Administratief recht

advertisement
AANWINSTEN GEMEENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK GENT
(NIET UITLEENBAAR)
(ook terug te vinden op www.balie-gent.be/bibliotheek/aanwinsten/boeken)
januari 2015
De nieuwe boeken zijn te vinden in het rek “AANWINSTEN” gedurende één maand. Na verloop van
deze periode zijn de boeken te vinden op de plaatsbepaling tussen haakjes vermeld.
Administratief recht
De uitvoering van overheidsopdrachten – Artikelsgewijze commentaar van het Koninklijk
Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken / De Koninck, C. ;
Flamey, P. . – Mechelen: Wolters Kluwer, 2014. – LIV, 667 p.
ISBN 978-90-46-56557-5
(ADMI 4 KONI 2014)
Overzicht van het Belgisch Administratief Recht – 20ste editie 2014 / Mast, A. ; Dujardin, J. ;
Van Damme, M. [e.a.]. . – Mechelen : Wolters Kluwer, 2014. – XXXVIII, 1459 p.
ISBN 978-90-46-56831-6
(ADMI 1 MAST 2014)
Vlaams Uitvaartrecht – 3de editie / Timmermans, S.. – Kortrijk – Heule : UGA, 2013. – 335 p.
ISBN 978-90-8977-470-5
(ADMI 1 TIMM 2013)
Voorkooprechten (Reeks C.R.O.W.: Centrum voor Recht Onteigeningen Waarderingen, nr.
11) / Palmans, R.; Verbist, S. (eds.). . – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XIII, 186 p.
ISBN 978-94-000-0352-1
(ADMI 5 PALM 2014)
Belastingrecht
Tiberghien: Handboek voor Fiscaal Recht 2014-2015 – 33ste druk / Tiberghien, A.. –
Mechelen: Wolters Kluwer, 2014. – LXV, 1937 p.
ISBN 978-90-4656-7890
(TAX 1 TIBE 2014-2015)
Burgerlijk recht
Actualia Onroerend Erfgoed / Draye, A.-M. (ed.). – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XII, 225
p.
ISBN 978-94-000-0572-3
(CIV 7 DRAY 2014)
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en (aansprakelijkheids)verzekeringsrcht, 6de
herziene en vermeerderde uitgave (Reeks Jurisprudentiebundel) / Vansweevelt, T. . –
Antwerpen : Maklu, 2013. – 544 p.
ISBN 978-90-466-0607-0
(CIV 9 VANS 2013)
De vrederechter en de handelshuur – Nieuwe horizonten / Vanhove, K.; Van Oevelen, A.
(eds.).. – Brugge : die Keure, 2014. – X, 133 p.
ISBN 978-90-4861-4233
(CIV 8.2 VANH 2014)
Handelshuur (Reeks Artikel & Commentaar) / Linders, A. ; Linders , L.. – Mechelen: Wolters
Kluwer, 2014. – VIII, 318 p.
ISBN 978-90-46-56712-8
(CIV 8.2 LIND 2014)
Huwelijk en (echtscheiding): een modellenboek / Brouwers, S. ; Govaerts, M. . – Mechelen
: Wolters Kluwer, 2014. – XVI, 493 p.
ISBN 978-90-46-56853-8
(CIV 3.2 BROU 2014)
Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en
andere schadevergoedingsstelsels / Bocken, H.; Boone, I. m.m.v. Kruithof, M. . – Brugge :
die Keure, 2014. – XIII, 270 p.
ISBN 978-90-4861-972-6
(CIV 9 BOCK 2014)
Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht.
Algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht /
Snijders, H. ; De Tavernier, P. . – Antwerpen : Maklu, 2013. – 189 p.
ISBN 978-90-466-0591-2
(CIV 8 SNIJ 2013)
Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving. Een
rechtsvergelijkend onderzoek / Van den Broeck, A. .- Antwerpen : Intersentia, 2014. – XXI,
370 p.
ISBN 978-94-000-0488-7
(CIV 3 BROE 2014)
Gerechtelijk recht
Burgerlijk procesrecht : Basis met schema’s – Tweede editie / Dauw, P.. – Antwerpen :
intersentia, 2014. – XXXII, 529 p.
De stof werd bijgehouden tot 30 juni 2014
ISBN 978-94-000-0516-7
(PRO 1 DAUW 2014)
Gerechtelijk Privaatrecht….. na de hervormingen van 2013 – 2014 (8ste editie) / Maes, B.;
Brewaeys, E.; Vanlersberghe, P. [e.a.].. – Brugge : die Keure, 2014. – XXIV, 418 p.
De stof werd bijgewerkt tot de maand september 2014
ISBN 978-90-4861-776-0
(PRO 1 MAES 2014)
Recht & Taal: rechtszekerheid voor de anderstalige rechtzoekende / Vanden Bosch, Y.
(ed.). . – Antwerpen : Intersentia, 2006. – IX, 169 p.
ISBN 978-90-5095-558-4
(PRO 1 BOSC 2006)
Handelsrecht
Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen / Byttebier, K. ; Wera, T. (eds.).
. – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XV, 329 p.
ISBN 978-94-000-0485-6
(COM 9.2 BYTT 2014)
Eurovignet en kilometerheffing (Reeks Transportrecht nr. 2) / Bolle, J. . – Kortrijk – Heule:
UGA, 2014. – 117p.
ISBN 978-90-8977-474-3
(COM 3 BOLL 2014:2)
Handels- en economisch recht in hoofdlijnen – Tiende editie / Dirix, E. ; Steennot, R. ;
Vanhees, H.. – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XVIII, 537 p.
ISBN 978-94-000-0518-1
(COM 1 DIRI 2014)
De stof werd bijgehouden tot 1 juli 2014
Vervoersvergunningen en cabotage (Reeks Transportrecht nr. 1) / Bolle, J. . – Kortrijk –
Heule : UGA, 2014. – 219 p.
ISBN 978-90-8977-473-6
(COM 3 BOLL 2014:1)
Internationaal privaatrecht
Asser Serie 10, III. Internationaal privaatrecht – Internationaal vermogensrecht / Mr. C.
Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.. – Deventer :
Kluwer, 2015. – LXXXV, 827 p.
ISBN 978-90-13-12680-8
(IPR 2 ASSER 2015)
Liber amicorum
Na rijp beraad: Liber Amicorum Michel Rozie.. – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XXII, 579
p.
ISBN 978-94-000-0571-6
(LIBER 1 ROZI 2014)
Medisch recht
Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Reeks Gezondheidsrecht nr. 4) /
Morbé, E.. – Kortrijk – Heule : UGA, 2012. – 117 p.
ISBN 978-90-8977-264-0
(MED 1 MORB 2012)
Mensenrechten
De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
(Reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk, nr. 2) / D’Espallier, A. ; Sottiaux, S. ;
Wouters, J.. – Antwerpen : Intersentia, 2014. – IX, 141 p.
ISBN 978-94-000-0492-4
(HR 1 DESP 2014)
Overzicht van het vreemdelingenrecht – 2de editie / Denys, L. . – Kortrijk – Heule : UGA,
2013. – 560 p.
ISBN 978-90-8977-444-6
(HR 8 DENY 2013)
Milieurecht
Afvalgids Uitgave 2014-2015 / Morrens, P. ; De Bruycker, P.. – Mechelen : Wolters Kluwer,
2014. – XXVIII, 853 p.
ISBN 978-90-46-56642-8
(MIL 1 MORR 2014-2015)
Notarieel recht
Notariële actualiteit 2013-2014 : Vastgoed – Fiscaliteit – Familie – Rechtspersoon /
Buyssens, F. ; Verbeke, A.-L. (eds.). . – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XIII, 198 p.
ISBN 978-94-000-0556-3
(NOT 1 BUYS 2014)
Notarieel zakboekje – Notarial memento 2014-2015 / Michielsens, A. ; Van Pelt, L. . –
Mechelen: Wolters Kluwer, 2014. – XVII, 934 p.
ISBN 978-90-46-56357-1
(NOT 1 NOZA 2014-2015)
Reeksen
De aanpak van sociale fraude, arbeidsuitbuiting en mensenhandel: uitdagingen en
oplossingen op nationaal en EU-niveau / Comment s’y prendre à la fraude sociale,
l’exploitation au travail et la traite des êtres humains : défis et solutions aux niveaux
nationale et européen (Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, nr. 22) /
Vermeulen, G. ; Masset, A. ; Flore, D.. – Brugge : la Charte, 2014. – X, 198 p.
Verslagboek van het colloquium van de BLUS te Brussel, 19 december 2013 / Actes du
colloque de l’UBLDP tenu à Bruxelles, le 19 décembre 2013
ISBN 978-90-4860-081-6
(TIJDSCHRIFTENREK KAST 11)
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (Reeks A.P.R.: Algemene Praktische
Rechtsverzameling) / Carlens, I.; Veny, L.. – Mechelen: Wolters Kluwer, 2014. – XXXV, 507
p.
ISDN 978-90-46-56682-4
(APR/O/2014)
Sociaal recht
Actuele problemen van het arbeidsrecht 9. Werknemerschap: een precair statuut in
wording? / Rigaux, M. ; Latinne A. (eds.). . – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XVI, 397 p.
ISBN 978-94-000-0533-4
(SOC 10 RIGA 2014)
De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de preventieadviseur en de
veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Reeks
Preventie & Welzijn op het werk nr. 4). . – Kortrijk – Heule : UGA, 2011. – 102 p.
ISBN 978-90-8977-247-3
(SOC 15 DILL 2011)
De groepsverzekering als aanvullend pensioen / Barbaix, R.; Weyts, B.; Wuyts, D. (eds.). . –
Antwerpen : Intersentia, 2014. – X, 127 p.
ISBN 978-94-000-0460-3
(SOC 20 BARB 2014)
Detachering binnen de Europese Unie: la revancha del tango de Europa –
Grensoverschrijdende arbeid en vrij verkeer van diensten, 2 de volledig geactualiseerde
editie (Reeks Recht & Onderneming in de praktijk, nr. 1) / Devos, K.. – Kortrijk – Heule :
UGA, 2010, - 463 p.
ISBN 978-90-8977-155-1
(SOC 1 DEVO 2010)
Dienst voor preventie en bescherming op het werk: structuur, organisatie en statuut van
personen verbonden aan de dienst (Deel van arbeidsbescherming, 03 oktober 2014) / Van
Den Langenbergh, K. ; Van Regenmortel, A. . – Mechelen: Wolters Kluwer, 2014. – 179 p.
ISBN 978-90-46-56500-1
(KAST 38)
ePV. Elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen illegale
arbeid en sociale fraude (Reeks Sociale Praktijkstudies nr. 2014/5) / Brisart, I. . – Mechelen
: Wolters Kluwer, 2014. – VIII, 135 p.
ISBN 978-90-46-56449-3
(SOC 15 BRIS 2014)
Strafrecht
Becommentarieerd Wetboek Wegverkeer 2014 / De Busscher, M. ; Glorieux, F. . –
Mechelen : Wolters Kluwer, 2014. – VII, 408 p.
ISBN 978-90-46-56353-3
(PEN 7 BUSS 2014)
De derde weg: een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid / Fijnaut, C.; De Ruyver,
B.. – Antwerpen : Intersentia, 2014. – X, 287 p.
ISBN 978-94-000-0569-3
(PEN 2 FIJN 2014)
De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk (Reeks Panopticon Libri 8) / Scheirs, V. . –
Antwerpen : Maklu, 2014. – 305 p.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1: Probleemstelling, analysekader en onderzoeksvragen;
- Hoofdstuk 2: Wettelijk kader en historische achtergrond. Van Jules Lejeune tot de
strafuitvoeringsrechtbanken;
- Hoofdstuk 3: Methodologie;
- Hoofdstuk 4: De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk. Een chronologische
analyse van het beslissingsproces;
- Hoofdstuk 5: Balanceren tussen sociale re-integratie en bescherming van de
maatschappij;
- Hoofdstuk 6: De macht van de psychosociale dienst als adviesverlener;
- Hoofdstuk 7: Discussie en conclusie;
- Bibliografie
ISBN 978-90-466-0696-4
(PEN 6 SCHE 2014)
Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen: Opschorting, uitstel, probatie, werkstraf
en elektronisch toezicht (Reeks Bibliotheek Strafrecht, Larcier, nr. 5) / Hoet, P. . – Brussel :
Larcier, 2014. – XI, 248 p.
ISBN 978-2-8044-6974-0
(PEN 2.2. HOET 2014)
Handboek correctioneel procesrecht, terechtzitting, rechtsmiddelen en bewijs / De Wolf,
D. . – Antwerpen : Intersentia, 2013. – XV, 294 p.
ISBN 978-94-000-0469-6
(PEN 3 WOLF 2013)
Handboek internationaal en Europees strafrecht / De Hert, P. ; Weis, K.; van Caeneghem, J.
[e.a.]. . – Antwerpen : Intersentia, 2014. – XIV, 539 p.
ISBN 978-94-000-0487-0
(PEN 4 HERT 2014)
Het koppel in het huurrecht (Reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier, nr.
24) / Masschelein, M. – A.. – Brussel : Larcier, 2014. – 140 p.
ISBN 978-2-8044-7559-8
(CIV 7 MASS 2014)
Het Openbaar ministerie (Reeks Artikel & Commentaar) / Huybrechts, L. . – Mechelen:
Wolters Kluwer, 2014. – VIII, 178 p.
ISBN 978-90-46-56722-7
(PEN 1 HUYB 2014)
Penitentiair tuchtrecht / Eechaudt, V.. – Brugge : die Keure, 2014. – VI, 112 p.
ISBN 978-90-4860-120-2
(PEN 6 EECH 2014)
Politierechtbanken – wetgeving en documentatie 2014 – 2015, tweede bijgewerkte editie
(Reeks Thema Wetboeken Larcier ) / Sierens, R. ; Vulsteke, L.. – Brussel : Larcier, 2014. –
VII, 920 p.
ISBN 978-2-8044-7423-2
(PEN 8 SIER 2014)
Witwassen en financiering van terrorisme, 3de herziene uitgave / Delrue, G. .- Antwerpen :
Maklu, 2014. – 678 p.
ISBN 978-90-466-0660-5
(PEN 2.1 DELR 2014)
Diversen
Het losbladig werk ‘Het onroerend goed in de praktijk’ werd aangevuld met aflevering 270.
Daarin werd opgenomen:
- De heer Marc Gielis actualiseerde zijn bijdragen:
o I.Ibis. Vruchtgebruik – Een overzicht van het verleden en het heden;
o I.Iquater. Vruchtgebruik en de controleactie van de Administratie;
o II.Bquater.3: De fiscale stimuli;
o VIII.P. De aankoop van een vennootschap die onroerend goed bezit of de
aankoop door een vennootschap “fiscale en andere aandachtspunten”;µ
- Mevrouw Annelies Gabriels schreef een nieuwe bijdrage getiteld Overdracht van
een onderneming met inbegrip van onroerende goederen (I.P.);
- Mevrouw Manuela Vervoort en mevrouw Stien Van Der Auwera actualiseerden
de bijdrage II.C. Handelshuur;
- Meester Tim Bruyninckx actualiseerde zijn tekst II.Gbis Staatssteun bij
vastgoedtransacties;
- De heer Bernard Hubeau en de heer Tom Vandromme actualiseerden hun
bijdrage VII.A. Algemene schets van de huisvestingssector en het huis
vestingsrecht;
- Meester Damienne Dubois actualiseerde haar bijdrage over Gemeentelijke
vastgoedsubsidies (VII.F.3)
Het losbladig werk ‘Juridisch milieucompendium’ werd aangevuld met aflevering 97, januari
2015
Volgende rubrieken werden geactualiseerd:
- Rubriek A: Algemeen milieurecht;
- Rubriek B: Waterverontreiniging;
- Rubriek C: Luchtverontreiniging;
- Rubriek D: Geluidshinder;
- Rubriek E: Afval en bodem;
- Rubriek F: Ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen
Het losbladig werk ‘Bestendig handboek verbintenissenrecht’ werd aangevuld met
aflevering 23.
Volgende rubrieken werden geactualiseerd:
- Titel I. Definitie en enkele soorten (Band 1);
- Titel V. Het tenietgaan van verbintenissen (Band 2);
- Titel VI. Het bewijsrecht in burgerlijke zaken (Band 2)
Het losbladig werk ‘Compendium internationaal strafrecht’ werd aangevuld met aflevering
15, december 2014.
De teksten werden bijgehouden tot 1 oktober 2014.
Het betreft een actualisering evenals een opname van enkele nieuwe teksten.
Het losbladig werk FBW: Fundamentele Belgische Wetgeving’ werd aangevuld met
aflevering 188, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014. Behoudens
andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op die datum vigerende
regelgeving.
Een aanzienlijk aantal van de in deze aflevering verwerkte wetswijzigingen vindt zijn oorzaak
in de Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, de Wet van
25 april 2014 houdende diverse bepalingen, de Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de
fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale
Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, de Wet van
25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en de Wet van 12 mei
2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II). Hierbij de
bijwerking vanaf sector VA Handelsrecht.
De voornaamste wijzigingen betreffen:
- het Wetboek van vennootschappen;
- de onafhankelijk financieel planners en het verstrekken van raad over financiële
planning door gereglementeerde ondernemingen;
- de Faillissementswet;
- de continuïteit van de ondernemingen;
- de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;
- de elektronische invoer van gegevens door derden in de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
- de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;
- de nieuwe wet betreffende de verzekeringen;
- het Wetboek van economisch recht (bescherming van de mededinging, de
betalings- en kredietdiensten, buitengerechtelijke regeling van
consumentengeschillen, …);
- de Nationale Bank van België;
- het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
- de financiële zekerheden;
- de openbare overnamebiedingen;
- het WIB 1992 (vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen,
gewestbelastingen, gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting);
- het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance;
- de bedrijfsvoorheffing;
- de informatiedeling over fiscale gegevens aan lokale besturen;
- het Sociaal Strafwetboek;
- het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde
sportbeoefenaar te worden beschouwd;
- het gezondheidstoezicht op de werknemers;
- het welzijn op het werk;
-
de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten
gevolge van de 6e staatshervorming;
het recht op maatschappelijke integratie;
de algemene kinderbijslagwet;
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
Het losbladig werk ‘Répertoire notarial’ werd aangevuld met zending nr. 217 omtrent:
Algemeen huurrecht (Yvette Merchiers)
Deze nieuwe uitgave over de reglementering van het algemeen huurrecht is een
commentaar over het geheel van de regels die van toepassing zijn op de huurcontracten van
zowel roerende als onroerende goederen (huur van de hoofdverblijfplaats of andere),
uitoefening van een industriële, commerciële, ambachtelijke activiteit, landbouwbedrijf, ….).
Het doel van dit werk is ze te hergroeperen in een coherent verzameling, nuttig aangevuld
door de andere verhandelingen van boekdeel VIII van de collectie waartoe vaak wordt
verwezen.
Sinds de uitgave die in 1997 is verschenen, heeft het Burgerlijk Wetboek belangrijke
wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen betreffen onder andere de indexatie van de
huurgelden, de verplichting van registratie van het huurcontract, de plaatsbeschrijving en
van de teruggave van het gehuurde goed of nog de afschaffing van de verwijzing naar de
plaatselijke gebruiken betreffende de duur van de huur of van de opzegging.
Het geheel van de toepasselijke regels heeft gelijktijdig aanzienlijke ontwikkelingen gekend
die de gevolgen zijn van diverse wetgevende interventies zoals:
- de wijzigingen van de specifieke regels van de wet betreffende de
huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van 20 februari
1991, door 6 daaropvolgende wetten die een invloed hebben gehad op de regels
die alle onroerende huurovereenkomsten betreffen;
- de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid die de regels betreffende de bekwaamheid om in huur te geven
of te nemen aanzienlijk wijzigt;
- de veelvoudige wetgevende interventies op administratieve gebied, die op
Europese voorschriften beantwoorden en die een belangrijk effect hebben op
het onderwerp van het goed dat in huur is gegeven en op de rechten en plichten
van de verhuurders en de huurders inzake kwaliteit van de woning, stedenbouw,
staat van de bodem, energieprestatie en andere
De rechtspraak en de rechtsleer, onophoudelijk in beweging, vullen deze soms onduidelijke
wetgevende teksten aan; zij concretiseren ze en passen ze aan aan de sociale werkelijkheid
in voortdurende evolutie.
Het losbladig werk ‘A.M.R. :Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk’ werd
aangevuld met aflevering 41.
De stof is bijgehouden tot 1 december 2014
Volgende rubrieken werden geactualiseerd:
In deel IA. Gerechtelijk Wetboek (Tweede Band)
o Bepaalde verkopingen van onroerende goederen;
o Beslag inzake namaak
In deel IV. Handelsrecht (Vierde Band)
o Wet continuïteit ondernemingen (vervanging van de volledige vorige
modellen)
Het losbladig werk ‘Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek’ werd aangevuld met
aflevering 19.
Volgende rubrieken werden geactualiseerd:
- Titel III. Gerechtelijk deskundigenonderzoek;
- Titel VI. Specifieke gevallen;
- Titel VIII. Arbitrage
Als nieuwe rubriek werd toegevoegd:
- Titel VIIIbis. bemiddeling
Het losbladig werk ‘Wetboek economisch en financieel recht – Financieel recht’ werd
aangevuld met aflevering 88 en 89, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2014.
Behoudens andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op die datum
vigerende regelgeving.
Omwille van het zeer groot aantal wijzigingen hierbij twee afleveringen. De volgende
aflevering gaat tot het Belgisch Staatsblad van 1 december.
De Wijzigingen in het deel Geld-, kapitaal- en effectenverkeer betreffen o.m.:
- KB werkingskosten NBB (toezicht financiële instellingen);
- KB nr. 150 coördinatie wetten deposito- en consignatiekas;
- Wet toezicht financiële sector;
- Wet afschaffing effecten aan toonder;
- KB versnelde procedure RvS tegen beslissingen FSMA
De wijzigingen in het deel Bescherming van spaarders, beleggers & ontleners betreffen
o.m.:
- Wet bemiddeling bank- en beleggingsdiensten;
- Titels aan toonderwet;
- Wet verzekeringsbemiddeling en distributie;
- Wet slapende rekeningen
Volgende nieuwe akten worden opgenomen:
- Wetboek economisch recht (boek VII);
- Wet statuut van en toezicht op de kredietinstellingen;
- Wet thematische volksleningen;
- Wet financiering voor KMO’s;
-
Wet betreffende de verzekeringen;
KB controle grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen;
KB informatieverplichting bij commercialisering gereglementeerde
spaarrekeningen
Ook de registers werden geactualiseerd.
Het losbladig werk ‘Commentaar Handels- en economisch recht’ werd aangevuld met
aflevering 67.
Het betreft hier een volledige herschikking van de bestaande banden.
Het losbladig werk ‘Commentaar Handels- en economisch recht’ werd aangevuld met
aflevering 68.
Volgende rubrieken werden geactualiseerd:
Band 1
3. Wetboek Economisch Recht
o Boek I. Definities
Titel 2. Definities eigen aan bepaalde boeken;
o Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming
Titel 2. Informatie van de markt;
Titel 3. Overeenkomsten met consumenten
Commentaren op basis van oude wetgeving: ‘WMPC & WHPC’
Band 2
- W. 14 juli 1991
Band 6
4. Klassiek Handelsrecht
o Boek XVII. Bijzondere rechtsprocedures
Titel 2. De rechtsvordering tot collectief herstel
Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties
Band 9
Merken, modellen en Europese octrooien
o Verordening E.G. nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001
betreffende gemeenschapsmodellen
Het losbladig werk ‘Politiepraktijk’ werd aangevuld met aflevering 123.
Nieuw in deze aflevering:
Rijbewijs
Deel 1. De rijbewijsreglementering
 Grondige actualisering door Ivan Bruggeman
Deel 2. Het voorlopig rijbewijs
 Grondige actualisering door Ivan Bruggeman
Rijden onder invloed van verdovende middelen (drugs in het verkeer)
o Grondige actualisering door Ivan Bruggeman
Het losbladig werk ‘FBW: Fundamentele Belgische Wetgeving’ werd aangevuld met
aflevering 187, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014. Behoudens
andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op die datum vigerende
regelgeving.
Omwille van de vele wetswijzigingen, waarvan een aantal hun oorzaak vinden in de Wet van
25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, de Wet van 12 mei 2014
houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II) en de Wet van 5
mei 2014 ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie wordt deze aflevering
gesplitst in twee afleveringen.
Hierbij de bijwerking van de eerste vier sectoren (tot strafrecht).
De volgende aflevering zal de bijgewerkte sectoren (vanaf handelsrecht) bevatten.
De voornaamste andere wijzigingen betreffen:
- de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap;
- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- het Gemeentedecreet;
- de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van
State;
- de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State;
- de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
- de radio-omroep en televisie;
- de regelgeving inzake natuur en bos;
- de overheidsopdrachten;
- het grond- en pandenbeleid;
- het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;
- de handelingen en werken vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning;
- de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen;
- de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake
leefmilieu;
- het beheer en de sanering van verontreinigde bodems;
- het milieubeleid;
- de milieuvergunning;
- het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
- de afstamming van de meemoeder;
- de internering van personen;
- de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het
kind en aan de geadopteerde;
- de voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder;
- de Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;
- het Veldwetboek;
- de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen;
- de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van
bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies;
- de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure;
- het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de
rechterlijke organisatie;
-
het invoeren van een nieuw geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van
een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen;
de probatie als autonome straf in het Strafwetboek;
de bestrijding van seksime in de openbare ruimte;
de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken;
de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen
Het losbladig werk ‘Wetboek fiscaal recht: successie- en registratierechten (actueel en
historisch)’ werd aangevuld met aflevering 26, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 23
oktober 2014.
In het Wetboek van Successierechten gaan de wijzigingen o.m. over:
- aanpassing voor het Vlaams Gewest van de successierechten in geval van wettelijke
terugkeer (art. 55quinquies W.Succ. (Vlaams Gewest));
- aanpassing voor het Vlaams Gewest van de successierechten voor goede doelen (art.
55, 59 en 60 W. Succ. (Vlaams Gewest));
- modernisering van de bepalingen in verband met de patrimoniumdocumentatie en
verplichtingen van derden (art. 70, 96, 97, 100 en 144 W. Succ.) en opheffing van
boek III m.b.t. de jaarlijkse taks op coördinatiecentra (art. 162bis tot en met
162decies W. Succ.);
- uitvoeringsbepalingen voor het Waals Gewest van art. 55quater W. Succ. (Waals
Gewest);
- invoering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een vrijstelling voor de
gezinswoning (art. 42, 55bis, 60ter en 128 W. Succ. (Bruss. Hoofdst. Gewest);
- aanpassing voor het Waals Gewest van de successierechten voor bepaalde
onroerende goederen (woningen) (art. 60ter W. Succ. (Waals Gewest));
- aanpassing van de benaming van de administratie in bepalingen van het W. Succ.
In het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten gaan de wijzigingen o.m.
over:
- gelijkstelling voor het Vlaams Gewest van verkrijgingen tussen stiefkinderen en
stiefouders en tussen zorgkinderen en zorgouders (art. 132-3 W. Reg. (Vlaams
Gewest));
- aanpassing voor het Vlaams Gewest van de schenkingsrechten voor goede doelen
(at. 140 en 161 W. Reg. (Vlaams Gewest));
- modernisering van de bepalingen in verband met de patrimoniumdocumentatie en
verplichtingen tot aanbieding (art. 2, 2bis, 2ter, 5bis, 6, 26, 32, 35, 38, 158, 173, 177,
180, 180bis, 181-1, 183, 236, 260 en 261 en KB tot uitvoering W. Reg. art. 1 en 9/1);
- uitvoeringsbepalingen van art. 2 W. Reg. met betrekking tot de aanbieding van akten
van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit;
- invoering voor het Vlaams Gewest van vrijstellingen voor akten houdende ruiling,
natuurinrichtingsakten en akten houdende vrijwillige herverkaverlinge (art. 161 W.
Reg. (Vlaams Gewest));
- aanpassing voor het Waals Gewest van de schenkingsrechten van onroerende
goederen (art. 131bis W. Reg. (Waals Gewest));
- aanpassing van de benaming van de administratie in bepalingen van het W. Reg.;
-
wijziging van het KB van 18 september 1962 tot vaststelling van de lonen van de
hypotheekbewaarders.
Verder werd de nieuwe rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het
Europees Hof van Justitie in de annotaties verwerkt. Het historisch deel werd bijgewerkt
met alle wijzigingen tot en met 2013.
Ook het Alfabetisch register – successie- en registratierechten – actueel werd vervangen.
Het losbladig werk ‘Commentaar Erfenissen, Schenkingen en Testamenten’ werd
aangevuld met aflevering 47.
Daarin werd opgenomen:
- nieuwe commentaren bij de artikelen 1076, 1077, 1080 BW door Bart Verdickt;
- nieuw commentaar bij successierechten: het tarief der rechten – de bijzondere
tarieven door Hannes Casier;
- het trefwoordenregister en het chronologisch register, bijgewerkt t.e.m. aflevering
46.
Het losbladig werk ‘Bestendig handboek distributierecht’ werd aangevuld met aflevering
16.
Het betreft een actualisering van Deel VI. De Franchiseovereenkomst.
Het losbladig werk ‘Commentaar Voorrechten en Hypotheken’ werd aangevuld met
aflevering 52.
- Eric Dirix actualiseert zijn bijdrage betreffende artikel 7 Hyp.W. (verhaalsrecht
schuldeisers op het gehele vermogen van de debiteur);
- De commentaartekst betreffende artikel 27 Hyp.W. wordt door Caro Van den Broeck
bijgewerkt;
- Het onderdeel ‘hoe voorrechten bewaard worden’ wordt door Frederic Helsen
geactualiseerd (art. 38 t.e.m. 40 Hyp.W.);
- Johan Pieters bespreekt het pandregister in de nieuwe Pandwet;
- De artikelen 69-72 Pandwet betreffende het eigendomsvoorbehoud worden door
Eveline Hellebuyck becommentarieerd.
Het losbladig werk ‘Vademecum voor overheidsopdrachten’ werd aangevuld met aflevering
73. Daarin werd opgenomen:
Concordantietabellen
- In het deel ‘Ontsluiting’ vier tabellen die de concordantie weergeven tussen de
bepalingen van de (nieuwe) overheidsopdrachtenwetgeving 2006 en de welgekende
bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving 1993.
Aanpassing KB Uitvoering van 14 januari 2013 + artikelsgewijze commentaren
- In het voorjaar van 2014 verschenen twee ReparatieKB’s om de wetgeving nog beter
bij de recente Europese regelgeving en rechtspraak te doen aansluiten:
o Een eerste ReparatieKB van 7 februari 2014 dat tal van ‘reparaties’ aanbracht
in alle KB’s Plaatsing (zoals verwerkt in de actualiseringen, aflevering 72),
alsook in het KB Uitvoering van 14 januari 2013;
o Een tweede ReparatieKB van 22 mei 2014 dat specifiek het KB Uitvoering van
14 januari 2013 wijzigde. Tot de meest opvallende wijzigingen behoren een
nieuwe aanvangsdatum voor de betalingstermijn en een inkorting van de
betalingstermijn wanneer de aanbestedende overheid de verificatietermijn
niet respecteert. Terzelfder tijd wordt de vergoeding geschrapt die de
aanbestedende overheid verschuldigd was bij een laattijdige oplevering.
Actualisering van het Stappenplan
- Het stappenplan werd volledig aangepast aan de gevolgen van het hierboven
genoemde tweede ReparatieKB. De wijzigingen betreffen logischerwijze vooral de
‘Uitvoering van de opdracht’ (Stap 12).
Actualisering van de Modellen
- Ook in het onderdeel Modellen werden de gevolgen van het tweede ReparatieKB
verwerkt. Het gaat vooral over kleinere wijzigingen in Modele I C (modellen
gebaseerd op het KB Uitvoering 2013);
- Verder werd Module I X die een reeks diverse modellen (capita selecta) bevat,
uitgebreid met de volgende modellen en formulieren:
o Oproep tot het aanleggen van een adressenbestand voor opdrachten tot €
85.000,-;
o Gedematerialiseerde thesauriebewijzen: wijze van gunning, voorwaarden,
bestek;
o Werkenwedstrijd – Aanstelling van een jury;
o Ontwerpenwedstrijd – Toepassingsvoorwaarden en jury, raming en
bekendmaking;
o Proces-verbaal van de opening van de offertes in verband met de
ontwerpenwedstrijd;
o Proces-verbaal van de analyse van de offertes in verband met de
ontwerpenwedstrijd;
o Aanstelling van een ontwerper voor de realisatie van een project: beslissing
over de wijze van gunning en de bepaling van de voorwaarden.
- In modules IV, V werd een tweede voorbeeldbestek toegevoegd. Dit model bestaat
uit een ingekorte basistekst en een handleiding. De handleiding geeft een overzicht
van mogelijkheden en toelichtingen die nodig / nuttig zijn om een goed bestek te
schrijven. Hierbij moet de gewenste keuze meermaals in het bestek worden
opgenomen.
Nieuw KB van 13 juli 2014 (energie-efficiëntie-eisen)
- In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2014 verscheen het koninklijk besluit van 13 juli
2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde
overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en
gebouwen. Dit KB werd aan het onderdeel ‘Wetgeving 2006’ toegevoegd.
Enkele nieuwe arresten voor het ‘Rechtspraakoverzicht – Raad van State’
- Het rechtspraakoverzicht werd aangevuld met de arresten door de Raad van State
gewezen inzake overheidsopdrachten vanaf begin 2012 tot 15 februari 2012.
Het losbladig werk ‘Wetboek arbeidsrecht’ werd aangevuld met aflevering 109, bijgewerkt
tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 2014. Behoudens andersluidende vermelding
omvat het wetboek enkel de op die datum vigerende regelgeving.
Heel wat wijziging verwerkt in deze aflevering vinden hun oorzaak in de Wet van 15 mei
2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, de Wet van 12 mei 2014 tot
oprichting van de Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels.
De voornaamste wijzigingen betreffen:
- het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft;
- de cumul van onderbrekingsuitkeringen in het kader van een tijdskrediet met een
overlevingspensioen;
- de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor
vreemdelingen betreft;
- het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde
sportbeoefenaar te worden beschouwd;
- de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of
hospitalisatie van de moeder;
- de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel
brugpersioen
Het losbladig werk ‘Commentaar Gerechtelijk recht’ werd aangevuld met aflevering 96.
- Guido Van Limberghen en Karel Mortier actualiseren de commentaartekst
betreffende artikel 704 Ger.W. (inleiding van de vordering bij verzoekschrift of bij
dagvaarding);
- Els Vandensande actualiseert de commentaartekst betreffende artikel 748 Ger.W.
(conclusietermijnen);
- Frederic Helsen en Tom Delwiche bespreken Hoofdstuk Ibis ‘Centraal bestand van
berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest’
(art. 1389bis/1 t.e.m. 1391 Ger.W.);
- Het onderdeel ‘bewarend beslag op roerend goed’ (art. 1422 t.e.m. 1428 Ger.W.)
wordt door Nancy Peeters bijgewerkt.
Het losbladig werk ‘Strafwetboek en wetboek van strafvordering’ werd aangevuld met
aflevering 131, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014. Behoudens
andersluidende vermelding omvat het wetboek enkel de op datum van 1 december 2014
vigerende regelgeving.
De wetswijzigingen in deze aflevering gaan o.m. over:
- Het strafwetboek;
- het Wetboek van Strafvordering;
- het Boswetboek Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- de diergeneeskundige politie;
- de Drugswet;
- de bescherming van de maatschappij;
- de scheepsvaartwegen;
- de Geneesmiddelenwet;
- de Probatiewet;
- de Jeugdbeschermingswet;
- het Gerechtelijk Wetboek;
- de uitoefening van gezondheidszorgberoepen;
- de technische eisen waar o.m. auto’s moeten aan voldoen;
- de Wegverkeerswet;
- de verontreiniging van oppervlaktewateren;
- de Vreemdelingenwet;
- de bijzonder wet op het Grondwettelijk Hof;
- de private en bijzonder veiligheid;
- de overbrenging van veroordeelden;
- het Bosdecreet;
- de Voorlopige hechteniswet;
- het politieambt;
- de organisatie van een geïntegreerd politiedienst;
- de productnormen;
- het Europees aanhoudingsbevel;
- de samenwerking met het Internationaal Strafrechtshof;
- de externe rechtspositie van veroordeelden;
- geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;
- het verkrijgen en gebruik van menselijk lichaamsmateriaal;
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- de erkenning van dierenartsen
Omwille van de grote hoeveelheid wetswijzigingen werd beslist om in deze aflevering geen
nieuwe akten op te nemen.
Het losbladig werk ‘Commentaar strafrecht en strafvordering’ werd aangevuld met
aflevering 77.
In deze aflevering werden een aantal teksten geactualiseerd.
Het betreft de teksten inzake:
- Achterlaten van kinderen in behoefte, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Audiovisueel verhoor van minderjarigen, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Beroepsgeheim hulpverleners in jeugdzaken, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Bevoegdheid – Algemeen, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Bevoegdheid – Ratione loci, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Bevoegdheid – Ratione Materiae, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Bevoegdheid – Ratione Personae, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Bevoegdheid en rechtsmiddelen, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Bevoegdheid en samenhang, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Dagstelling voor de correctionele rechtbank, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Gemis aan toezicht door ouders en opvoeders, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Herziening, geschreven door Dhr. Raoul Declercq;
- Herziening van maatregelen van jeugdbescherming, geschreven door Dhr. Bart De
Smet;
- Maatschappelijk onderzoek door de sociale dienst voor gerechtelijke hulpverlening,
geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Ongedaan verzet, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Ontzetting uit het ouderlijk gezag, geschreven door Dhr. Bart De Smet;
- Regeling van rechtsgebied, geschreven door Dhr. Raoul Declercq
Ook werd er een nieuwe tekst opgenomen wat betreft schietstand, geschreven door Dhr.
Nico Demeyere.
Het losbladig werk ‘Commentaar strafrecht en strafvordering’ werd aangevuld met
aflevering 76.
In deze aflevering werden een aantal teksten geactualiseerd.
Het betreft de teksten inzake:
- Afluistermisdrijven, geschreven door D. Dewandeleer;
- Deskundigenonderzoek in strafzaken, geschreven door B. De Smet;
- Hormonen: de misdrijven, geschreven door M. Sterkens;
- Hormonen: de opsporing, geschreven door M. Sterkens;
- Misbruik van vennootschapsgoederen, geschreven door S. Lossy.
Het losbladig werk ‘Bijvoorbeeld: Modellen voor het bedrijfsleven’ werd aangevuld met
aflevering 147.
Er werd melding gemaakt van het overlijden van de heer Bart Cappelle, auteur van de
modellen notariële schenking en schenking via hand- of bankgift in sector VII.
In deze aanvulling werd opgenomen:
- Nadia Schepens (Bouwunie) bracht de modellen I.5 Aannemers – Erkenning in
overeenstemming met de laatste versie. Het origineel getuigschrift van goed zedelijk
gedrag werd vervangen door het uittreksel uit het strafregister. Het vroegere model
I.7 rond overheidsopdrachten werd volledig herwerkt en verplaatst ter vervanging
van model I.110. In een latere aanzet worden ook de modelbrieven voor de fase tot
en met het einde van de overheidsopdracht toegevoegd.
- In model I.20 Openingsuren en wekelijkse rustdag werden de criteria op basis
waarvan een vergunning kan worden geweigerd en wat er moet worden begrepen
onder hoofdactiviteit, verduidelijkt.
- Frankie Schram (KU Leuven en U Antwerpen) werkte de modellen I.107 en I.108
openbaarheid van bestuur bij als gevolg van diverse wetswijzigingen en recente
rechtspraak van de Raad van State.
- Naast de bijna traditionele wijzigingen aan de beroepsloopbaanmodellen (II.434 en
II. 434bis ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 actualiseerde
Marc Claes (Groep Boerenbond) eveneens het model II.1195 Inkomensgarantie voor
ouderen. De Wet van 8 december 2013 en het KB van 7 februari 2014 wijzigden
immers op grondige wijze de toekenningsvoorwaarden en –procedure en
introduceerden 2 nieuwe modellen: de aanvraag voor achterstallen bij overlijden en
het formulier levensbewijs.
- In sector III bracht Paul Ampe (zelfstandig belastingconsulent) het model III.85
Verzoek tot bemiddeling op fiscaal gebied in overeenstemming met de wet van 29
april 2013. Daarnaast onderging het model III.210 Bijlagen bij de aangifte inzake de
vennootschapbelasting grondige wijzigingen, o.m. de in principe verplicht
elektronische aangifte, de nieuwe bescheiden inzake de tax shelter investeringen en
-
-
het feit dat de tijdens een belastbaar tijdperk niet aangewende aftrek voor
risicokapitaal voortaan niet langer overdraagbaar is.
In sector IV herschreef het kantoor IUSTICA.BE (Johan Lambers en Lies Verstreken)
het model IV.30 Belgische handelsagentuur als gevolg van de Verordening
1215/2012 en boek X, titel 1 Wetboek van Economisch Recht.
Flip Petillion (Advocaat en arbiter Cepina) actualiseerde het model VI.20 Arbitrage als
gevolg van de gewijzigde artikelen 1676-1722 Gerechtelijk Wetboek.
Herman Nys (KU Leuven) actualiseerde het model I.280 Wilsuitdrukking inzake
wegneming van organen (nu VII.125) en schreef een nieuw model betreffende de
wilsverklaring tot euthanasie (VII.130)
Het losbladig werk ‘Gerechtelijk wetboek’ werd aangevuld met aflevering 127, bijgewerkt
tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2014. Behoudens andersluidende vermelding omvat
het wetboek enkel de op die datum vigerende regelgeving.
De wijzigingen in het wetboek betreffen ondermeer:
- Taalwet gerechtszaken;
- Wet rechterlijke inrichting;
- Bijzondere wet Grondwettelijk Hof;
- Wet bescherming persoon geesteszieke;
- Wet verwerking persoonsgegevens;
- Wet dienst voor alimentatievorderingen;
- WIPR;
- Wet gerechtelijke opleiding;
- Wetboek van economisch recht;
- Wet hervorming gerechtelijke arrondissementen
Ook werd zowel het chronologisch als het alfabetisch register vervangen evenals de index
alphabétique.
********************
Download