Even informeren. - Centraal Beheer

advertisement
Even
informeren.
Stichting Rechtsbijstandclaim roept verzekerden
op om kosten te claimen
Deze stichting kondigde aan dat zij een collectieve procedure start tegen verzekeraars. Heeft u
– in de afgelopen 3 jaar – moeten procederen om tot een oplossing van uw geschil te komen? En heeft
u de kosten daarvoor zelf gemaakt? Dan zou u deze kosten kunnen terugvragen aan uw verzekeraar via
de Stichting Rechtsbijstandclaim.
Bent u verzekerd bij Centraal Beheer Achmea? En heeft
u in het verleden zelf kosten gemaakt voor een advocaat?
Dan is het niet nodig om u aan te melden bij de Stichting
Rechtsbijstandclaim. U kunt de kosten van uw advocaat
dan namelijk direct aan ons terugvragen. Dat doet u bij de
Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Dat kost u niets.
En daarmee bespaart u de inschrijfkosten voor de
Stichting Rechtsbijstandclaim.
In de volgende gevallen krijgt u de kosten van uw
advocaat terug
U krijgt van ons de kosten van uw advocaat terug als u
voldoet aan deze punten:
• U was voor deze procedure verzekerd. En u had een
goede kans dat u gelijk kreeg in de procedure.
• U vroeg Stichting Achmea Rechtsbijstand van tevoren
of u uw advocaat mocht gebruiken. Dat vond Stichting
Achmea Rechtsbijstand niet goed.
• De kosten van de advocaat zijn voor een gerechtelijke
of administratieve procedure.
Bel of mail Stichting Achmea Rechtsbijstand
Voldoet u aan deze punten? Bel dan gerust
Stichting Achmea Rechtsbijstand. Het telefoonnummer is
(088) 462 8080. De Stichting is op werkdagen bereikbaar
van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail. Wilt u in beide
gevallen uw dossiernummer (begint met een R) vermelden?
Stichting Achmea Rechtstbijstand volgt de
uitspraak van het Europees Hof van Justitie
Als verzekerde moet u ook zelf een advocaat kunnen kiezen
bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Oók als
een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand u al helpt
op het moment dat de procedure ontstaat. Dat besliste het
Europees Hof van Justitie op 7 november 2013. Stichting
Achmea Rechtsbijstand heeft daarom direct haar manier
van werken aangepast.
Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Schade­verzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
08053410 en de AFM onder nummer 12000606.
110130897 14.11
Als verzekerde bij Centraal Beheer Achmea krijgt
u sowieso waar u recht op heeft
Download