Het Midden-Oosten The times they are a

advertisement
Het Midden-Oosten
The times they are a-changin’
Bij EPO verschenen ook:
Het islamdebat
Sami Zemni
Gaza. Geschiedenis van de Palestijnse tragedie
Lucas Catherine en Charles Ducal
Palestina. De laatste kolonie?
Lucas Catherine
De Israëllobby
Lucas Catherine
Van Morendoders tot botsende beschaving. De duizendjarige oorlog tegen de islam
Lucas Catherine
Islam voor ongelovigen
Lucas Catherine
De schaduw van de ster. Een inleiding tot het antizionisme
Peter Edel
De diepte van de Bosporus. Een politieke biografie van Turkije
Peter Edel
Geschiedenis van Marokko
Herman Obdeijn en Paolo De Mas
Iran. Een cultuurgeschiedenis
Michael Axworthy
De grote Arabische veroveringen. Het ontstaan van het islamitische rijk, van
Afghanistan tot Spanje (632-750)
Hugh Kennedy
Het Huis der Wijsheid. Hoe Arabieren de westerse beschaving hebben beïnvloed
Jonathan Lyons
Egypte. Een geschiedenis van Nasser tot na Mubarak
Tarek Osman
COVERPAGINA
Omslagontwerp: Compagnie Paul Verrept
Foto auteur: © Sami Zemni
Kaarten: © Marieke Krijnen (Menarg)
Vormgeving: EPO
Druk: drukkerij EPO
© Sami Zemni en uitgeverij EPO vzw, 2013
Lange Pastoorstraat 25-27, 2600 Berchem
Tel: +32 (0)3 239 68 74
Fax: +32 (0)3 218 46 04
E-mail: [email protected]
Web: www.epo.be
In samenwerking met Middle East en North Africa Research Group (MENARG),
Universiteit Gent
Isbn 978 94 91297 41 0
D 2013/2204/3
Nur 740
Verspreiding voor Nederland
Centraal Boekhuis BV Culemborg
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, mimeograph, film
or any other means without permission in writing from the publisher.
Inhoud
Van de passieve Arabische straat naar een actief Arabisch volk? 9
Sami Zemni en Brecht De Smet
De Tunesische revolutie. Startschot van een grote omwenteling 27
Sami Zemni
In opstand tegen de farao. Een ifriet waart door het Midden-Oosten… 49
Brecht De Smet
20 februari en de Marokkaanse klassenstrijd in de periferie 81
Koenraad Bogaert
Libië en de Responsibility to Protect. Een vredesduif met lood in de
vleugels? 107
Ruddy Doom
De Syrische opstand: vermorzeld tussen de repressieve hamer van
al-Assad en het geostrategische aambeeld van zijn vijanden 133
Bart Peeters
Jordanië: renaissance van de politiek? 167
Pascal Debruyne, Sylvie Janssens, Christopher Parker en Annemie Vermaelen
Eén zwaluw maakt de Palestijnse Lente niet 195
Sigrid Vertommen en Omar Jabary Salamanca
Jemen: van volksprotest tot messendans 217
Tine Danckaers
Na de doelbewuste vernietiging van Irak, een lente? 237
Dirk Adriaensens
Help, de onderdrukkers worden onderdrukt! Sociaal protest in Israël 265
Sigrid Vertommen
De Arabische Lente en de sektarische kwestie: Egypte, Bahrein en
Libanon 281
Brecht De Smet, Sami Zemni, Roel Meijer en Marieke Krijnen
De Arabische revolutie twee jaar later 305
Sami Zemni, Brecht De Smet en Koenraad Bogaert
Het spook van Tahrir 317
Koenraad Bogaert
Noten 333
Bibliografie 353
Over de auteurs 363
Index 367
Download