Centrum Voor Voortplantingsgeneeskunde

advertisement
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde
020-5664287
[email protected]
amc.nl/cvv
VRAGENLIJST
HERHAALDE MISKRAAM
Persoonsgegevens
Eigen achternaam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Geboortedatum:
BSN:
Verzekerd bij:
Polisnummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoon (thuis/werk):
Mobiel nummer:
Huisarts:naam en plaats
Uw apotheek: naam en plaats
-
-
-
-
-
-
Indien van toepassing:
Naam partner:
Geboortedatum:
Naam donor/donatrice:
Geboortedatum:
Website: amc.nl/cvv  Email: [email protected]  Telefoon: 020-5664287 elke werkdag van 9-11 & 14-16 uur
Post: AMC Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Q3-119 Postbus 22660 1100 DD Amsterdam  Bezoek: AMC-Q4 Meibergdreef 9 Amsterdam
1
2
Versie okt 2014
Verwijzing
Door wie werd u doorverwezen?
huisarts
specialist
eigen initiatief
Vragen over uw zwangerschappen:
Hoe vaak bent u zwanger geweest?
keer
1
afloop van de miskraam
Indien een miskraam:
echo uitslag
Indien een misrkaam:
uitslag
zwangerschapstest
Indien een miskraam:
Partner*
zwangerschap?
Medicijngebruik in
behandeling?
vruchtbaarheids
Zwanger na
(weken)
Duur zwangerschap
(maand-jaar)
Einde zwangerschap
Afloop zwangerschap
Volgorde zwangerschap
Kunt u in onderstaande tabel uw zwangerschappen in vullen?
Miskraam
Nee
Nee
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Jongen:
Ja, nl:
Ja, nl:
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
gram
/
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
2
Miskraam
Nee
Nee
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Jongen:
Ja, nl:
Ja, nl:
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
gram
/
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
3
Miskraam
Jongen:
gram
Nee
Nee
Ja, nl:
Ja, nl:
/
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
4
Miskraam
Jongen:
gram
Meisje:
gram
Anders, nl
/
Nee
Nee
Ja, nl:
Ja, nl:
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
Foetus zonder hartactie
Foetus met hartactie
Miskraam
Jongen:
gram
Nee
Nee
Ja, nl:
Ja, nl:
/
afloop van de miskraam
Indien een miskraam:
echo uitslag
Indien een misrkaam:
zwangerschapstest uitslag
Indien een miskraam:
Partner*
zwangerschap?
Medicijngebruik in
behandeling?
vruchtbaarheids
Zwanger na
(weken)
Duur zwangerschap
(maand-jaar)
Einde zwangerschap
Afloop zwangerschap
Volgorde zwangerschap
5
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
6
Miskraam
Jongen:
gram
Nee
Nee
Ja, nl:
Ja, nl:
/
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
7
Miskraam
Nee
Nee
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Jongen:
Ja, nl:
Ja, nl:
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
gram
/
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
8
Miskraam
Nee
Nee
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Jongen:
Ja, nl:
Ja, nl:
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
gram
/
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
9
Miskraam
Jongen:
gram
Nee
Nee
Ja, nl:
Ja, nl:
/
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
Meisje:
Foetus zonder hartactie
gram
Foetus met hartactie
Anders, nl
10
Miskraam
Nee
Nee
Positief
Geen echo gehad
Spontaan
Jongen:
Ja, nl:
Ja, nl:
Niet
Geen vruchtzak
Medicijnen
gedaan
Lege vruchtzak
Curettage
gram
/
Meisje:
gram
Foetus zonder hartactie
Foetus met hartactie
Anders, nl
* Toelichting: met partner wordt bedoeld wie de vader is. Als alle zwangerschappen van dezelfde partner zijn vult u overal 1 in. Zijn de
eerste twee zwangerschappen van een andere partner dan de laatste, dan vult u bij de eerste twee zwangerschappen een 1 in en bij de
volgende een 2 enzovoort.
4
Vragen over eerdere onderzoeken naar herhaalde miskramen
Heeft u eerder onderzoeken ondergaan ivm herhaalde miskraam?
ja
nee
ja
nee
Zo ja, in welk ziekenhuis?
Toelichting:
Heeft u eerder een behandeling ondergaan ivm herhaalde miskraam?
Zo ja, via welk ziekenhuis?
Toelichting:
Graag informatie over onderzoeken en behandeling bij deze vragenlijst voegen.
Vragen over eerder vruchtbaarheidsonderzoek
Heeft u in het verleden vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaan?
ja
nee
nvt
Was dit met uw huidige partner?
ja
nee
nvt
Welke onderzoeken zijn er verricht? (zo ja, vul in goed of afwijkend)
nvt
Zo ja, in welk ziekenhuis?
basale temperatuurcurve
goed
afwijkend
samenlevingstest
goed
afwijkend
sperma onderzoek
goed
afwijkend
baarmoederfoto`
goed
afwijkend
kijkoperatie
goed
afwijkend
Zo ja, wat was het probleem van de vruchtbaarheidsstoornis?
nvt
probleem bij mij
probleem bij mijn partner
combinatie van mij en mijn partner
onbekend
Welke behandeling heeft er plaatsgevonden?
nvt
geen
hormoonbehandeling
IUI (intra-uteriene inseminatie)
IVF/ ICSI
KID (kunstmatige inseminatie donor)
Heeft de behandeling tot een zwangerschap geleid?
ja
nee
nvt
Graag informatie over onderzoeken en behandeling bij deze vragenlijst voegen.
5
Vragen over uw algemene gezondheid en ziektes
Wat is uw lengte?
cm
Wat is uw gewicht?
kg
……..
BMI (door arts in te vullen)
Heeft u ooit een trombose (bloedafsluiting) doorgemaakt?
ja
nee
ja
nee
schildklierziekten
ja
nee
ernstig vorm van longziekten
ja
nee
regelmatig blaasontstekingen
ja
nee
hart en vaatziekten
ja
nee
auto-immuunziekte
ja
nee
nierlijden
ja
nee
tuberculose
ja
nee
psychiatrische of psychologische aandoening
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Indien ja, toelichting
Zijn er bij u ooit stollingsafwijkingen vastgesteld?
Indien ja, toelichting
Had of heeft u een van de volgende aandoeningen?
indien ja, toelichting:
Bent u drager van een erfelijke aandoening?
indien ja, toelichting:
Voor vrouwen vanaf 30 jaar: heeft korter dan 5 jaar geleden een uitstrijkje
laten maken voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker ?
Indien nee, bespreek dit met uw huisarts.
Heeft u ooit een SOA gehad?
Gonorroe
Herpes genitalis
Chlamydia
Hepatitis-B/C
Syphilis
HIV
Heeft u ooit een eileider ontsteking gehad?
6
Bent u ooit opgenomen in het ziekenhuis met buikpijn en koorts?
ja
nee
ja
nee
Vul details in over de doorgemaakte infectie(s) of ontstekingen hieronder in.
Datum/periode
Aard infectie
Behandeling
Bent u onder behandeling (geweest) van een medisch specialist?
Zo ja, vul de onderstaande tabel in:
Naam + ziekenhuis
Specialisme
(bijv. cardiologie)
Reden behandeling
Behandelperiode
Graag informatie over onderzoeken en behandeling bij deze vragenlijst voegen.
Vragen over chemo en radiotherapie
Heeft u ooit chemotherapie gehad?
ja
nee
Zoja, vul de onderstaande tabel in met betrekking tot de chemotherapie in
Datum/periode
Aandoening
Behandeling: naam kuur indien
u bekend
Heeft u ooit radiotherapie gehad?
ja
nee
Graag informatie over aandoening en behandeling meesturen met deze vragenlijst.
7
Vragen over eerdere operaties
Heeft u één of meer van de volgende operaties gehad?
Naam specialist
Sterilisatie
ja
nee
Herstel na sterilisatie
ja
nee
Operatie aan eileiders
ja
nee
Operatie aan eierstokken
ja
nee
Operatie baarmoeder
ja
nee
Operatie baarmoedermond
ja
nee
Ziekenhuis
Jaar
ja
nee
Heeft u nog andere operaties ondergaan?
Zo ja, vul de onderstaande tabel in.
Datum/periode
Soort operatie
Naam arts/ziekenhuis
Leeftijd
Graag informatie over aandoening en behandeling meesturen met deze vragenlijst.
Vragen over medicijnen
Gebruikt u op dit moment methadon?
ja
nee
Gebruikt u op dit moment opiaten (bv morfine, fentanyl)?
ja
nee
Gebruikt u op dit moment benzodiazepinen (bv temazepam)?
ja
nee
Gebruikt u op dit moment andere medicijnen?
ja
nee
Zo ja, vul de onderstaande tabel in.
Naam medicijn en vorm
Dosering
Voorgeschreven
(bv tablet of injectie)
(bv 200 mg, 3x per dag)
door dr.
8
Vragen over patiëntveiligheid
Bent u allergisch voor één van de volgende dingen? (meerdere antwoorden mogelijk)
bruine pleisters
ja
nee
jodium
ja
nee
latex
ja
nee
pinda
ja
nee
antibiotica
ja
nee
ja
nee
Bent u akkoord dat wij u, indien nodig, een bloedtransfusie geven?
ja
nee
Bent u de afgelopen 3 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen?
ja
nee
Bent u de afgelopen 3 maanden in een Nederlands ziekenhuis in contact
ja
nee
ja
nee
Heeft uw moeder in het verleden DES gebruikt?
ja
nee
Bent u ooit verslaafd geweest aan
roken
ja
nee
alcohol
ja
nee
drugs
ja
nee
medicijnen
ja
nee
Bent u voor verslaving in therapie geweest?
ja
nee
Rookt u?
ja
nee
ja
nee
ja, namelijk
andere medicijnen:
Zijn er medicijnen die u niet mag gebruiken?
ja, namelijk
Bent u akkoord dat in geval dat u in het ziekenhuis onwel raakt, wij een
reanimatie starten?
geweest met MRSA, ESBL of andere multiresistente bacteriën?
Komt u in nauw contact met levende varkens of kalveren?
Vragen over intoxicaties
Indien ja, hoeveel sigaretten per dag?
Gebruikt u alcohol?
Hoeveel eenheden (glazen) alcohol gebruikt u per week?
9
Gebruikt u drugs ?
ja
nee
Zo ja, welke?
cannabis / marihuana
nee
ja
/week
cocaïne /crack
nee
ja
/week
XTC/MDMA
nee
ja
/week
heroïne
nee
ja
/week
GHB
nee
ja
/week
Amfetaminen
nee
ja
/week
anders, namelijk:
/week
Komt u op uw werk in aanraking met röntgen straling?
ja
nee
Werkt u regelmatig met chemische stoffen?
ja
nee
Zo ja, met welke stoffen?
Vragen over uw sociale omstandigheden
Bent u in Nederland geboren?
ja
nee
ja
nee
Indien nee, in welk land bent u geboren?
Sinds welke leeftijd bent u in Nederland woonachtig?
Heeft u uw vaccinaties volgens het Nederlandse schema gehad?
onbekend
U oud bent u op dit moment?
jaar
Indien van toepassing, hoe oud is uw partner?
jaar
nvt
jaar
nvt
Hoe lang heeft u een relatie met uw huidige partner?
`
Staan uw kinderen of hebben uw kinderen onder de raad van toezicht gestaan?
ja
nee
nvt
Zijn uw kinderen uit huis geplaatst (geweest) ?
ja
nee
nvt
Naam bureau jeugdzorg:
Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgesloten?
lager onderwijs (basisonderwijs)
voorbereidend beroepsonderwijs (LTS, etc.)
middelbaar algemeen onderwijs (MAVO, etc.)
middelbaar beroepsonderwijs (MEAO, MTS, etc.)
voortgezet algemeen onderwijs (MMS, VWO, etc.)
hoger beroepsonderwijs (HTS, HEAO, etc.)
wetenschappelijk onderwijs (doctoraalexamenen, etc.)
anders, namelijk:
10
Wat is uw huidige werksituatie?
ik ben in loondienst
ik ben zelfstandig ondernemer
ik ben werkloos (geregistreerd bij arbeidsbureau)
ik ben arbeidsongeschikt (WAO, etc)
ik ben scholier / student
ik ben huisvrouw
anders, namelijk:
Wat is uw huidige functie/beroep?
Hoeveel uur werkt u per week?
uur
Vragen over uw familie
Komt er bij u in de familie bij ouders of broers/zussen trombofilie
(stollingsstoornis) voor?
ja
nee
ja
nee
Heeft uw moeder meerdere miskramen gehad?
ja
nee
Heeft één van uw broers/zussen meerdere miskramen gehad?
ja
nee
Zijn uw beide ouders uw biologische ouders?
ja
nee
Waren u ouders verminderd vruchtbaar ?
ja
nee
onbekend
Zijn uw ouders biologisch aan elkaar verwant?
ja
nee
onbekend
Komt uzelf of uw ouders uit Volendam?
ja
nee
onbekend
Komen er meerlingen (bv tweelingen) in uw familie voor?
ja
nee
onbekend
Indien ja, toelichting
Komt er bij u in de familie bij ouders of broers/zussen een
schildklierziekte voor?
Indien ja, toelichting
Hoeveel broers en zusters heeft u?
broers
zusters
Hoeveel half broers en zusters heeft u?
broers
zusters
11
Komen er in uw familie een of meerdere van de onderstaande aandoeningen voor?
Indien ja, graag aangeven welke aandoening bij wie in de familie
erfelijke aandoeningen
ja
nee
erfelijke kanker
ja
nee
aangeboren afwijkingen
ja
nee
ongewenste kinderloosheid bij zuster
ja
nee
ongewenste kinderloosheid bij broer
ja
nee
suikerziekte,
ja
nee
andere stofwisselingsziektes
ja
nee
vervroegde overgang
ja
nee
taaislijmziekte
ja
nee
thalassemie of sikkelcelziekte
ja
nee
andere aandoening:
Vragen over uw partner :
niet van toepassing
Heeft de moeder van uw partner meerdere miskramen gehad?
ja
nee
gehad?
ja
nee
Komen er in de familie van uw partner aangeboren afwijkingen voor?
ja
nee
ja
nee
Is er bij uw partner ooit chromosoom onderzoek gedaan?
ja
nee
Indien ja, was het onderzoek afwijkend?
ja
nee
Heeft één van de broers/zussen van uw partner meerdere miskramen
onbekend
Zo ja, toelichting:
Heeft uw partner zwangerschappen in een andere relatie tot stand
gebracht?
Indien ja, toelichting:
Zo mogelijk een kopie van de uitslag meenemen naar het consult
Vragen over uw partner: intoxicaties
niet van toepassing
Heeft zijn moeder in het verleden DES gebruikt?
ja
nee
Is hij ooit verslaafd geweest aan
roken
ja
nee
alcohol
ja
nee
drugs
ja
nee
medicijnen
ja
nee
12
Is hij voor verslaving in therapie geweest?
ja
nee
Rookt hij?
ja
nee
ja
nee
ja
nee
Indien ja, hoeveel sigaretten per dag?
Gebruikt hij alcohol?
Hoeveel eenheden (glazen) alcohol gebruikt hij per week?
Gebruikt hij drugs ?
Zo ja, welke?
cannabis / marihuana
nee
ja
/week
cocaïne /crack
nee
ja
/week
XTC/MDMA
nee
ja
/week
heroïne
nee
ja
/week
GHB
nee
ja
/week
Amfetaminen
nee
ja
/week
anders, namelijk:
/week
Komt hij op het werk in aanraking met röntgen straling?
ja
nee
Werkt hij regelmatig met chemische stoffen?
ja
nee
ja
nee
Zo ja, met welke stoffen?
Wat is de huidige functie/ beroep van uw partner?
Vragen over gezond zwanger worden
Gebruikt u al foliumzuur?
De website www.zwangerwijzer.nl geeft u een persoonlijk overzicht en informatie over de eventuele
risico’s in een zwangerschap en welke maatregelen u nu al kunt nemen om deze te verkleinen.
Heeft u de website www.zwangerwijzer.nl al bezocht?
ja
nee
Heeft u het overzicht van uw antwoorden op de ‘zwangerwijzer’ website met
ja
nee
uw huisarts of uw specialist besproken?
Graag de adviezen meesturen met deze vragenlijst.
13
Bent u akkoord dat de huisarts wordt geïnformeerd over uw onderzoek en
ja
nee
behandeling?
Heeft u nog aanvullende informatie waarvan u denkt dat dit van belang is?
ja
nee
Toelichting:
Hartelijk dank voor de door u genomen moeite
14
Toestemmingsformulier voor opvragen gegevens toekomstige kinderen
"Hierbij geef ik het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) toestemming om informatie op te
vragen over de zwangerschap, bevalling en gezondheid van toekomstige kinderen bij de daarbij betrokken
specialisten (zoals verloskundige, gynaecoloog, kinderarts). De verzamelde gegevens worden anoniem
geanalyseerd ten behoeve van evaluatie van de behandelingen zoals die uitgevoerd worden door het
Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde."
Sticker vrouw
Naam vrouw
Sticker partner
Indien van toepassing:
Naam partner
Geboortedatum
Geboortedatum partner
Email adres
Email adres partner
Datum ondertekening
Datum ondertekening
Handtekening vrouw
Handtekening partner
Naam behandelaar
Handtekening
Behandelaar
De gegevens van de zwangerschap, bevalling en gezondheid van *:
Naam kind:
Geboortedatum kind:
Behandelaar:
Ziekenhuis/praktijk:
Locatie ziekenhuis/praktijk:
De gevraagde informatie heeft betrekking op:
(* In de toekomst in te vullen door het CVV)
Download