Beste ouders - Scouting Kon-Tiki

advertisement
Uitnodiging
Zomerkamp 2013
________________________________________________________________________________________________
Beste welpen, leden van de Haveli horde, ouder(s) en verzorger(s),
Putten, woensdag 9 januari 2013
Zoals elk jaar gaan we met alle welpen jongens en meisjes samen op zomerkamp. Dit jaar is dat
met het hemelvaart weekend van woensdag 8 t/m 12 mei 2013 (week 19). Het zomerkamp iets
eerder in vergelijking met de afgelopen jaren.
Ook dit jaar gaan we met veel nieuwe leden, stafleden en nieuwe programma’s op Zomerkamp.
Het terrein is reeds geboekt en we kunnen met grote zekerheid zeggen dat we het gaafste terrein
van Nederland hebben gehuurd. Het is namelijk een van de vele vestingwerken die ons land rijk is.
De kosten voor dit evenement bedragen voor mensen die voor 1 maart betalen is € 85,-. Daarna
zal het te betalen bedrag om deelname aan het zomerkamp mogelijk te maken gesteld worden
op: € 90,- de uiterlijke betaaltermijn is 1 april 2013!
Dit dient overgemaakt te worden kunt u doen op bankrekening 90.73.67.496 t.n.v.
C. Doppenberg te Putten. Vermeld bij de betaling a.u.b. “Zomerkamp 2013” en de “naam van uw
kind”. Uw betaling zien wij graag voor 1 maart 2013 tegemoet. Mocht u hierover vragen hebben
dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Corné(Malchi) of Niels(Chicai) Wij vinden
namelijk dat geld in principe nooit een reden mag zijn om niet mee te gaan en zullen met een
passend voorstel komen.
Mocht jij of u na het lezen van deze brief nog iets willen weten over het zomerkamp, vraag het
dan gerust! Wij willen het onderstaande strookje graag voor 18 januari terug ontvangen, ook als
uw kind dus niet mee gaat. Nabellen is namelijk niet onze hobby. Een paklijst en de precieze
tijden zullen later volgen voor de mensen die meegaan.
Met vriendelijke groet,
De Welpen- en Haveli horde-leiding

……………………………… gaat wel/niet* mee met het zomerkamp, omdat……..
………………………………………………………………………………………...
Natuurlijk wordt het geld snel overgemaakt; voor 1 maart 2013 zal het geld wel op jullie rekening
staan!
Handtekening ouder/verzorger
…………………………………
*
Doorhalen wat niet van toepassing is
Download