Humistart - TIMAC Agro Nederland

advertisement
Humistart
Kalkmeststof
Gekorrelde bodemverbeteraar met humistim geschikt voor
toepassing als onderhoudsbekalker en mineralisatiebooster.
NW
4% N
32% CaO
2% MgO
11% SO3
S.G.
1,2 +/- 0,05
+ 38
Stikstof totaal onder ammoniakale vorm
Calciumoxide, in de vorm van calciumcarbonaat uit maërl (zeewierkalk)
Magnesiumoxide, oplosbaar in mineraal zuur
Zwaveltrioxide, oplosbaar in water
Korrelgrootte
2 – 6 mm
Eigenschappen:
o Humistart is een stikstof bevattende calciumcarbonaat meststof geschikt voor een
optimale onderhoudsbekalking in het vroege voorjaar.
o Humistart is van een sedimentaire oorsprong, heeft een hoge maalfijnheid en een
zeer hoge interne porositeit. Humistart kenmerkt zich door zijn zeer grote
contactoppervlak, snelle aanvangswerking en duurwerking op de pH in de
wortelzone, naar het teeltjaar waarin toegepast.
o Humistart levert op snelle en efficiënte basis calcium als element naar plantvoeding
en bodemstructuur.
o Humistart bevat het werkzame component Humistim wat het bodemleven activeert
en stimuleert.
o Versnelde omzetting van gewasresten, viltlaag op weidegras en ingebrachte
organische mest tot organische stof en voedingselementen, maakt het gebruik als
zomermeststof op grasland zeer efficiënt. De mineralisatieboost kan in een zeer korte
tijd 30 – 40kg stikstof leveren voor latere sneden of weidegang.
Gebruik:
Bodemverbeteraar 300 – 800 kg/ha.
Zomermeststof weide 300 kg/ha.
TIMAC Agro NEDERLAND
Postbus 4365
3006 AJ, Rotterdam
Tel: 010-2045553
Fax: 010-2045555
Download