coree du nord - noord-korea

advertisement
NOORD - KOREA
1- gewoon
paspoort
2- diplomatiek
paspoort
3dienstpaspoort
4°- bijzonder
paspoort
5- collectief
paspoort
6identiteitstitel
voor kinderen
7zeemansboekje
8- reistitel voor
vluchtelingen
9- reistitel voor
staatlozen
10- reistitel
voor
vreemdelingen
B
N
L
X
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IT
LV
LT
HU
MT AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
IS
NO CH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X2
X3
X
X
X2
O
X
O
O
X
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
NOORD - KOREA (vervolg)
B
N
L
- emergency
passport
- passport for
official trips
(dark blue
cover)
1°234-
CZ
X
DK
DE
EE
X4
X
X
EL
ES
FR
IT
HU
MT AT
PL
PT
SI
SK
LV
LT
O
X
O
X
O
FI
SE
IS
NO CH
LI
X
X
erkend alleen indien het document een machtiging tot terugkeer bevat
paspoort voor officieel reis.
behandeld als een gewoon paspoort
erkend mits de houder van het document een door de Noord - Koreaanse autoriteiten afgegeven bewijs van staatsburgerschap kan overleggen
erkend om uit te reizen of door te reizen met het oog op de terugkeer indien Duitsland op de logische reisroute ligt
Download