[Vak] [afk]

advertisement
Natuurkunde
cohort 2014
4 VWO
Domeinen:
A. Vaardigheden
B. Golven
1. Informatieoverdracht
2. Medische beeldvorming
C. Beweging en wisselwerking
1. Kracht en beweging
2. Energie en beweging
3. Gravitatie
D. Lading en Veld
1. Elektrische systemen
2. Elektrische en magnetische velden**
E. Straling en materie
1. Eigenschappen van stoffen en
materialen
F.
G.
H.
I.
2. Elektromagnetische straling en
materie
3. Kern- en deeltjesprocessen*
Quantumwereld en relativiteit
1. Quantumwereld
2. Relativiteitstheorie*
Leven en aarde
1. Biofysica*
2. Geofysica*
Natuurwetten en modellen
Onderzoek en ontwerp
1. Experiment
2. Modelstudie
3. Ontwerp
*
Uit deze vier subdomeinen moeten er twee worden gekozen. Dit zijn E3 en F2.
**
Tijdelijke afwijking voor 2016 en 2017. In het centraal examen van 2016 en 2017 zullen
geen vragen worden gesteld over subdomein D2. Het onderwerp mag wel getoetst in het SE.
Methode: Pulsar
Uitgever: Noordhoff Uitgevers
Per
Toets
Domein
Hoofdstukken
Duur
Rapportcijfer
1
OT+
A, C1.1, C1.2 en C1.7
1 en 2
60 min
R1
2
OT+
A, C1.4, C1.5, C1.6, D1 en H
3 en 4
60 min
R2
3
OT+
A, E1
5
60 min
R3
4
OT+
A, C1.3 t/m C1.7, en H
4, 6
60 min
R4
Formule overgangscijfer:
(P1 + P2 + P3 + P4) / 4
N.B. Gezien het nieuwe examenprogramma en mogelijke veranderingen hierin en het overgaan
naar een 60 minutenrooster is het mogelijk dat er aanpassingen komen in het PTA.
Download