titel van presentatie

advertisement
Waar hebben jongeren
behoefte aan ?
Noortje, Edwald en Fietje
Wat gaan we doen ?
Ervaringsverhalen:
Noortje en Edwald
Wat willen jongeren ?
Wat betekent dit voor gemeenten
Ervaringsverhaal
Noortje Beukeboom
Ervaringsverhaal
Edwald Westhoff
Wat willen jongeren?
Project I’m ready
Defence for Children
International, St Alexander,
JSO, Spectrum-Elan, St
Kinderperspectief, Jong wijs en
Jongerenraad van Cardea
I’m ready
1. Start op tijd met de voorbereiding op zelfstandigheid
2. Toekomstplan maken
3. Iemand waar je op terug kan vallen
4. Hulp afbouwen en/of warm overdragen
5. Eén hulpverlener met een open houding en klik
I’m ready
6. Gezinsgerichte hulp
7. Hulpverlening praktisch, minder probleemgericht
8. Huisvesting
9. Financiën
10. Maatwerk
Belangrijkste knelpunten
Gemeente geeft liever WMO-hulp
Pleegzorg stopt vaak bij 18
Deel wil geen hulp na 18
Gebrek aan goede vervolghulp of huisvesting
Eigen bijdrage en eigen risico
Aanbevelingen jongeren:
Hulp pas mag stoppen als:
1. Dak boven je hoofd
2. Werk of school of een andere dagbesteding
3. Goed voorbereid op je financiële zelfstandigheid
4. Eén volwassene waar je op terug kan vallen en een
professional die je kan ondersteunen
5. Sociaal netwerk
Instrumenten
Kwikstart app
Ben jij er klaar voor ?!
Internationale
Careleavers
standaarden
Wat kunnen gemeenten doen?
- Hevel budget van WMO over naar jeugdhulp
- Stel goede inkoopvoorwaarden op (maatwerk, hulp gericht
op zelfstandigheid, participatie van jongeren, toekomstplan
en niet stoppen bij 18 jaar (ook niet bij pleegzorg)
- Zorg dat jeugdhulp aanbieders ook in kader van WMO hulp
kunnen verlenen of jeugdhulp 16-25
- Werk integraal, ontschot en zorg voor doorbraakambtenaren
- Koop bemoeizorg met ervaringsdeskundigen in
Wat kan de overheid doen?
- Zorgverzekering
- Betaalbare jongerenhuisvesting
- Vangnet voor jeugdzorg jongeren met tijdelijke banen
- Eigen bijdrage voor jongeren (GGZ) tot 23 of 27 jaar
afschaffen
Quote:
“We hebben niet allerlei wetswijzigingen nodig,
maar gemeenten en zorgverzekeraars met lef om
dingen te regelen en maatwerk te leveren.”
www.fietjeschelling.nl |
[email protected]
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards