azerbaidjan - azerbeidzjan

advertisement
AZERBEIDZJAN
1- gewoon
paspoort
2- diplomatiek
paspoort
3dienstpaspoort
4- bijzonder
paspoort
5- collectief
paspoort
6identiteitstitel
voor kinderen
7zeemansboekje
8- reistitel voor
vluchtelingen
9- reistitel voor
staatlozen
10- reistitel
voor
vreemdelingen
B
N
L
X
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IT
LV
LT
HU
MT AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
IS
NO CH
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
O
X
X
X
X*
X
X
X
X*
X1+5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
AZERBEIDZJAN (vervolg)
B
N
L
CZ
DE
EE
EL
ES
FR
IT
LV
LT
HU
MT
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
IS
NO CH
LI
11
- Repatriëringsbewijs
- Reentry
Certificate
DK
O
X
O
X3
X4
O
1- reisdocument erkend in het geval dat de houder recht heeft op terugkeer naar Azerbeidzjan
2- erkend om uit te reizen of door te reizen met het oog op de terugkeer naar Azerbeidzjan en indien het document de benaming ‘’Identity certificate of the
apatride’’ draagt.
3- ‘’Reentry Certificate’’ erkend om uit te reizen met het oog op de terugkeer naar Azerbeidzjan voor zover de familieleden die voorkomen op het certificaat
en die 15 jaar zijn of ouder, en in het bezit van een individueel ‘’Reentry Certificate’’
4- erkend om uit te reizen of door te reizen met het oog op de terugkeer naar Azerbeidzjan
5- voor doorvoer door Estland, een visum is geldig in het gewone paspoort
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards