leren

advertisement
Les 1 Studietechnieken
Overgang van de 3e naar de 4e
• Veel leerlingen hebben motivatieproblemen rond het 4e leerjaar
– andere dingen dan school belangrijk
– andere manier van leren nodig
• Andere manier van leren in bovenbouw:
– bepaalde leerstijlen noodzakelijk
– minder overhoringen, per toets meer stof
– meer lesstof, kan niet meer allemaal besproken worden tijdens de les →
grotere zelfstandigheid van jou als leerling verwacht
• Zelfstandig leren doet groter beroep op
– vaardigheden als zelf teksten doornemen
– het kunnen omgaan met uitstelgedrag en
en jezelf kunnen motiveren
Ook Fokke en Sukke hebben problemen in de
bovenbouw
Hersenen
Hersencellen
• LEREN: het vormen van sterke en uitgebreide
verbindingen tussen hersencellen
• Volwassen brein: 16 miljard hersencellen (neuronen)
• Uitgebreide en nieuwe verbindingen: door het
doorgegeven van signalen (informatie)
klik
tussen hersencellen
• Sterke verbindingen:
vaak dezelfde informatie
op verschillende manieren
(zintuigen) beleven
De rol van dopamine
• Stofje in de hersenen
• Zorgt voor positieve emoties
• Positieve emoties willen we graag herhalen,
negatieve emoties willen we vermijden →
dopamine beïnvloedt gedrag
• Motiveert
• Verhoogt concentratie
• Zorgt ervoor dat beslissingen
gemakkelijker genomen
worden
• Ontstaat door prettige ervaringen, maar
ook door spanning (probeer dit niet zelf!)
klik
Hersenen, dopamine en leren
• Goed leren door hersenen te gebruiken op
zoveel mogelijk verschillende manieren:
• Het motiveert om het goed te doen en
beloond te worden: dopamine
Hersenen
Wat heeft het brein nodig?
• Zuurstof → maakt je alert
 Frisse lucht: verhoogt je leerprestaties met 15%
 Beweging: er gaat meer zuurstof naar je hersenen
• Glucose: eet regelmatig kleine beetjes
tijdens het leren; eet gezonde voeding
• Water: drink voldoende water
tijdens het leren
Wat is jouw mindset over leren?
Tel het aantal keren dat je het eens
bent met de volgende stellingen:
Eens of oneens?
1. Je intelligentie staat min of meer vast
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
2. Je kunt wel nieuwe dingen leren, maar je
kunt je basisintelligentie niet echt veranderen
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
3. Het maakt niet uit hoe intelligent je bent, je
kunt je intelligentie aardig wat veranderen
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
4. Je kunt sterk beïnvloeden hoe intelligent je
bent
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
5. Je bent nu eenmaal een bepaald type
persoon, en daar kun je niet veel aan
veranderen
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
6. Ongeacht wat voor type persoon je bent, je
kunt sterk veranderen
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
7. Je kunt dingen op een andere manier
aanpakken, maar de kern van wie je bent kun
je niet echt veranderen
Wat is jouw mindset over leren?
Eens of oneens?
8. Je kunt altijd de kern van je persoonlijkheid
veranderen
Wat is je score?
Eens
Eens
3x
1x
4x
2x
6x
5x
8x
7x
Growth/groei mindset
(intelligent kan ontwikkeld worden,
kan groeien)
Fixed/vaste mindset
(je intelligentie ligt vast)
Fixed mindset
 Het zit er gewoon niet in
 Als je er moeite voor moet doen, betekent dat je er niet
goed in bent
 Wie voor een dubbeltje geboren wordt, wordt nooit
een kwartje
•
•
•
•
•
Je intelligentie staat min of meer vast
Defensief reageren op kritiek
Fouten proberen te verbergen
‘Ik ben dom’ of ‘het zit er niet in’
Niet zo gemotiveerd
Growth mindset
 Oefening baart kunst
 Als het moeilijk wordt zet ik door
 Ik leer van mijn fouten
• Je kunt zelf je intelligentie ontwikkelen
• Grote wil om te leren
• Zich willen inspannen om iets wat
ze niet begrijpen te gaan begrijpen
• Durven uitdagingen aan te gaan
• Geven niet snel op
• Gemotiveerd
Je mindset en je leerresultaten
• 40% - 80% van je talenten zijn erfelijk bepaald
• Of je deze talenten volledig benut is afhankelijk
van je omgeving en je mindset
• Je mindset bepaalt dus voor een groot deel je
klik
leerresultaten!!!
• En je mindset kun je veranderen
door positief over de maakbaarheid
van je brein te gaan denken:
van fixed naar growth mindset
Les 2
Concentreer je op je studie
Ook Fokke en Sukke hebben
motivatieproblemen
Motiveer jezelf: die 50 smoesjes om je
huiswerk niet te maken heb je niet
nodig
klik
Concentreren: Wat is hier mis mee?
Studietips: Voordat je begint met
leren
Om goed te kunnen studeren: hersenen in alphastatus (ontspannen
maar alert) → rustige omgeving nodig:
–
–
–
–
–
Opgeruimd bureau
Alles wat je nodig hebt binnen handbereik
Geen afleiding (geen computer/telefoon/vrienden)
Maak je hoofd ‘leeg’
Leer bij voorkeur ‘s ochtends als je nog fris bent of na een korte pauze
meteen uit school
– Plak post-its op je bureau met je doelen + maximale tijd per doel
– Neem altijd je boeken mee naar huis en naar de les
– Gebruik voor elk vak een apart schrift
Studietips: Voordat je begint met
leren
Denken is topsport:
– Genoeg water drinken
– Genoeg zuurstof (frisse lucht, recht zitten, hoofd
rechtop)
– Gezond eten
– Voldoende sporten
– Voldoende slapen
Ga efficiënt met je tijd om
Stel doelen
• Maak je doelen SMART:
–
–
–
–
–
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realiseerbaar
Tijdgebonden (korte, middellange, lange termijn)
• Ik stel mij tot doel dat ik op rapport 2 alleen nog onvoldoende sta voor
Wiskunde door mij te richten op het behalen van voldoendes voor Ak en
Ec
Een doel:
• Motiveert
• Maakt het makkelijker om keuzes te maken
• Geeft je hersens aan waar ze op moet letten →
FOCUS
Focus:
hoeveel keer gooit het witte team over?
klik
Maak planning om doelen te bereiken
Planning
Houdt in je planning rekening met de termijn waarop
je je doel wilt bereiken
Vul activiteitenschema in
Maak planning voor één week
Maak planning voor één maand
Hang je planningen op een zichtbare plaats op
(bijvoorbeeld boven je bureau)
Voer je planning uit
Evalueer je planning en stel deze bij
ACTIVITEITENROOSTER
Overzicht van je “vaste” activiteiten (zonder studietijd) voor de week van ma ……..t/m vrij …
Tijd
Zaterdag
Zondag
Maandag
08.00-09.00
Opstaan
Uitslapen
School
09.00-10.00
Werken
Uitslapen
10.00-11.00
Werken
11.00-12.00
Wo - dag
Do - dag
Vrijdag
School
School
School
School
School
School
School
School
School
Uitslapen
School
School
School
School
School
Werken
Uitslapen
School
School
School
School
School
12.00-13.00
Werken
Voetballen
School
School
School
School
School
13.00-14.00
Werken
Voetballen
School
School
School
School
School
14.00-15.00
Werken
Voetballen
School
School
School
School
School
15.00-16.00
Werken
Voetballen
School
School
Naar huis fietsen
Naar huis fietsen
Naar huis fietsen
16.00-17.00
Werken
Voetballen
Naar huis fietsen
Naar huis fietsen
MSN-en/Chillen
MSN-en/Chillen
MSN-en/Chillen
17.00-18.00
Eten
Eten
Eten
Eten
Eten
Eten
Eten
18.00-19.00
Uitgaan
Voetbaltraining
Werken
Hangen met vrienden
19.00-20.00
Uitgaan
TV kijken
Voetbaltraining
Werken
Hangen met vrienden
20.00-21.00
Uitgaan
TV kijken
TV kijken
Werken
TV kijken
21.00-22.00
Uitgaan
TV kijken
Werken
TV kijken
22.00-23.00
Uitgaan
Slapen
Slapen
Slapen
Slapen
Slapen
Slapen
23.00-24.00
Uitgaan
Slapen
Slapen
Slapen
Slapen
Slapen
Slapen
TV kijken
Dinsdag
TV kijken
HUISWERK PLANFORMULIER
voor de week van …………………….. tot………………………………………….
Datum
Vak
L/M
Gepland werk
Benodigde
tijd
HW / PW
voor:
(datum)
ZA
NE
EN
L
L
Hoofdstuk 1+2
Hoofdstuk 4+5
1 uur
1 uur
5 april
6 april
ZO
DU
EC
WI
AK
L
M
M
L
Woordjes
Opgave 50 t/m 58
Opgave 24 t/m 32
Par. 1.1
½ uur
¾ uur
¾ uur
½ uur
5 april
5 april
5 april
6 april
MA
AK
GS
L
M
Par 1.2 + 1.3
Opgaven bij Hfd 1
1,5 uur
½ uur
6 april
6 april
DI
NE
MIJ
BI
M
M
Boekverslag
PO
4.1 t/m 4.4
1 uur
3 uur
½ uur
7 april
6 april
6 april
WO
EC
DU
EN
M
M
M
Opgave 59 t/m 65
Tekst
Tekst
¾ uur
¾ uur
¾ uur
7 april
8 april
8 april
DO
WI
BI
LV
L
M
M
Pw hoofdstuk 3 + maken Diagn toets
Oef hfd 4
Presentatie voorbereiden
1,5 uur
½ uur
¾ uur
7 april
7 april
7 april
VRIJ
WI
EC
EN
M
M
L
Opgave 33 t/m 46
Opgave 66 t/ 72
Woordjes
¾ uur
¾ uur
½ uur
10 april
10 april
10 april
Les 3
Geheugen
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
1) Begin hiermee al bij de eerste keer dat
de docent over nieuwe onderwerpen
vertelt en de eerste keer dat je tekst
leest/opgaven maakt
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
2) Structureer meteen de informatie: maak
aantekeningen (steekwoorden) tijdens
de uitleg, markeer tekst
Signaalwoorden arceren
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
3) Onthoud door
a) Herhaling
b) Emotie
c) Focus
d) Creatie
e) Voortbouwen
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
3)
Onthoud door
a) Herhaling
 Herhaal, herhaal, herhaal : 10 x 1 is meer dan 1 x 10
 Geheugen kan na 1x herhalen informatie 20 seconden
onthouden
 Je leert meer in dezelfde leertijd als je het leren verdeeld over
kleinere perioden en over meerdere dagen
 Je onthoudt de informatie dan ook langer
 Dagelijks dezelfde informatie leren
gedurende 6 weken is nodig om informatie
blijvend te onthouden
 Lees hardop voor / herhaal hardop voor jezelf
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
3) Onthoud door
b) Emotie:
 Maak het spannend en nieuw (dopamine)
 Verbeelden (vorm er een beeld bij, bedenk er een
emotie bij, gebruik je zintuigen)
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
3) Onthoud door
c) Focus
 Luister aandachtig
 Maak je huiswerk
met aandacht
 Focus je op het leren
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
3) Onthoud door
d) Creatie
 Associëren (breng in verband met iets wat je al weet)
 Bedenk ezelsbruggetjes (rijm, afkortingen in een
woord TV TAS)
 Maak er een verhaal van
 Plaats de te leren begrippen in gedachten in een
ruimte
 Maak een kruiswoordpuzzel of een woordzoeker van
de woordjes /begrippen
 Gebruik overhoorprogramma’s voor het leren van
woordjes/begrippen
Hoe kun je informatie het beste in het
geheugen opslaan?
3) Onthoud door
e) Voortbouwen
 Bedenk hoe de nieuwe kennis past bij de
kennis die je al hebt opgedaan
 Geef dit weer
in een mindmap
Leren
klik
Les 4
Studerend en actief leren
Studietips: Tijdens het leren
•
Wat is het DOEL van het bestuderen?:
– 1e keer: GLOBAAL lezen (lees inhoudsopgave/inleiding, blader boek/hoofdstuk
door, kijk naar kopjes/plaatjes/ dikgedrukte tekst)
– 2e keer: INTENSIEF lezen (met marker aanwijzen tijdens het lezen en relevante
info markeren, opgaven maken, noteer welke opgaven je moeilijk vindt)
– 3e keer: maak MINDMAP van gemarkeerde info
– 4e keer: BEDENK zelf VRAGEN over de lesstof
• Zet de vragen op aparte kaartjes met op de achterkant het juiste antwoord
• Plaats ze in een kaartenbak
• Lees de vragen elke dag een paar keer en probeer ze te beantwoorden
• Als je de vraag een aantal malen goed hebt beantwoord met minimaal één
dag ertussen, plaats de kaart in een ander bakje
• Lees die vragen nog maar een keer per dag door en beantwoord deze.
• Als het niet lukt deze te beantwoorden gaan ze naar het eerste bakje terug
Studietips: Tijdens het leren
• Gebruik geheugentechnieken en hulpmiddelen
voor het onthouden
• Wees nieuwsgierig!
• Pauzeer veel!
– Elke 40 minuten 5 minuten pauze.
– Drink wat, jongleer, loop een rondje.
– De derde pauze duurt langer, bijvoorbeeld lunch
Hoe maak je een mindmap
klik
Studietips: Na het leren
• Kijk je gemaakte huiswerk goed na
– Probeer je fouten te begrijpen
– Noteer de fout beantwoorde vragen apart
• Stel vragen:
– Aan je ouders/broers/zussen
– Aan je docent
– Aan je medeleerlingen
• Let goed op bij het bespreken
van toetsen: leer van je fouten maar ook van
hetgeen je goed gedaan hebt
Fokke en Sukke hebben zich niet aan
de studietips gehouden
Download