Overzicht van programma`s over eten en bewegen voor basisscholen

advertisement
Op naar een gezonde school!
Gezond eten en lekker bewegen, dat is de basis voor
gezond groot groeien. Kinderen en ouders kunnen
daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Met een
slim gezondheidsbeleid geeft u leerlingen iets moois
mee. Gezond eten en veel bewegen zorgt voor minder
ziekteverzuim, meer concentratie en minder overgewicht. Op de lange termijn verkleint een gezonde
leefstijl het risico op chronische ziekten zoals diabetes
type II en hart- en vaatziekten. In deze folder staat een
overzicht van programma’s die u daarvoor kunt inzetten.
Overzicht van
programma’s over
eten en bewegen
voor basisscholen
Wat krijgen ze mee?
Gezond eten en lekker bewegen!
Lesprogramma’s, materialen, scholing >>
Snelle acties!
Hartenrace
Organiseer een Hartenrace voor het goede doel. Via
een sponsorloop, skeeler- of fietstocht komen leerlingen
in actie voor kinderen met een hartafwijking.
Meer info: www.hartstichting.nl
Ouderbijeenkomst Lekker fit!
Daagt u ouders uit om te kijken naar de invloed van
hun eigen leefstijl? Deze bijeenkomst maakt ouders
bewust van de invloed van opvoeding en voorbeeldgedrag. Meer info: www.lekkerfitopschool.nl
Ouderparticipatie
De toolkit ouderbetrokkenheid kan u helpen ouders te
betrekken bij de thema’s gezonde voeding en bewegen.
In de toolkit vindt u diverse tools, zoals brochures,
bijeenkomsten en dvd’s.
Meer info: toolkits.loketgezondleven.nl
Deze folder is mede mogelijk gemaakt door de
volgende organisaties. Op de websites vindt u meer
informatie en extra materialen.
www.convenantgezondgewicht.nl
www.nzo.nl
www.nisb.nl
www.nigz.nl
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.klvo.nl
© oktober 2011
Dit overzicht is ontwikkeld door het Convenant Gezond Gewicht, deelconvenant school.
Online tool in 2012
Het Centrum Gezond Leven (CGL), in samenwerking met
bovenstaande organisaties, lanceert eind 2012 een online
tool voor het onderwijs om makkelijker een keuze te maken
uit het aanbod van erkende interventies. Deze folder is de
voorloper van de online tool.
Op www.gezondeschool.nl vindt u nu al aanbevolen en
goed beschreven interventies. Dit zijn interventies waarvan
de werkzaamheid en kwaliteit goed is beoordeeld door
een onafhankelijke Erkenningscommissie.
Overzicht van programma’s over eten en bewegen
Voor het basisonderwijs
De basis
Aanvulling
Lekker fit!
Een lesprogramma over gezond leven en het maken van
gezonde keuzes voor groep 1 tot en met 8. Na Lekker fit!,
kunnen leerlingen verder met Extra Lekker fit! en Lekker fit!
Duim. Leerlingen leren middels theorie- en praktijklessen
over leefstijl en lekker in je vel zitten. Bij de lessen horen
thuiswerkboekjes met opdrachten die samen met de ouders
gemaakt kunnen worden. Door middel van een afsprakenposter maken leerlingen op groepsniveau afspraken over
bewegen, voeding en gezonde keuzes.
Meer info: www.lekkerfitopschool.nl
Ga voor gezond!
Doe mee met de nationale scholenactie over gezondheid
en veiligheid. Er is gratis materiaal voor lessen over verschillende thema’s, waaronder Eten & drinken en Bewegen voor
groep 1 tot en met 8. Deze lessen zijn makkelijk in te zetten
tijdens de reguliere les. Zo bouwt een school snel kennis op
over gezondheid. Bij de leerlingen, maar ook binnen het
team. Meer info: www.gavoorgezond.nl
Smaaklessen
Leren over smaak, gezond en bewust eten met al je zintuigen. Dit lesprogramma stimuleert kinderen om vanuit
nieuwsgierigheid bewuste en gezonde keuzes te maken.
Meer info: www.smaaklessen.nl
SchoolGruiten
Maak van groente en fruit een vaste waarde op school!
Dit programma stimuleert kinderen om vaker voor groente
en fruit te kiezen.
Meer info: www.schoolgruiten.nl
Gezond eten
Bewegen
Lesprogramma
Scoren voor Gezondheid
Een profvoetballer die in de klas een contract tekent met de
hele klas om te scoren voor gezondheid. Na deze bijzondere
aftrap is de invulling maatwerk, afgestemd op het lokale
aanbod. Geschikt voor de bovenbouw.
Meer info: www.scorenvoorgezondheid.nl
Beweegplezier vanaf 4
Volg de training Beweegplezier vanaf 4 en ga in de praktijk
aan de slag. De training inspireert om met durf en creativiteit
spel- en beweegactiviteiten te doen met kinderen van
4 tot 12 jaar.
Meer info: www.beweegkriebels.nl
Whoznext-junior
In navolging op het succesvolle whoZnext, voor jongeren
tussen 14 en 18 jaar, is whoZnext-junior ontwikkeld, voor de
leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Basis is jeugdparticipatie. Het doel
van whoZnext-junior is om kinderen meer plezier te laten
beleven aan sport en bewegen door ze er actief bij te
betrekken.
Meer info: www.whoznext.nl
Beweegtas
Is de Beweegtas al bij u op school geweest? Vraag hem aan
voor uw leerlingen van groep 6 en hun ouders. Ze krijgen de
beweegtas twee weken mee naar huis om daar met hun
ouders in te zetten. De materialen stimuleren om samen te
spelen en te bewegen.
Meer info: www.nisb.nl
Ouderparticipatie
nodig/gewenst
Aanbod activiteiten
op en rond school
Handvatten voor structureel
gezondheidsbeleid
Supershopper
Een veelzijdige interventie met een supermarktrondleiding
door een diëtist, lessen op school en een online game.
Kinderen uit groep 7 en 8 leren zo gezonde producten
herkennen, etiketten lezen en bewust kiezen.
Meer info: www.voedingscentrum.nl
(zoekterm supershopper)
Superchefs
Met de instructie-DVD van Pierre Wind wordt de begeleiding van deze serie kooklessen eenvoudig. Kinderen
van groep 7 en 8 leren wat gezond eten is en hoe je het
met plezier maakt en proeft, met of zonder keuken.
Meer info: www.voedingscentrum.nl (zoekterm superchefs)
Ik eet het beter
Een educatief platform van Albert Heijn dat kinderen
van 9 tot 12 jaar stimuleert om gezond te kiezen en veel
te bewegen.
Meer info: www.iehb.nl
Coach & Coach
Coach & Coach is een interactieve huiswerkmodule voor
de bovenbouw voor vader en kind. Samen coachen zij
een profvoetballer. De website maakt het gemakkelijk
om te praten over gezond eten, voldoende bewegen
en verantwoord omgaan met alcohol.
Meer info: www.coachencoach.nl
Problemen signaleren
en leerlingen/studenten
begeleiden
Beoordeeld op kwaliteit en effectiviteit door een
onafhankelijke beoordelingscommissie. U kunt
het oordeel lezen via www.gezondeschool.nl.
Overzicht van programma’s over eten en bewegen
Voor het basisonderwijs
Aanvulling - vervolg
Beweeg-speelkaarten 4-12 jaar
In het doosje beweeg-speelkaarten zitten 30 kaarten waarop
speelse beweegactiviteiten zijn beschreven. De activiteiten
kunnen alleen, met ouders of vriendjes worden uitgevoerd.
De kaarten kunnen thuis worden gebruikt maar eigenlijk
overal waar kinderen spelen.
Meer info: www.nisb.nl
Kinderen en Ouders ‘Samen Actief’
Ouders spelen een belangrijke rol om kinderen meer in
beweging te krijgen. De serie Kinderen en Ouders ‘Samen
Actief’ biedt beweegkaarten, een verjaardagskalender en
een DVD voor voorlichtingsavonden: inspiratie om samen
in beweging te komen.
Meer info: www.nisb.nl
Natuursprong
1,5 uur op pad in de speelbossen van Staatsbosbeheer met
de spelactiviteitenmap ‘Spelen tot je groen ziet’. Via de
brede school, het jeugdwerk en de naschoolse opvang
ervaren kinderen hoe het is om te spelen en sporten in de
natuur.
Meer info: www.natuursprong.nl
Gezond eten
Bewegen
Lesprogramma
Lespakket Weet je waar mijn melk blijft?
Kinderen leren dat de melk afkomstig is van de koe en dat
de melk een hele route aflegt voor het in hun glas terecht
komt. Beschikbaar voor groep 1 tot en met 4.
Meer info: www.zuivelonline.nl
Brochure en Handleiding docent
Van koe tot koelkast/Van koe tot kaas
Aan het eind van de les kennen de leerlingen de oorsprong
van het product melk en weten ze dat melk de grondstof is
voor andere producten zoals yoghurt, vla, boter en kaas.
Voor groep 5 en 6.
Meer info: www.zuivelonline.nl
Magazine Natuurlijk Zuivel en
handleiding docent
Magazine voor groep 7 en 8 over zuivel, voeding en de
boerderij. Te gebruiken als aanvulling bij een lesprogramma,
als basis voor een zuivelproject of ter voorbereiding van
een excursie naar de boerderij.
Meer info: www.zuivelonline.nl
Excursie naar de boerderij
Door middel van belevingseducatie krijgen kinderen in
stedelijke gebieden meer inzicht in de oorsprong van de
melk en de verwerking tot verschillende producten. Voor
groep 7 en 8.
Meer info: www.zuivelonline.nl
Ouderparticipatie
nodig/gewenst
Aanbod activiteiten
op en rond school
Handvatten voor structureel
gezondheidsbeleid
Trots op uw Gezonde School?
Laat met het Vignet Gezonde School zien dat uw
school zich structureel inzet voor de gezondheid van
de leerlingen. Het Vignet Gezonde School is een
erkenning voor scholen die de gezondheid van
leerlingen verbeteren. Een school met een vignet laat
aan leerlingen en hun ouders zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk
vindt. Een Gezonde School werkt planmatig aan
gezondheidsbevordering, en dat loont. Het draagt
bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval
en een gezondere leefstijl.
Lees meer op: www.gezondeschool.nl
Kent u deze al?
• De verjaardagskalender met spelletjes en gezonde
traktaties. Te bestellen in de webshop op www.nisb.nl
• Het oudermagazine Why’s, een leaflet of boekje
over gezond eten en bewegen met kinderen en
het jongerenmagazine voor groep 8-ers FF Serieus.
Te bestellen in de webshop op
www.voedingscentrum.nl/webshop
• Brochure over gezond opgroeien en gezond
gewicht (www.zuivelonline.nl).
• Surf naar www.3plus2.nl voor dit initiatief voor
3 uur gym en 2 uur naschoolse sport voor alle
kinderen in Nederland.
Problemen signaleren
en leerlingen/studenten
begeleiden
Beoordeeld op kwaliteit en effectiviteit door een
onafhankelijke beoordelingscommissie. U kunt
het oordeel lezen via www.gezondeschool.nl.
Download