Recht H4 Kopen en verkopen Ondernemer

advertisement
Recht
H4 Kopen en verkopen
Ondernemer
Inhoud overeenkomst
Wordt bepaald door:
Regels van dwingend recht
Wat partijen afspreken
Regels van aanvullend recht
De gewoonte
De redelijkheid en billijkheid.
2
Algemene voorwaarden
Schriftelijk vastgelegde bepalingen waarin
van alles is geregeld over de mondelinge of
schriftelijke koopovereenkomst.
Synoniem voor:
leveringsvoorwaarden
betalingsvoorwaarden
standaardvoorwaarden.
3
Algemene voorwaarden
Inhoud:
Prijzen (incl/excl BTW)
Levering
Garantie
Wijze betaling
Eigendomsbehoud
Overmacht
Vrijblijvend aanbod
4
Algemene voorwaarden
Zwarte lijst
Verboden voorwaarden
Grijze lijst
Verdachte voorwaarden
Wet van Dam
Abonnement vergeten op te zeggen
5
Aanbod en aanvaarding
Bij een aanvaarding neemt de consument
het aanbod aan.
Vrijblijvend aanbod
Aanbod herroepen
Onherroepelijk aanbod
6
Koop op afstand
7
Consumentenkoop
Verplichtingen koper / verkoper
Eigendomsvoorbehoud
Recht van reclame
Eisen aan het product
8
Verplichtingen
Koper
Koopprijs betalen
Betalen binnen
afgesproken termijn
Verkoper
Product in eigendom
overdragen
Afleveren binnen fatale
termijn
Product moet voldoen
9
Eigendomsvoorbehoud
De leverancier blijft juridisch eigenaar van
de door hem geleverde goederen tot de
koopprijs helemaal is betaald.
Betaalt de klant niet, dan kan de
leverancier zijn ‘eigendommen’ terughalen.
10
Recht van reclame
Lijkt op ‘eigendomsvoorbehoud’
Hoeft niet in overeenkomst te staan
Reclameren binnen zestig dagen
De verkoper moet bezwaar schriftelijk
indienen
11
Eisen aan het product
Van een product mag je verwachten dat
het:
compleet is
onbeschadigd is
bruikbaar is voor het doeleinde
voldoet aan de verkregen informatie over
het product.
12
Reparatie, vervangen of
vergoeden
Repareren
Vervangen
Geld terug
Ontbinden van de koopovereenkomst
Bewijslast  6 maanden
13
Garantie
Fabrieksgarantie
Verlengde garantie
Recht van regres
Schade (door onveilig product)
Productaansprakelijkheid
14
Consumentenautoriteit
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Informatieloket ConsuWijzer
15
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards