1 Veiling Bisschop Metziusstraat 9 te 5014 LS Tilburg Bij veiling in

advertisement
1
Veiling Bisschop Metziusstraat 9 te 5014 LS Tilburg
Bij veiling in de zaal op 13 juli 2017
De totale veilingkosten bedragen € 4.156,- inclusief honorarium notaris, kosten van
kadastrale rechten en onderzoeken alsmede over de voormelde posten verschuldigde
omzetbelasting.
Bij onderhandse executie (biedingen uiterlijk 28 juni 2017)
Ook wanneer een zogenaamde onderhandse bieding zodanig is dat die leidt tot voorlegging
van een koopovereenkomst aan de Voorzieningenrechter, is bovenstaande onverminderd
van toepassing.
De overdrachtsbelasting is niet inbegrepen in voormeld bedrag.
Kosten voor een Acte de Command (begroot op € 423,50 incl. BTW) zijn nimmer
inbegrepen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards