Facturatie via magnetische dragers - Advies

advertisement
Orde der artsen - Nationale Raad
Facturatie via magnetische dragers
Doc:
a034006
Tijdschrift:
34 p. 25
Datum:
10/08/1985
Origine:
NR
Thema's:
Beroepsgeheim
Honoraria
Facturatie via magnetische dragers
De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht in
verband met de magnetische dragers gebruikt bij de facturatie aan de
ziekenfondsen voor verstrekkingen van klinische biologie.
De Nationale Raad heeft deze kwestie in zijn vergadering van 10 augustus 1985
opnieuw onderzocht en het volgende antwoord geformuleerd:
De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het op dit ogenblik inopportuun is
tussen te komen daar bij koninklijk besluit reeds een reeks codenummers van de
nomenclatuur van de klinische biologie werden gewijzigd zodat de eerbiediging van het
beroepsgeheim nu beter gewaarborgd is.
De Raad meent nochtans dat de geneesheren‑adviseurs meer verantwoordelijkheid
zouden moeten krijgen opdat het systeem zo hermetisch mogelijk zou functioneren.
Download