Voorafgaande administratieve verklaring voor de

advertisement
Cel Markten – Stad Brussel
[email protected]
02/279.25.20
Voorafgaande administratieve verklaring
voor de inschrijving op de markten van de Stad Brussel
Ik ondergetekende, (NAAM, Voornaam)
………………………………………………………………………..
Firmanaam :
………………………………………………………………………………..
Ondernemingsnummer :
………………………………………………………………………………..
Adres :
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
E-mail :
………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer :
………………………………………………………………………………..
GSM-nummer :
………………………………………………………………………………..
1) Het product dat ik zou willen verkopen:

Vink de categorie en het gewenste product aan, en indien nodig, voeg een korte omschrijving toe.
Algemene categorie
Tweedehands
Tweedehands
Tweedehands
Antiek*
Kunst en ambachten*
Kunst en ambachten*
Kunst en ambachten*
Varia
Varia
Standwerker
Huisraad
Huisraad
Huisraad
Huisraad
Huisraad
Huisraad
Kleding en accessoires
Kleding en accessoires
Kleding en accessoires
Kleding en accessoires
Kleding en accessoires
Vrije tijd
Product
Reeds gebruikte artikelen, behalve
textiel
Reeds gebruikte artikelen
Reeds gebruikte fietsen
Antiek
Ambachten
Grafische kunstwerken
Creative vrijetijdsbesteding
Verkocht in kleine en grote
hoeveelheden
Discount
Standwerker
Huishoudartikelen
Decoratieartikelen
Onderhoudsproducten en materialen,
Tapijten
Gereedschap
Stof per meter
Modeaccessoires
Lederwaren en accessoires
Schoenen, modeaccessoires en textiel
Gemengd textiel
Cosmetica, parfum en
lichaamsverzorging
Vrijetijdsartikelen
X
Omschrijving
Page 1 of 4
Cel Markten – Stad Brussel
[email protected]
02/279.25.20
Vrije tijd
Vrije tijd
Natuur
Natuur
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen
Algemene categorie
Multimedia en accessoires
Sportartikelen
Accessoires en voeding voor dieren
Bloemen en planten
Biologische voedingswaren*
Bioslager/-vleeswaren*
Biofruit en –groenten*
Voeding om ter plaatse op te eten
Slager/vleeswaren
Brood en gebak
Hoeveproducten (waaronder
zuivelproducten)
Fruit en/of groenten
Olijven, kruiden, specerijen, gedroogd
fruit/delicatessen
Gegrild gevogelte en afgeleide
producten
Visserijproducten
Voeding - diversen
Zoetwaren, chocolade en koekjes
Bereide maaltijden
Streekproducten
Product
Ik bevestig geïnformeerd te zijn dat, overeenkomstig het gemeentereglement betreffende markten in
openlucht, leidt de niet naleving van het type product tot sancties die gaan tot de terugtrekking van
mijn toelating om op de markt te staan.
De administratieve verklaring wordt gedaan volgens de gekozen categorie in dit document. Indien ik het type
product dat ik wil verkopen wens te wijzigen, dien ik op voorhand contact op te nemen met de Cel Markten
zodat mijn inschrijvingsdossier kan worden bijgewerkt.
 Ter informatie, ik koop bij :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Page 2 of 4
Cel Markten – Stad Brussel
[email protected]
02/279.25.20
2) De markten waarop ik wil werken:
Markten
Producten
Anneessens
Alle nieuwe
voorwerpe
n en
voedingsmi
ddelen
Alle nieuwe
voorwerpe
n en
voedingsmi
ddelen
Alle nieuwe
voorwerpe
n en
voedingsmi
ddelen
Alle nieuwe
voorwerpe
n en
voedingsmi
ddelen
Bloemen,
planten en
voedingsmi
ddelen
Producten
van
gecontrole
erde
biologische
teelt
Handwerk
Antiek en
boeken
Fietsen en
tweedehan
dsbromfiet
sen
Grafische
kunsten
(schilderije
n,
fotografisc
he werken,
..)
Creatieve
Antwerpselaan
Peter
Benoitplein
Jean Palfynlaan
SintKatelijneplein
Bio (SintKatelijneplein)
Agoraplein*
Grote Zavel
Zuidlaan (onder
de brug)
Breugel’Art
(Kapelleplein)*
Zwaardstraat*
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
8-13u
8-13u
8-17u
8-13u
8-17u
7u30-15u
10-20u
10-19u
10-19u
9-17u
10-19u
9-15u
8-14u
12-18u
(buiten
winterseizoen)
10-18u
Page 3 of 4
Keuze
X
Cel Markten – Stad Brussel
[email protected]
02/279.25.20
Vlooienmarkt
(Vossenplein)
hobby’s
Tweedehan
ds
7-14u
7-14u
7-14u
7-14u
7-14u
7-15u
7-15u
* BELANGRIJK : voor de ambachtsmarkt (Agora), grafische kunstenmarkt (Brueghel’art) en creatieve hobbymarkt
(Zwaardstraat), worden alle kandidaturen onderworpen aan onderzoek door een jury van onafhankelijke experts.
Tijdens de juryzitting, die plaatsvindt op regelmatige basis om de kandidaturen te onderzoeken, kan aanvullende
informatie worden gevraagd.
Voor de antiek- en biomarkten wordt rechtstreeks een controle op de markt georganiseerd. Overeenkomstig Bijlagen I
en II van het gemeentereglement betreffende de markten in openlucht, zijn diegenen die wensen deel te nemen aan
deze markt(en) verplicht om zich te onderwerpen aan controles.
3) Verzekeringen :
Ik verklaar alle verzekeringen af te sluiten die noodzakelijk zijn voor mijn ambulante activiteit,
overeenkomstig artikel 38 van het gemeentereglement betreffende de markten in openlucht van februari 2016,
met name:
- Burgerlijke Aansprakelijkheid, die mijn verantwoordelijkheid jegens de Stad of alle derden dekt;
- Brandverzekering, die alle brandgevaar dekt.
Ik verbind mij er eveneens aan toe om, in het kader van mijn ambulante activiteit op de markten van de Stad
Brussel, te allen tijde in orde te zijn met deze twee verzekeringspolissen.
4) Inschrijving op de wachtlijst voor een abonnement van de geselecteerde markten :
Aanvinken indien van toepassing :
□
Ik verklaar ingeschreven te willen zijn op de wachtlijst van de geselecteerde markt voor mijn
abonnement. Ik neem akte van het feit dat mijn kandidatuur in aanmerking komt voor de gekozen
markt en het gekozen product.
BIJ DIT DOCUMENT VOEGEN : Fotokopie van leurkaart + fotokopie van identiteitskaart.
Datum........./…..…./20………
Handtekening :
De marktkramer krijgt een kopij van deze verklaring.
Page 4 of 4
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards