Het waterzuiveringsstation

advertisement
Project: Het tekort aan
drinkwater.
Made by: Fleur, Noa , Femke ,
Matthias , Bodhi
Vervoer

water komt van de zee.

door de waterleidingen naar de waterzuiveringsstation.

van zoutwater → zoetwater
Werking van zuivering

stap 1 → water wordt verwarmd en wordt waterdamp.

stap 2 → waterdamp gaat uitzetten en gaat stijgen in een andere
cabine. Het zout blijft op de bodem liggen.

stap 3 → In de volgende cabine wordt het water terug afgekoeld
en verplaatst de cabine (zie volgende dia) naar de volgende.

stap 4 → Het afgekoelde water wordt terug waterdruppels. Het
water wordt gezuiverd en wordt bijgehouden in een opslagruimte .
Groene energie

door de beweging van het stromend water gaan er turbines
draaien.

die bewegingsenergie wordt omgezet in magnetische energie
doordat er een generator gaar draaien = een magneet in een
spoel

Dan wordt de magnetische energie omgezet in elektrische energie

De elektrische energie wordt met kabels naar de transformator voor
zoveel mogelijk elektriciteit te behouden

Zo kunnen de boxen bewegen op groene energie
Als laatst...

Daarna word het water opgevangen in een ronde bokaal, en als
de bokaal vol zit word het water via leidingen eerlijk verdeeld.
Download