Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja

advertisement
Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent?
Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven
dat hij onze redder en heer der levenden is
Een belangrijk verhaal voor mij
gaat over hoe Jezus mensen ontmoet
Hij verzekerde hen hun levens te genezen
Soms verschafte hij kennis door met ze praten
En soms gaf hij ze eten, wanneer ze honger hadden
Maar het belangrijke verhaal
Dat mij erg op mijn gemak stelt
Dat hij er voor mij is
Dat verhaal gaat over
Jezus die een man ontmoette
Die volledig in de war was door geesten
Toen Jezus hem bezocht
Spraken de geesten door zijn mond
`Alsjeblieft Jezus, zoon van God
Dood ons niet
Stuur ons niet naar de hel
Geef ons de kans Uw rijk in te gaan'
Dit is een belangrijk verhaal voor mijn christelijk leven
Ik zie dat Jezus van de mensen houdt
Hij ziet mensen niet graag ontmoedigd door geesten
Hij wil ze bevrijden
En dit bereikt anderen
vooral hier in Tanzania
Wij ervaren deze wonderen ook
Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde
Het bekeert velen tot het christendom
Wanneer ze de wonderen van de gelovigen zien
Ze zien dat Jezus dichtbij hen staat
dat Jezus ook nu nog leeft
Want de wonderen worden volbracht
Door zijn eigen volgelingen
Kunt u ons een voorbeeld geven
van een hedendaags wonder in Tanzania
Misschien was u zelf betrokken bij zo´n wonder
Er zijn veel wonderen
Maar het meest voorkomende wonder is gehoord worden in het gebed
Wanneer iemand komt
Met demonen, kwade geesten
Wanneer je bidt en je handen
op zijn of haar hoofd doet
De demonen, de kwade geesten vertrekken
Ze zijn bevrijd
En soms zien we
kreupelen die wandelen na het gebed
Dit wonder is
Verscheidene keren in Tanzania opgedoken
Het doet geloven dat Christus redder is
En hij deed wonderen door zijn arbeiders
En heeft u zelf met mensen gebeden om ze te genezen?
Dat heb ik gedaan en dat doe ik
Door mijn ervaring
Bid ik voor mensen die zoekende zijn
En ze worden genezen
Verscheidene keren
Niet één, niet drie maal, verscheidene keren doe ik dit
Toen ik de openluchtbijeenkomst bezocht
Ik preekte daar
En ik riep mensen op die genezing nodig hadden, die ziek waren
Welke ziekte dan ook
Als ze dan voor mij kwamen staan
En ik bad voor hen
Werden velen genezen
En denkt u dat
Dat er mensen zijn
Die een beetje beinvloed worden door kwade geesten
Zonder ziek te zijn
Maar niet goed functioneren
Jazeker
Zonder ziekte, het heeft zich dus niet gemanifesteerd
Maar ze functioneren niet goed, ze doen hun werk niet naar behoren
Ja, dat klopt
Hoe werkt dat, hoe beinvloeden de kwade geesten
mensen zodat ze niet meer goed functioneren?
De kwade geest grijpt ze dan
Ze bewegen terwijl ze bezeten zijn van de kwade geest
Zodat ze niet goed functioneren
In hun goede daden
Soms kunnen we met ze praten
Maar ze hebben een kort lontje
Want ze zijn niet zichzelf
Het is de kwade geest in hen
Die maakt hen humeurig
Dus je kunt niet lang met hen omgaan
Je spreekt over hun weg naar God
Dan scheiden de wegen
Want ze zijn het niet eens met wat je zegt
Vanwege dit zijn er kwade geesten in hen
Als je met hen spreekt
Kun je geen oogcontact maken
Want de kwade geest kan niet makkelijk tegen zulk contact
Dus je kunt ervaren: deze man of vrouw heeft een kwade geest
Wanneer je met hen praat
Merk je dat ze een kort lontje hebben
Dus je kunt met hem praten, hem of haar vragen
Om te bidden
Als hij daarvoor gereed is
Je kunt bidden
Met weinig woorden kan de geest zich uitdrukken
Wat bedoelt u met een kort lontje?
Ik bedoel dat ze erg kwaad zijn
Het betekent dat...
Ze zijn snel kwaad?
Snel kwaad
Is dat soms de reden waarom ze hun werk
niet naar behoren kunnen uitvoeren?
Zeker
Vanwege die kwade geest
Kunnen ze niet werken
Op een correcte manier
Ook al kunnen ze werken, niet op een goede manier
Soms kunnen ze het totaal niet doen
Zeggen ze, zonder enig werk te doen
Als je ze vraagt, ´Waarom werk je niet?´
Ze zeggen, ´Ik heb eerder gewerkt, nu is het tijd voor rust´
Rust zonder enig werk?
Ze zeggen, ´Ja, ik heb eerder gewerkt´
Je zegt dat hun gepraat onfatsoenlijk is
Je dacht dat ze fysiek helemaal fit zijn
Maar als je zegt hoe ze het moeten doen, kunnen ze het niet
Dus we weten dat deze persoon kwade geesten in zich heeft
Dus we nemen een plek om voor hem of haar te bidden
Denk u dat mensen in Nederland
Deze omgang met geesten kunnen begrijpen?
Misschien, maar ik weet niet zeker
of ze kunnen geloven dat er mensen ergens leven met kwade geesten
Maar hier in Tanzania hebben we dat soort mensen
En we werken samen met hem of hen
En we bidden voor hen en ze worden genezen
Maar ik weet niet of ze in Nederland kunnen geloven dat er mensen met kwade
geesten leven
Het hangt ervan af
Het hangt ervan af hoe ze in Christus geloven
En hoe ze de Tekst lezen
Download