Informatiebeveiliging

advertisement
Informatiebeveiliging
Voorstellen
Gudron van der Wal
Rosalie van Oostrom
• Qualogy
• Juris/VisuALL
• IT component
• Juridisch component
Wat is FLXZ
Informatiebeveiliging
Beschikbaarheid
Vertrouwelijkheid
Onderwerpen
• Wet
Regels
• Beleid / verordening
• Doelstellingen
• Rollen
Proces
• Orchestratie
• Ketensamenwerking
• Zaak / Gegevensmagazijn
Informatie
• Toegang
• Privacy / Security
Regie
Onderzoek door CBP
Persoonsgegevens
Bijzondere
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Wat is verwerken?
• verzamelen, vastleggen en ordenen;
• bewaren, bijwerken en wijzigen;
• opvragen, raadplegen, gebruiken;
• verstrekken door middel van doorzending;
• verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling;
• samenbrengen, met elkaar in verband brengen; en
• afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Wettelijke vrijstelling
Omschreven
gegevens
van een
persoon
Functionaris
Taak
Noodzakelijk voor de uitvoering
van specifieke taken
Een aantal gouden regels van het CBP
voor het proces
• Win alleen informatie over cliënten in bij personen of
instanties waarvan u weet dat deze informatie aan
de u mogen verstrekken.
• Geef alleen gegevens aan instanties of personen
indien daar schriftelijke toestemming van de cliënt,
een wettelijke grondslag of verplichting voor is.
• Geef de cliënt informatie over welke gegevens van
hem worden verzameld en verwerkt.
• Geef de cliënt op verzoek inzage in en een afschrift
van zijn dossier.
Pro-actieve dienstverlening
Bron Cbp
Op locatie?
Taakafhandeling
Raadplegen
Rapportages
Private Cloud
Aanvullend specifiek
• Database
• VPD
• Track & trace
• Audit trails
• Datamasking
• DMS
• Documenten gekoppeld aan zaken
• Koppelingen
• Alles via KPN Lokale Overheid
• DigiD
• Certificaten
Samenvattend
Dienstverlening en advies
Governance en compliance
Identiteitsmanagment
Database beveiliging
Infrastructure beveiliging
Goede voorbereiding!
HARTELIJK DANK VOOR
UW AANDACHT
[email protected]
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards