Nabestaandenzorg

advertisement
Weefseldonatie
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Organisatie
NTS
Nederlandse Transplantatie Stichting
Donorregister
BISLIFE
ETI
Netherlands Bone Bank
Bio Implant services
oktober 2014
Medisch Spectrum Twente
Eurotransplant international
Nederlandse Transplantatie Stichting
Wettelijke kerntaak:
Het functioneren als orgaancentrum
Overige kerntaken:
Donorwerving
Donorvoorlichting
oktober 2014
Medisch Spectrum Twente
Wachtlijsten weefsels
Wachtlijst
weefsels
Hartklep
hoornvliezen
botweefsel
oktober 2014
Medisch Spectrum
2006
1
362
7
2007
5
454
3
2008
5
562
3
2009
4
670
7
2010
4
723
11
2011
3
825
25
2012
8
770
14
2013
3
724
28
2014
1
648
13
Aangemelde weefseldonoren door (verpleeg)huisartsen
per regio
Regio
Gemeld
Geëffectueerd
Groningen
21
16
Amsterdam
11
7
Utrecht
14
9
Leiden
11
7
Rotterdam
13
10
Nijmegen
41
34
Maastricht
4
4
115
87
Totaal
Totaal aangemelde weefseldonoren 2124
Totaal geëffectueerde donoren 1677
Aandeel (verpleeg)huisartsen: ruim 5%
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Procedure van overlijden tot
donatie
• controleer leeftijdscriteria en contra-indicaties
raadpleeg Donorregister
informeer of vraag de nabestaanden
leg de wilsbeschikking vast op donatieformulier
meld de donor aan bij NTS
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Leeftijdscriteria weefseldonatie

Cornea
2 t/m 85 jaar

Bot- en peesweefsel
17 t/m 55 jaar

Hartklep
1 t/m 65 jaar

Borst aorta
1 t/m 45 jaar

Huid
20 t/m 80 jaar
oktober 2014
Medisch Spectrum
Algemene contra-indicaties
weefseldonatie

sepsis bij overlijden

actieve systemische infectie (TBC, malaria, herpes zoster

HIV, HBV, HCV of HTLV- infectie of risicofactoren hiervoor



In het geval van beenmergdepressie in de laatste 3 maanden
voor overlijden is er sprake van een contra-indicatie voor
weefseldonatie
degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel van onbekende
oorsprong of risicofactoren hiervoor
tussen 1980 en 1996 totaal 6 maanden of langer in Verenigd
Koninkrijk

leukemie en maligniteiten van het lymfestelsel

onbekende doodsoorzaak tenzij obductie volgt
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Procedure van overlijden tot
donatie
• controleer leeftijdscriteria en contra-indicaties
raadpleeg Donorregister
informeer of vraag de nabestaanden
leg de wilsbeschikking vast op donatieformulier
meld de donor aan bij NTS
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Procedure van het raadplegen (1)
• Bel register
071-5795795
behandelend arts of verpleegkundige in
opdracht van de arts
– Benodigde gegevens arts
• geslachtsnaam en BIG-nummer of adres
• afdeling en telefoonnummer ziekenhuis/pieper
– Benodigde gegevens patient
• geslachtsnaam / voorvoegsels / voorletters /
geboortedatum / geslacht / adres / evt. nummer en
datum van het bevestigingskaartje Donorregister
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Het Donorregister mag
ook voor het overlijden
geraadpleegd worden
Ja dit is een feit; als het
overlijden onafwendbaar is kan
het Donorregister geraadpleegd
worden
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Procedure van overlijden tot
donatie
• controleer leeftijdscriteria en contra-indicaties
raadpleeg Donorregister
informeer of vraag de nabestaanden
leg de wilsbeschikking vast op donatieformulier
meld de donor aan bij NTS
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Tijdschema
Weefsel
Cornea
Huid
Hartkleppen
Bot/pees
Niet gekoeld
< 12 uur
< 12 uur
< 6 uur
<12 uur
Gekoeld
<24 uur *
< 24 uur *
< 24 uur *
< 24 uur *
* Binnen 6 uur na overlijden gekoeld in mortuarium
of rouwcentrum
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Achter iedere overledene
schuilt een donor ?!….
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Indien de nabestaanden geen
toestemming geven voor donatie,
dan hoeft het Donorregister niet
geraadpleegd te worden
Nee dit is een sprookje; het
Donorregister moet altijd
geraadpleegd worden als de
overledene geschikt wordt geacht als
donor en vóór het donatiegesprek
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Moslims mogen vanuit hun
geloof gezien organen en
weefsels doneren
Ja dit is een feit; de islam
verbiedt orgaandonatie niet
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Na donatie
• Na donatie kan de overledene op de
gebruikelijke wijze worden opgebaard
• De begrafenis of crematie wordt door de
donatieprocedure niet vertraagd
• Met de juiste kleding kunnen de
hechtingen en pleisters aan het oog
worden onttrokken
oktober 2014
Medisch
Spectrum Twente
Weefsels
• Hoornvliezen  Oogbol 1 maand
• Huid
 rug/benen 2 jaar
• Bot en pezen
 lange pijpbeenderen
5 jaar
 hele hart 5 jaar
• Hartkleppen
oktober 2014
Medisch Spectrum
Twente
????
oktober 2014
Medisch Spectrum Twente
Download