Preventie bij schouderpijn bij CVA patiënten

advertisement
Preventie bij schouderpijn
bij CVA patiënten
Onderwerp
 (Verpleegkundige) handelingen gericht op het voorkomen van schouderpijn bij de
CVA patiënt.
Benodigdheden




extra kussens
aangepaste rolstoel met blad of hemigoot
tilmatje of rolmat
hemi-sling
Werkwijze
1.
het voorkomen van schouderpijn kan alleen slagen bij een multidisciplinaire
aanpak om het doel te bereiken; de aangedane arm ligt steeds in de juiste positie, d.w.z.
in rust, met pro-tractie van de schouder ( dit is een ronde rug). De patiënt en familie
worden daarom geïnformeerd en geïnstrueerd over:
a.
de correcte houding in bed
b.
de juiste uitgangshouding (romphouding) voor de transfer
c.
de juiste transfer techniek, aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt.
d.
Hoe de patiënt op correcte wijze zelf kan oefenen.
i.
Bij patiënten met een inattentie voor de aangedane arm moet deze
informatie
steeds herhaald worden.
ii.
Bij patiënten met een neglect voor de aangedane arm is het van belang de
omgeving van de patiënt goed te instrueren, deze patiënt kan zichzelf niet
corrigeren, dit geldt ook voor impulsieve en persevererende patiënten
2.
a.
b.
zorg voor een juiste positie van de aangedane arm in bed:
de patiënt in bed zoveel mogelijk in een rustgevende houding leggen, waarbij de
aangedane arm in een comfortabele en ontspannen houding neergelegd wordt,
ondersteund door kussens.
Controleren bij rug-, zij-, en (half) glooiende ligging of de schouder goed ligt (met
een ronde rug).
Versie 1
09/16
1 van 2
3.
a.
b.
c.
d.
e.
zorg voor een juiste positie van de aangedane arm bij transfers;
transfer techniek aanpassen aan de patiënt
verplaatsing in bed;
i.
afhankelijk van de rompbalans van de patiënt en de mate waarin de
patiënt instructie opneemt overwegen de patiënt in drieën te tillen, eventueel met
gebruik van rolmat of tilmatje.
niet tillen/trekken aan de aangedane schouder
tijdens het naar voren halen van de patiënt de helpende hand onder de paretische
arm door, op het schouderblad van de patiënt plaatsen.
In stand de aangedane arm ondersteunen. I.o.m. de ET en FT kan besloten
worden een hemi-sling te gebruiken bij afhangende momenten.
4.
a.
zorg voor een juiste positie van de aangedane arm in de stoel;
paretische arm ondersteunen op een werkblad of hemi-goot
5.
a.
b.
zorg voor de aangedane arm tijdens verpleging en therapie;
juiste stand van de arm bij de verschillende uitgangshoudingen aan laat nemen.
Correct optillen van de arm; de aangedane arm zo dicht mogelijk bij de schouder
ondersteunen. Als de patiënt naar voren kan komen om zo de arm op te lichten
heeft dit de voorkeur.
Aangedane arm ondersteunen bij het lopen, eventueel met een hemi-sling
Op juiste wijze de arm passief opheffen.
Correctie van de houding bij oefening en verzorging
Bestrijding van pijnklachten, in overleg met de behandelde arts.
c.
d.
e.
f.
Bijzonderheden
De pijnlijke schouder komt 70% van de CVA patiënten met een hemibeeld voor. De pijn
belemmert de voortgang in het revalidatieproces.
Versie 1
09/16
2 van 2
Download