Vrijwilligersregeling

advertisement
Vrijwilligersregeling
Veel stichtingen en verenigingen werken met vrijwilligers. Als u de vrijwilligers een
financiële beloning geeft komt de vraag op of bij deze beloning loonheffing moet
worden ingehouden. Voor deze situaties bestaat er een fiscale vrijwilligersregeling.
Een vrijwilliger is iemand die niet ‘bij wijze van beroep’ werkt voor een organisatie
die:
 Geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen; of
 Een algemeen nut beogende instelling (ANBI)is; of
 Een sportorganisatie is.
Beloning
De financiële beloning van een vrijwilliger moet blijven binnen de grenzen van de
fiscale vrijwilligersregeling. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als de
vergoeding maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar
bedraagt. Deze bedragen gelden per vrijwilliger en worden dus niet verhoogd indien
de vrijwilliger voor meerdere organisaties werkt. Kostenvergoedingen naast deze
vergoeding moeten ook worden meegenomen bij de bepaling van het maximale
bedrag aan vergoeding van € 1.500 per kalenderjaar.
Indien uw organisatie een vrijwilliger niet meer geeft dan € 4,50 (23 jaar of ouder) of
€ 2,50 (tot 23 jaar) per uur dan beschouwd de Belastingdienst deze beloningen als
een vrijwilligersvergoeding. Over deze bedragen hoeft uw organisatie geen
loonheffingen in te houden en af te dragen. Daarnaast hoeft er geen
urenadministratie te worden bijgehouden.
Zijn uw beloningen hoger dan deze bedragen, dan zult u wel een administratie
moeten bijhouden en loonheffingen in moeten houden.
Aftrek vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers kunnen afzien van hun vrijwilligersvergoeding. Onder voorwaarden wordt
de vergoeding dan beschouwd als een fiscaal aftrekbare gift aan uw organisatie.
Hiervoor hoeft geen daadwerkelijk kasrondje plaats te vinden. De voorwaarden zijn:
 Vrijwilliger ziet af van de vrijwilligersvergoeding;
 De gift wordt gedaan aan een ANBI;
 De organisatie verklaart (schriftelijk) dat vrijwilliger recht heeft op vergoeding;


De organisatie is bereid en in staat op vergoeding uit te betalen;
Vrijwilliger kan aanspraak maken op vergoeding en heeft vrijheid daarover te
beschikken.
Indien een vrijwilliger voor meerdere organisaties werkt en het maximum bedrag van
de vrijwilligersvergoeding wordt overschreden dan dient de vrijwilliger de ontvangen
vergoedingen aan te geven in zijn aangifte inkomstenbelasting.
Let op: de vergoeding kan de uitkering van een werkloze vrijwilliger in gevaar
brengen!
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 020-3641172 of via
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards