Cursusprogramma - Boerhaave Nascholing

advertisement
Cursusprogramma
Stralingsbescherming 4A/M (vervolg) voor cardiologen
Maandag 25 oktober 2010
09.00 – 09.15 uur
09.15 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
Registratie (Gebouw 2, zaal T0-12)
Welkom en introductie (Van Dullemen/De Grooth)
Recapitulatie en update stralingsbescherming (Van Dullemen)
10.15 – 10.30 uur
Pauze (Gebouw 2, T0-12)
Roulerend over drie groepen: thorax- en coronairanatomie (Gebouw 2, snijzaal)
10.30 – 12.30 uur
- Demo hart en vaten in situ: stoffelijk overschot
(Jongbloed, De Ruiter, De Grooth)
- Katheterisatie onder fluoroscopie in stoffelijk overschot
(Jongbloed, De Ruiter, De Grooth)
- Demo coronair-anatomie met MSCT (Schuijf)
12.30 – 13.00 uur
Lunch (Gebouw 2, T0-12)
Roulerend over drie groepen: Skills, stralingsbescherming, apparatuurkennis
(Gebouw 1: Steenhuiszaal C4-158, Hartkatheterisatiekamer 2 (C4-152) en kamer C535)
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
- Hands-on CAG-simulator (De Grooth)
- Hands-on apparatuurkennis/dosimetrie (Wetsels, Zweers)
- MSCT-coronairen, reconstructie (Schuijf)
16.00 – 16.45 uur
Pauze (Gebouw 1, Steenhuiszaal C4-158)
16.45 – 17.45 uur
Examen (Van Dullemen, DOO) (Gebouw 1, collegezaal 2)
Evaluatieformulier
18.00 – 20.00 uur
Diner (deelnemers en docenten)
(Restaurant La Gare, Stationsweg 7-9)
1
Toelichting op programma-onderdelen thorax- en coronairanatomie:
Adequate kennis van de anatomie van hart en vaten, evenals de ligging van het hart in de
thorax en de relatie met omgevende structuren kan bijdragen aan het veiliger
katheteriseren, aan reductie van röntgendoorlichtingstijd door een betere herkenning van
structuren en vermindering van het aantal complicaties (zoals aneurysma spurium,
dissectie e.d.).
Ad 1. Anatomische preparaten
Er zal gebruik gemaakt worden van drie preparaten:
- Een preparaat met de organen nog grotendeels in situ. In dit preparaat kan de
oriëntatie van het hart in de thorax worden getoond en de relatie met omliggende
anatomische structuren.
- Een preparaat waaruit de buikorganen zijn verwijderd. Hierin kunnen de
vaatstructuren worden getoond.
- Een preparaat waarin het retroperitoneale gebied zichtbaar gemaakt kan worden.
Anatomie arm en hals vaten.
Tevens zijn enkele hands-on preparaten beschikbaar met vrijgeprepareerde coronairen
- Hierbij kan tevens worden uitgelegd welke coronairen het cardiale
geleidingssysteem voorzien.
Aandacht voor de volgende anatomische details:
Met betrekking tot aanprikken lies en afdrukken na katheterisatie:
- Aanprikken arteria en vena femoralis. Positie vena, arteria en nervus femoralis.
- Os pubis. Arteria femoralis superficialis.
- Verloop van aorta en daar van aftakkende vaten (bifurcatie aa. iliacae, truncus
coeliacus met aftakkingen, aa mesenterica superior en inferior)
- Samenstelling vaatwand, relatie tot aneurysma spurium
- Locatie retroperitoneum: hoe ontstaat een retroperitoneale bloeding?
- Indien mogelijk: ligging hart ten opzichte van ossale structuren (herkenning ligging
hart op fluoroscopie)
Structuren van belang bij katheterisatie via de arm en bij pacemaker-implantatie
- Anatomie arteriën en venen in de hals
- Arteriën in de arm van belang bij katheterisatie via de arm
Structuren van belang bij CABG
- LIMA/RIMA (mondt uit in a. subclavia)
- A. gastro-epiploica
- A. radialis
- Veneuze (v. saphena magna) grafts
2
Ad 2. Katheterisatie stoffelijk overschot
- Techniek aanprikken via de lies en geleiding van katheters naar het hart
- Demonstratie verschillende katheters
- Anatomie hart en vaten met behulp van fluoroscopie
- Richtingen röntgenbuis (RAO, LAO, etc.). Standaard opnamen.
- Relatie ligging hart en coronairen tot ossale structuren bezien vanuit verschillende
posities
- Techniek aanprikken via arm/hals. Demonstratie a. subclavia opspuiten (van
belang bij bypass aanhaken)
Ad 3. Multi-slice CT
- Anatomie coronairen
- Linker hoofdstam, LAD met septale en diagonale takken, Anterolaterale tak, Cx
met MO takken, LPL.
- RCA met RV-tak, RPL en RDP (bij rechts dominant systeem)
- Demonstratie rechts en links dominant systeem
- Anatomische variaties
- Significante en niet-significante laesies in de coronairen
- Eventueel CABG
3
DOCENTEN:
Dullemen, drs. S. van (Simon) (stralingsdeskundige): wetenschappelijk docent, hoofd
stralingsbeschermingsonderwijs, afdeling Radiologie, LUMC.
Grooth, mw. dr. G.J. de (Greetje) (arts): cardioloog/coördinator skills lab, LUMC.
Jongbloed, mw. dr. M.R.M. (Monique) (arts): onderzoeker afdeling
Anatomie&Embryologie, aio Klinische Anatomie en aio Cardiologie, LUMC.
Lie-Venema, mw. dr. H. (Heleen): onderzoeker afdeling Anatomie & Embryologie,
LUMC.
Ruiter, prof.dr. M.C. de (Marco) (klinisch anatoom): hoogleraar bij de afd.
Anatomie&Embryologie, LUMC.
Schuijf, mw. dr. J.D. (Joanne) (biomedische wetenschappen): onderzoeker bij de afd.
Cardiologie, LUMC.
Werkhoven, J.M. van (Jaap) (arts): arts-onderzoeker afdeling Cardiologie, LUMC.
Wetsels, mw. P. (Petra): applicatie specialiste Angiografie, Recording en Mobiele
systemen, Siemens Medical Solutions NL.
Zweers, D. (Dirk) (radiologisch laborant): specialistisch laborant en lokaal
stralingsdeskundige, afdeling Radiologie, LUMC.
CURSUSORGANISATOR:
Smit-van Steijn, mw. I.J.M. (Inge), Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC,
Boerhaave Nascholing.
4
Download