverhoging of –verlaging
– Kortingen
– Prijsafspraken*
* Mededingingswet verbiedt (prijs-)kartelvorming
die tot doel heeft concurrentie uit te schakelen ten
koste van consument.
Plaatsbeleid
• De keuze van vestigingsplaats en de
wijze waarop een product of dienst
wordt aangeboden
– Winkelcentrum
– Bedrijventerrein
– Postorder
– E-commerce
– Distributiekanalen (telefoon, computer,
automaten, persoonlijke verkoop,…)
Promotiebeleid
• De wijze waarop een onderneming het
product of het bedrijf onder de
aandacht wil brengen
– Verkoopacties
– Reclame*
– Public Relations
* De Nederlandse Reclame Code verbiedt misleidende
reclame, zoals het onjuist of onvolledig informeren
van de consument.
4P’s
Download