Les 1 God en de schepping God heeft ons gemaakt om met Hem te

advertisement
Les 1 God en de schepping
God heeft ons gemaakt om met Hem te communiceren en om samen met Hem
van Zijn schepping te genieten.
Filmpje schepping ontdekkingsreis
Vertel eens wat jij ontdekte in dit filmpje.
Genesis 1
14Toen zei God: "Ik wil dat er heldere lichten aan de hemel
verschijnen om de aarde te verlichten en het verschil tussen
dag en nacht aan te geven.
15Die lichten zullen de vaste tijden regelen en de dagen en
jaren aangeven." En zo gebeurde het.
16God maakte twee grote lichten, de zon en de maan, die de
aarde moesten verlichten. Het grootste licht, de zon,
beheerste de dag en het kleinere, de maan, beheerste de
nacht. Tegelijkertijd maakte God de sterren.
17Hij plaatste de lichten aan de hemel om de aarde te
verlichten,
18dag en nacht aan te geven en het donker van het licht te
scheiden. God zag dat het goed was.
Als je naar een vlinder kijkt denk je dan ook wel eens:
“Zou deze vlinder zomaar vanzelf zijn ontstaan?”
Vanwege de vorm zijn
honingraten in staat de
meeste honing op te
slaan met behulp van de
minste hoeveelheid
bijenwas.
Volgens een menselijke
berekening had de bij deze
rekensom moeten maken:
Vind je het niet ontzettend knap van de bij dat hij zit zomaar uit zichzelf doet of…
zou hier iemand anders achter zitten. Een heel intelligent iemand misschien?
Een atheïst gelooft dat er geen
achterliggend plan ligt en dat ons bestaan
ten diepste geen zin heeft. Dat de mens het
product is van een toevallige evolutie
Zouden onze hersenen echt uit smots of
smurrie zijn ontstaan?
Een christen gelooft
– Dat er een persoonlijke God is die eeuwig bestaat.
– Dat de hemel en de aarde door Hem zijn geschapen.
– Dat God een liefdevolle persoon is en alles zijn bestaan vindt in Hem.
– Dat God de wereld en de mens doelbewust gemaakt heeft. Ons bestaan kent een doel: de relatie
tussen onze Schepper en onze naaste.
– Dat de mens uniek is omdat God hem en haar schiep naar Zijn beeld. Elk mens is waardevol.
– Dat de mens zelf niet in staat is om de breuk die er is ontstaan tussen God en hem te herstellen.
– Dat God zelf naar de aarde is gekomen om de straf voor onze schuld te dragen en om de dood te
overwinnen.
Dat God nog steeds betrokken is op deze aarde en bij alles betrokken wil zijn.
– Dat elk mens voortleeft na de dood. Of bij God, of in de afwezigheid van God.
God gaf de mens de vrijheid om te kiezen voor God of tegen God
Satan fluisterde de mens in dat God niet te vertrouwens was. maar God had aan de mens verteld wat
er zou gaan gebeuren als ze Hem niet zouden vertrouwen
Genesis 2: 17 en Gen. 3 : 3
Kernwoorden in het geloof: Zonde – Vergeving – Genade - Heiliging
Lied: O Heer mijn God, wanneer ik vol verwondering…
Gebed en gebedspunten
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards