Alternatieve Uit de School geklapt

advertisement
UIT DE SCHOOL GEKLAPT
NUMMER 20
Donderdag 26 januari 2017
0172-508165
[email protected]
Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt wekelijks verstuurd aan alle
ouders.
Beste ouders en verzorgers,
Personeel
Juf Donja zal tot eind van dit schooljaar naast haar werk in groep 3/4 ook op donderdag
op school werken. Zij begeleidt dan kinderen die wat extra hulp en/of extra uitdaging
nodig hebben en ondersteunt in de groepen. Kortom een paar handen extra in de school.
Welkom op school
Volgende week starten Rachad en Delal in groep 1/2. (Zusjes van Shahd uit groep 3/4)
Wij wensen hen veel plezier en succes op De Kinderarcke.
Rapporten en oudergesprekken
Vrijdag 10 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.
In de week van 13 t/m 17 februari kunt u met de leerkracht van uw kind in gesprek gaan
over de ontwikkeling en het rapport van uw kind. Ook uw kind is welkom bij dit gesprek.
Vanaf woensdag 1 februari hangen de intekenlijsten voor deze gesprekken in de centrale
hal. Wij willen graag met alle ouders spreken in deze gespreksronde.
De adviesgesprekken t.a.v. het voorgezet onderwijs voor groep 8 vinden plaats op
donderdag 9 februari U krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging van juf Lizzy.
Huiswerk groep 7/8
We hebben deze week hard gewerkt aan de Cito toetsen, hier gaan we volgende week
mee verder. Daarom even geen huiswerk voor komende week.
Heldere Mientjes
Maandagavond 30 januari staat er weer een schoonmaakavond gepland. Komt u ook
helpen? We willen aan de slag in groep 1/2 en 5/6. Wij zorgen voor wat lekkers bij de
koffie. We starten om 19.45 uur en stoppen uiterlijk om 21.30 uur.
Natuur-les groep 5/6 en 7/8, dinsdag 7 februari
Op 7 februari hebben de groep 5/6 en 7/8 een
praktische natuur-les, deze keer zal de les
gaan over de verschillende vogels. We gaan
deze middag ook vogelhuisjes beschilderen,
hiervoor kunnen we nog wel wat verf gebruiken,
heeft u nog wat restjes staan in de schuur dan
kunt u dit inleveren bij juf Lizzy alle kleuren
zijn welkom! Tevens is het handig als de
leerlingen deze dag oude kleren aan hebben en
een hamer (voorzien van naam) meenemen naar
school.
WO-thema voeding
Deze week zijn we gestart met het nieuwe WO-thema. De komende weken gaan we het
hebben over voeding. Ik groep 5/6 wordt gesproken over de schijf van 5, de herkomst
van voeding, smaak en zintuigen, de spijsvertering en waarom je voeding nodig hebt. De
kinderen leren via verschillende werkvormen over deze onderwerpen.
Deze week vullen alle kinderen hun eetdagboek in, zodat zij inzicht krijgen in wat zij
eten en drinken.
Er zullen verschillende spreekbeurten voorbereid worden over voedingsmiddelen
In groep 7/8 gaan we vooral de weg van het voedsel volgen in verschillende deelthema’s
- Van akker tot koelkast  waar komt het eten en drinken vandaan wat je thuis in
je koelkast/voorraadkast vindt.
- Van koelkast tot op je bord  over de bereidingen van
eten, wat doe je met de verpakkingen?
- Van mond tot kont  waarom is voeding belangrijk? Hoe
krijgt je lichaam energie? Spijsvertering.
- Kijk en vergelijk  verpakkingen vergelijken, huismerk/Amerk, gewoon/light producten, supermarkt/ eten op de
markt/bij de boer halen.
- Eten vroeger en nu  verschillen tussen vroeger en nu,
eten in de oorlog
- Eten in buitenland  tradities en gewoonten in anderen
landen
- Allergieën
Roostervrije vrijdag
Vrijdag 3 februari zijn alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij.
Tafeltennistoernooi basisscholen Play Fair 2017
Op woensdagmiddag 8 februari organiseert tafeltennisvereniging Play Fair uit Leimuiden
weer het bekende tafeltennistoernooi voor de basisschoolleerlingen. Elk jaar strijden de
leerlingen van de basisscholen uit Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden om de beste
tafeltennisschool uit de regio te worden. De leerlingen
van groep 3 tot en met groep 8 zijn woensdagmiddag van
harte welkom in “Het Spant” te Leimuiden. Voor groep 5
t/m groep 8 begint het toernooi om 13:30 uur en voor
groep 3 en 4 begint het om 15:15 uur. Je mag met een
vriendje of vriendinnetje van dezelfde basisschool een
tweetal vormen. Samen gaan jullie spelenderwijs tegen
andere
groepjes
van
andere
basisscholen
tafeltennissen. Het is natuurlijk ook mogelijk om je als
individu op te geven, wij zoeken dan een
gepaste medespeler. Je kan je opgeven
bij
de
jeugdsecretaris
Lennert
Eikelenboom:
E-mail;
[email protected] Wij zien je woensdagmiddag 8 februari. Het
wordt een tafeltennisfeest!
Download