3) Andere scheppingsverhalen

advertisement
3) Andere scheppingsverhalen
Vragen naar het ontstaan van de aarde en de mens krijgen in scheppingsverhalen
over heel de wereld verschillende antwoorden.
Sommige verhalen gelijken op het scheppingsverhaal uit het boek Genesis.
Maar er zijn ook scheppingsverhalen die een heel andere kijk geven op het
ontstaan van de wereld.
Een scheppingsverhaal uit Afrika
In het begin der dingen, helemaal in het begin, toen
er niets bestond, geen mensen, geen dieren, geen
planten, geen hemel, geen aarde, niets, niets, niet.
Toen was God. God was één en hij was drie. Hoe
kan dat?
Ik weet het niet, mijn vader heeft het me niet
uitgelegd, hij had het van horen zeggen. Deze enige
God noemen wij Nzame mam en de drie die samen
Nzame zijn noemen wij Nzame, Mebere en
Nkwa.
In het begin maakte Nzame de hemel en de aarde.
Hij hield de hemel voor zichzelf. Hij blies op de
aarde en doordat hij blies werden de aarde en het
water geboren, elk apart.
Nzame heeft alles gemaakt: de hemel, de zon, de
maan, de sterren, de dieren, de planten,alles. En
toen hij alles wat we nu om ons heen zien voltooid
had, riep hij Mebere en Nkwa om naar zijn werk te
komen kijken. .
'Wat ik gemaakt heb, is dat goed?' vroeg hij hun
'Ja, je hebt het mooi gemaakt,' was hun antwoord.
'Is er nog meer te doen?'
Mebere en Nkwa antwoordden hem:
'Wij zien veel dieren, maar hun heer zien wij niet;
we zien veel planten, maar hun meester zien we
niet.'
Mineke Schipper, Het Zwarte Paradijs.
En omdat ze een meester wilden geven aan alle
dingen, wezen ze van de schepselen de olifant aan
vanwege zijn wijsheid, de luipaard vanwege zijn
kracht en de aap vanwege zijn slimheid,
en lenigheid.
Nzame echter wilde het nog beter doen gedrieën
maakten ze een schepsel dat bijna huns gelijke was:
de een gaf hem kracht, de,)"
ander macht en de derde schoonheid.
Alle drie zeiden ze daarna: ,
'Neem de aarde, jij bent voortaan de heer van
al wat er bestaat. Net als wij heb jij het leven, alle
dingen zijn jou onderworpen, jij bent de
meester.'
Nzame, Mebere en Nkwa keerden terug naar
boven waar ze woonden. Het nieuwe schepsel
bleef alleen hier beneden en alles was hem
gehoorzaam. Onder de dieren bleef de olifant
nummer één, de luipaard kwam op de tweede
plaats en de aap op de derde, want zij waren
door Mebere en Nkwa het eerst gekozen.
Nzame, Mebere en Nkwa hadden de eerste mens
Fam genoemd, dat betekent 'kracht'.
Hij was trots op zijn kracht, zijn macht en zijn
schoonheid, want hij overtrof in die drie eigenschappen de olifant, de luipaard en de aap.
1) Lees aandachtig het scheppingsverhaal uit Afrika.
Maak daarna de juiste combinatie tussen vraag en antwoord
Een scheppingsverhaal uit China
In het begin zat het universum in een ei, waarin de
levenskrachten yin (donker, vrouwelijk en koel) en
yang (licht, mannelijk en warm) op elkaar inwerkten.
In het ei sliep Pan Gu, die door deze krachten
gevormd werd, 18000 jaar. Toen hij ontwaakte rekte
hij zich uit en brak het ei.
De zwaardere delen van het ei zonken en vormden de
aarde, de lichte delen stegen op en vormden de hemel.
Tussen de hemel en de aarde zat Pan Gu. De volgende
18 000 jaar gingen de aarde en de hemel iedere dag
iets verder uit elkaar, waarbij Pan Gu zover groeide
dat hij de ruimte ertussenin steeds opvulde. Ten slotte
bereikten de aarde en de hemel hun eindstand en de
vermoeide Pan Gu ging liggen om uit te rusten. Maar
hij was zo uitgeput dat hij stierf. Zijn romp en
ledematen werden de bergen.
Zijn ogen werden de zon en de maan, zijn vlees het
land, zijn haar de bomen en planten, en zijn tranen de
rivieren en zeeën. Zijn adem werd de wind, zijn stem
de donder en bliksem. Ten slotte werden Pan Gu’s
vlooien de mensheid.
De Morgen, Mythen en legenden.
2) Werk op de tekst en onderlijn de antwoorden op de volgende opdrachten in
kleur.
a Welk is de toestand van het universum in het begin van het verhaal? (blauw)
b Wat gebeurde er met het ei? (rood)
c Hoe komt het dat hemel en aarde steeds verder van elkaar verwijderd werden? (groen)
3) Uit het lichaam van Pan Gu ontstonden heel wat natuurelementen en ook
de mens. Werk met de tekening van Pan Gu. Je ziet dat hij de tekens yin
(donker) en yang (licht) vasthoudt. Noteer op de lijntjes de
natuurelementen die ontstonden uit de aangeduide lichaamsdelen.
l
e
e
s
Download
Random flashcards
Create flashcards