PowerPoint-presentatie

advertisement
Zilverwijzer groepssessies
Ook in uw woonzorgcentrum?
© 2015, VIGeZ vzw
Zilverwijzer, wat is dat?
Bouwt verder op de Fit in je Hoofd-campagne:
Tien positieve stappen om
 zelf je veerkracht te versterken
 je geestelijk gezond te (blijven) voelen
Zilverwijzer = de tien stappen op maat van ouderen
www.fitinjehoofd.be
www.zilverwijzer.be
Zilverwijzer, wat is dat?
 Groepssessies (per thema) onder begeleiding
• Stilstaan bij uitdagingen van ouder worden
• Ervaringen uitwisselen
• Interactieve oefeningen
• Tips oppikken
 Participatie deelnemers = belangrijk!
• Actieve inbreng
• Kiezen na basisthema welke en hoeveel andere thema’s in
groep behandeld zullen worden
© 2015, VIGeZ vzw
Thema’s
Basisthema: Omgaan met de uitdagingen van het ouder worden
Evenwicht vinden tussen geven en nemen
Hoe krijg je meer beweging in je leven?
Omgaan met moeilijke momenten en genieten van de kleine dingen
De kracht van sociaal contact
Openstaan voor levenslang leren
Doel van Zilverwijzer
Bevorderen veerkracht en vermogen tot
zelfmanagement bij 60-plussers ZONDER
ernstige psychische en cognitieve klachten
Beter omgaan met moeilijkheden en
uitdagingen
Iedereen goed in zijn vel op 60+
©, 2015, VIGeZ vzw, All rights reserved
Zilverwijzer, voor woonzorgcentra?
Sinds 2016: Zilverwijzer op maat
‘Zilverwijzer in Woonzorgcentra’
© 2015, VIGeZ vzw
Waarom Zilverwijzer in Woonzorgcentra?
 Ouder worden = uitdaging!
 Verhuis en aanpassen aan woonzorgcentrum = uitdaging!
 Gaat vaak samen met:
© 2015, VIGeZ vzw
Waarom Zilverwijzer in Woonzorgcentra?
 Gevolgen:
 1/4 toont signalen van depressie ¹
 11% voelt zich dikwijls eenzaam ²
 MAAR we kunnen deze cijfers omdraaien
 Positieve cijfers: 3/4 toont GEEN signalen
 Veel kracht bij ouderen
 Zilverwijzer versterkt dit!
© 2015, VIGeZ vzw
Waarom Zilverwijzer in Woonzorgcentra?
 Groepssessies helpen bewoners omgaan met uitdagingen van ouder
worden en verhuis naar woonzorgcentrum
• Leren elkaar kennen
• Hebben de kans om ervaringen te delen
• Geestelijke gezondheid wordt bespreekbaar
 Versterkt krachten die al aanwezig zijn
 Bevordert de geestelijke gezondheid: problemen voorkomen!
© 2015, VIGeZ vzw
Zilverwijzer in Woonzorgcentra, wat is dat?
VOORTRAJECT
Maakt geestelijke gezondheid bespreekbaar bij bewoners én personeel
 GROEPSSESSIES
Bevorderen de veerkracht en het zelfmanagement bij
•
•
•
•
Nieuwe bewoners
Zorgafhankelijke, maar cognitief gezonde bewoners
Mantelzorgers/partners van bewoners
Een mix van bovenstaande
 NAZORG
Aandacht aan opvang na de groepssessies en aandacht voor detectie
en doorverwijzing naar verdere hulp (indien nodig)
© 2015, VIGeZ vzw
Zilverwijzer, hoe organiseer ik dat?
 Volg de stappen op www.vigez.be/projecten/Zilverwijzerwzc
 Begeleiding?
• Laat iemand van het team de train-de-trainer volgen en ontvang een
handleiding (1 x € 60)
• Of maak gebruik van een freelance begeleider (±€ 100 per thema)
 Andere kosten?
• Drukkost materialen
• Eventueel: catering
© 2015, VIGeZ vzw
Meer informatie nodig?
Neem een kijkje op
www.vigez.be/projecten/Zilverwijzerwzc
Of neem contact op met
Kim Van Den Berge
([email protected])
02 422 49 50
© 2015, VIGeZ vzw
Download