3.2 Voert verkoopgesprek - Wageningen UR E

advertisement
Rubric blooming business
Instrument voor studenten: waar sta ik en hoever heb ik nog te gaan om examen te kunnen doen?
3.2 Voert verkoopgesprek
Resultaat: De specifieke wensen en de koop- en informatiebehoefte van de klant zijn geïnventariseerd.
De klant is op vakkundige wijze geholpen en is tevreden en wil tot koop overgaan.
Prestatie indicator
Voorbij de eerste start
Op weg
Een eind op weg
vakdeskundigheid
juiste vragen mogelijkheden
beste verzorging
vakkundig koopadvies
Ik kies de gemakkelijkste weg
en wil niet veel tijd steken in
bepaalde klanten, daar heb ik
soms helemaal geen zin in
Ik ben gericht op directe
verkoop ‘wat’ en daarna
stel ik nog enkele vragen
over ‘hoe ‘de klant iets
wil en vergeet te vragen
waarom de klant iets wil
Ik hou bij de verkoop
zowel rekening met
waarom, wat en hoe
vragen richting de klant
Ik ben nog onzeker over mijn
vakkennis en of ik goede
adviezen kan geven.
Ik heb nog hulp nodig bij het
geven van goede adviezen
Ik weet direct wat goed
is voor een klant en stel
weinig vragen
Ik vertel weinig over de
verzorging van de
planten, dit moet de
klant zelf uitzoeken
Ik stel open vragen aan
de klant en ben
nieuwsgierig naar
details
Ik check regelmatig bij
de klant of ik het goed
begrepen heb en welk
vakkundig advies de
klant nodig heeft om
een goede keuze te
kunnen maken
Klaar voor opgaan
naar examen
Ik kan klanten door
mijn eigen passie en
gedrevenheid goed
bedienen en verleiden
tot de juiste keuzes
Ik stel veel
detailvragen en vraag
door om precies te
weten wat een klant
wil.
Ik ga met de klant
samen op zoek naar
de beste oplossingen
en check voortdurend
wat de klant, wil en
kan en kent
Ik verken eerst met de
klant waarom men
iets wil en op welke
manier en dan pas
komen we bij
concrete producten
(wat)
1
vragen stellen
wensen en
informatiebehoefte van klant
Ik stel geen of nauwelijks
vragen en laat direct aan de
klant voorbeelden zien,
waarvan ik denk dat die goed
zijn.
Ik ben een OEN
(Open, Eerlijk,
Nieuwsgierig)
(Luisteren,
Samenvatten,
Doorvragen)
(Oordelen, Meningen,
Adviezen)
Ik neem OMA mee
(Oordelen, Meningen,
Adviezen)
assortiment mogelijkheden
(bij)verkoop
informatie/adviezen
Ik durf geen andere producten
aan te bieden als de klant
daarvoor niet de winkel is
binnengekomen
Ik ben OEN en neem
LSD mee en laat OMA
nog niet thuis (Open,
Eerlijk, Nieuwsgierig)
En passant wijs ik een
klant op nieuwe dingen
die in de winkel zijn
gekomen.
2
Soms laat ik iets leuks
zien, dat goed past bij
het product dat men
gekocht heeft
Ik ben een OEN,
neem LSD mee en
laat OMA thuis.
(Open, Eerlijk,
Nieuwsgierig)
(Luisteren,
Samenvatten,
Doorvragen)
(Oordelen,
Meningen, Adviezen)
Ik probeer doorlopend
bewust een relatie te
leggen met een
product dat een klant
wil en koopt wijs de
klant op bijproducten
Download