Uitgangspunten (conform NVAO-accriditatie)

advertisement
Uitgangspunten (conform NVAO-accriditatie)
-HBO-Medische basiskennis &
-HBO Psychosociale basiskennis
Aanleiding
Er vragen ons regelmatig therapeuten welke cursussen of opleidingen MBK wij erkennen.
Sommige kennen we en vinden we goed aansluiten bij de BHET. Maar we kennen ze niet
allemaal, er komen nieuwe bij en bestaande veranderen. Daarom hebben we onze
uitgangspunten op papier gezet. We hopen dat je hiermee een betere keuze kunt maken.
Boekenlijst en zelfstudie
Op dit moment maken de door BHET erkende opleidingen gebruik van de volgende boeken:
‘Anatomie en fysiologie van de mens’, druk 15, Dr. L.-L. Kirchmann, Reed Business information, ISBN:
9035224310 of
'Anatomie fysiologie en Pathalogie' , K Kok ISBN 90 5189 469 4
‘Psychologie’, Drs. F.F.O. Holzhauer / Drs. J.J.R. van Minden, Educatieve Partners, ISBN: 9020720856
‘De mens in thema's’, Lambert Rooijdijk, Antoinette Dijt & G.J. Wijers, Uitg. H.Nelissen, ISBN: 902441623X
‘Van geest tot lichaam’ , P. Rijntjes en M. Heijboer, ISBN 90 2025 2100
‘Psychopathologie’, J S Reedijk ISBN 90 5189 141 5
Geen medische basiskennis, maar gericht op beroepsvorming, nauw samenhangend met psychopathologie:
‘Liefde in wonderland”, Riekje Boswijk-Hummel ISBN 90 6020 756 4 (over overdracht en tegenoverdracht.)
BHET erkende opleidingen verschillen onderling; ieder heeft zijn eigen accent. De kern is steeds
de informatie die te vinden is in de genoemde boeken. We hechten veel waarde aan de praktijk.
Een koppeling van reguliere kennis naar energetisch werk is daarbij belangrijk.
Het vraagt – afhankelijk van je voorkennis - de nodige zelfstudie.
Examen
Bij BHET erkende opleidingen worden medische basiskennis en psychopathologie schriftelijk (
zonder boeken erbij) en praktisch getoetst. Daarom vragen we ook van jou een diploma.
Om die reden vinden we een thuisexamen (= met boeken erbij) of een certificaat van deelname
(= aanwezig zijn en huiswerk voldoende) niet genoeg. Informeer van tevoren of dit bij de
opleiding van je voorkeur mogelijk is.
Wat vinden we belangrijk?
- Functioneren van het (grofstoffelijke) lichaam (anatomie, pathologie, fysiologie), zodat de
therapeut kan begrijpen hoe het werkt en wat er gebeurt in een gezond lichaam en bij
ziekte.
- Psychopathologie. Hierbij gaat het vooral om die ziektebeelden die de therapeut normaal
gesproken in z’n praktijk kan tegenkomen en niet om een specifieke scholing tot energetisch
psychotherapeut. Daar is meer voor nodig. Gedacht wordt aan kennis van symptomen die
horen bij mensen met een depressie, borderline, overspannenheid, posttraumatisch
stressyndroom (PTSS), Stoornissen in het Autistisch Spectrum (ASS: zoals autisme, syndroom
van Asperger, ADHD), hechtingsproblemen, enz. Daarnaast is het goed om te weten wat
schizofrenie, psychose, enz. is.
- Kennis van het fijnstoffelijk lichaam: de aura en de chakra’s in verband met gezondheid en
psychisch welbevinden.
- De verbinding tussen de reguliere kennis en de spirituele/energetische benadering.
- De verbinding tussen theorie en praktijk (toepassing tijdens healing en reading)
-
Anamnese kunnen afnemen en gericht door kunnen vragen naar contra-indicaties.
Communicatie
Kennis van pathologie en psychopathologie zijn belangrijk om goed in te kunnen schatten waar
je grenzen liggen, zodat je op tijd je cliënt kunt doorverwijzen, met name naar de huisarts. Een
goede doorverwijzing vraagt kennis en inzicht van de therapeut. Hij/zij moet met een arts – en
andere collega’s in de reguliere geneeskunde - kunnen communiceren.
Het boekje over “overdracht en tegenoverdracht” is een “must” voor iedere therapeut en helpt
om problemen met cliënten op dit gebied te voorkomen en op te lossen.
Mogelijkheden
Hieronder vind je een overzicht van opleidingen die cursussen MBK doceren die door de BHET
worden erkent, mits er sprake is van een klassikaal schriftelijk eindexamen*
(*de opleiding Medische Basiskennis.nl werkt zonder klassikaal eindexamen maar wordt erkent door de BHET)
Onderwijsinstellingen waarbij MBK is gekoppeld met energetisch werken:
 Caduceus Lieveren
www.caduceus.nl
 CVIO
www.cvio.nl
 Mens en Intuïtie
www.mensenintuitie.nl
 Medische Basiskennis.nl
www.medischebasiskennis.nl
 Trance Art, Bertien v Woelderen
www.trance-art.nl
Onderwijsinstellingen waarbij MBK NIET is gekoppeld met energetisch werken:







SORAG-Akademie
Sonnevelt Opleidingen
LOI
SETH
Kentcollege
Qing Bai-Academie
Stichting VBAG-Opleidingen
Bestuur BHET
1 januari 2009
www.sorag.nl
www.sonneveltopleidingen.nl
www.loi.nl
www.seth.nl
www.kentcollege.nl
www.qingbai.nl
www.vbag-opleidingen.nl
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards