montagetechniek - Mocca Academie

advertisement
Klas 1
Vakonderdeel:
COMMUNICATIE
1 lesuur:
MEDIAGELETTERDHEID
½ lesuur:
MEDIATECHNIEKEN
(BEELD- / GELUIDS - /
MONTAGETECHNIEK)
werken met checklists technische
vaardigheden
1 lesuur
Kwartiel 1





inleiding: doel vak + quiz
over media
mediageschiedenis
wat is communicatie?
wat is journalistiek?
toets (kennis)
Behandeling 5 reflectievragen (+ 6e
vraag: esthetische werking) a.d.h.v.
stilstaande beelden (+ combinatie
met tekst): eigen fotomateriaal
leerlingen, beeldgenres, imago en
identiteit (woordweb, moodboard,
foto); waarden/normen / Wat zit er
achter? Wie ben ik, wie ben jij?
Hall of Fame

toets
Basiscursus:

fotocameratechniek:
inleiding in de fotografie +
oefenopdrachten:
fotografisch sprookje

termen- en begrippenlijst

toets termen/begrippen
Kwartiel 2
Kwartiel 3
Kwartiel 4
Journalistieke vaardigheden :

werken aan tijdschriftje
(Picozine!)

inleiding verfilming
prentenboek

voorleestechnieken

toets (tijds./procesverslag)
Journalistieke vaardigheden:

scenario / script /
storyboard

aanmaken twitteraccount

informatie zoeken

toets (scenario/script/
storyboard)
Journalistieke vaardigheden:

presentaties

toets (presentatie)
Behandeling 5 reflectievragen a.d.h.v.
bewegende beelden (+ tekst en/of
geluid); inhoud, vorm, functie,
feit / fictie; stereotypen /
Zie jij wat ik zie?
Helden en heldinnen
10 manieren om een idee…..
Reclame…voor wie?

toets
Basiscursus: * filmcameratechniek
nadruk op: kader, perspectief,
camerastandpunt, belichting,
compositie, gerelateerd aan
betekenisgeving,a.d.h.v.
oefenopdrachten
* montagetechniek
Vervolg basiscursus technische
vaardigheden:

vervolg filmcameratechniek

montagetechniek
a.d.h.v. een aantal oefenopdrachten
Combinatie van beeld en geluid,
gerelateerd aan betekenisgeving in de
eindmontage / Impact van geluid bij
beelden
FLIPBOEKJE/COMPOSITIE

schetsen

vormgeven

vastleggen beweging

filmgeschiedenis

kort verhaal
VIDEOVERHAAL
PRENTENBOEK IN MOTION
Prentenboek omzetten in
filmverhaal:

Prentenboek ontwerpen
en produceren
COMPOSITIE, KLEUR/ Affiche

typografie

compositie

kleur/materiaal/techniek

reclamewerking
-> Posteropdracht
[in combinatie met Mediakunst]
MEDIAKUNST
¾ lesuur
PRAKTISCHE
OPDRACHT
koppeling aan reflectievragen
2 lesuren:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prentenboek verfilmen
met voice-over en
Filmreader: een filmproductie maken
geluidseffecten
Verhaallijn bedenken ->

Slapstick
stripschets maken -> foto’s maken ->
fotostripverhaal nabewerken (tekst en
2 lesuren
andere effecten)
DIGITAAL
FOTOSTRIPVERHAAL
MASTEROPDRACHT
VERKOOP JE IDEE!

(niet-)commerciële reclame

waarden en normen

stereotypen
LEERJAAR 1 / TOA Moderne Media / portfolio / taakbladen / certificaten / opbouw beeld- & geluid-archief / planbord / samenwerken / deadlines / 2012 – 2013
Klas 2 Vakonderdeel:
MEDIATECHNIEKEN
(BEELD- / GELUIDS - /
MONTAGETECHNIEK)
werken met checklists technische
vaardigheden
1 lesuur:
Kwartiel 1
Kwartiel 2
Kwartiel 3
Kwartiel 4
Werken met greenscreen
Studiotechnieken:
cameratechniek, schakeltechniek,
beeldtechniek, montagetechniek,
geluidstechniek, werken met autocue
Studiotechnieken:
cameratechniek, schakeltechniek,
beeldtechniek, montagetechniek,
geluidstechniek, werken met autocue
Vervolg kwartiel 3
+
Montage videoproductie
Grote Avond
▼
▼
Filmanalyse
Idealen en rolmodellen in de media:
“De metaforen van nu”
Zie lesbrief Hiw/Her
Lesopzet Scf
MEDIAGELETTERDHEID
½ lesuur:
MEDIAKUNST
¾ lesuur [zie Prakt. opdr. kwartiel 1]
MEDIABEDRIJFSKUNDE
¼ lesuur
COMMUNICATIE
1 lesuur:
Materiaal prof. A. Smelik/Eye
Zie Praktische Opdracht
▼
▼
Mediabedrijfskunde:
* Bedrijven, producten,
diensten en mediabroepen
* Van logo naar website
* Hoe reclame werkt
Inleiding Masteropdracht

quiz

praatprogramma ► ►

documentaire

reportage etc.
Presentaties (toets)
Licht/belichting: kunstgeschiedenis,
werken met verschillende typen licht
Journalistieke vaardigheden: ► ►

vergaderen, notuleren,
voorzitten: eigen programma

tekstschrijven

dossier voor uitzending

draaiboek praatprogramma

interviewtechnieken
Dossier en procesverslag (toets)
Productie praatprogramma: ► ►

herh. voice-overtraining

presentatietraining

taakverdeling uitzending

vastleggen dossier
uitzending

draaiboek praatprogram
Procesverslag (toets)
Documentaire en tijdschrift

introductie documentaire

documentaires kijken

maken tijdschrift n.a.v.
film
Tijdschrift (toets)
PRAKTISCHE
OPDRACHT
koppeling aan reflectievragen
2 lesuren:
MEDIAKUNST:
Opdracht ANIMATIE:

Inleiding in animatie 2D

Storyboard kleianimatie

Decor voot kleianimatie
maken

Productie animatiefilm
Geluidverhaal: HOORSPEL

geluidsontwerp/compositie

geluidsopname

geluidsnabewerking
Evt. materiaal SLO

Productie decor +
voorbereiden
(instart)reportagefilmpjes
t.b.v. praktische opdracht
kwartiel 4
►►
MASTEROPDRACHT
PRAATPROGRAMMA
“JONGERENCULTUUR”:

Oefenen simulatie studio

Opnemen/
monteren programma
LEERJAAR 2 / Werken met portfolio / taakbladen / certificaten / opbouw beeld & geluid-archief / 2012 – 2013
Klas 3HA
Vakonderdeel:
MEDIATECHNIEKEN
(BEELD- / GELUIDS - /
MONTAGETECHNIEK)
werken met checklists technische
vaardigheden
0 lesuur
MEDIAGELETTERDHEID
Kwartiel 1
Idealen en rolmodellen in de media:
“De metaforen van nu”
Zie lesbrief Hiw/Her
½ lesuur:
MEDIAKUNST
½ lesuur:
Kwartiel 3
Kwartiel 4
Webwijsheid:
Informatievaardigheden en de
betrouwbaarheid van
internetbronnen
Lesmateriaal i.s.m. Jeroen Gerth
‘VRAAG VERBEELD’:
Krantenbericht verbeelden in
drieluik en/of:
½ lesuur
MEDIABEDRIJFSKUNDE
0 lesuur:
COMMUNICATIE
Kwartiel 2
COMIC DESIGN:
Animatie met eigen
cartoonpersonage
DECOR:
Video-installatie maken
Journalistieke vaardigheden:

Redactiewerk

Werken met autocue

presenteren TTV
Journalistieke vaardigheden:

voorbereiden beroepen
Tube Your Future

voorbereiden film TYF
Journalistieke vaardigheden:

voorbereiden
quizprogramma

redactiewerk

research ► productie item
Documentaires / Movies That
Matter

PRAKTISCHE
OPDRACHT
koppeling aan reflectievragen
2 lesuren
KORTE





TTV
research ► productie item TTV
SPEELFILM
introductie programma CSI
verhaal/scenario/storyboard
instuderen
filmopname
productie aflevering TTV
PHOTOSHOPTECHNIEKEN

kennismaking met
verschillende technieken

technieken toepassen
a.d.h.v. opdrachten

productie aflever. TTV
BEROEPSPORTRET/TYF

interview met
beroepsbeoefenaar met
een bèta/technische
opleiding

productie aflever. TTV
Film is mensenwerk: opdr. 2
LEERJAAR 3 / Werken met portfolio / taakbladen / certificaten / opbouw beeld & geluid-archief / 2012 – 2013 [N.B.! 4 lesuren]
MASTEROPDRACHT
QUIZPROGRAMMA

oefenen simulatie studio

opnemen/monteren
quizprogramma

productie aflever. TTV
Download