Release Note 018 Inleiding Betreft de producten Upgraden van

advertisement
Release Note
018
Inbraak, ATS Advanced
11-11-2015
Product
Omschrijving

: ATS1000A(-IP) en ATS2000A(-IP)
: Wijziging firmware versie 024.024.0129 naar 026.026.0140
Deze firmware kan, wanneer er gebruik wordt gemaakt van configuratie software, alleen
geprogrammeerd worden met de ATS8500 Standalone Downloader versie 1.2.0.8996 of hoger.
Raadpleeg de programmeerhandleiding of de ATS8500 Standalone Downloader helpfile voor
gedetailleerde informatie.
Inleiding
Voor de Advisor Advanced paneelfirmware is er een nieuwe firmware versie verschenen. De
wijzigingen van de paneelfirmware versie 024.024.0129 naar 026.026.0140 worden hieronder
beschreven. Panelen met deze nieuwe firmware, kunnen alleen met de ATS8500 Standalone
Downloader versie 1.2.0.8996 of hoger geprogrammeerd worden.
Betreft de producten

ATS1000A(-IP) en ATS2000A(-IP)
Upgraden van firmware
Het is mogelijk om bestaande ATS Advanced panelen te upgraden naar een nieuwe Firmware
versie. Het upgraden van bestaande panelen kan d.m.v. de AAFlash tool (zie Service note 1)

Om het paneel te kunnen updaten naar de versie 026.026.0140, zal deze minimaal een
1024 kB processor moeten hebben, zie Release note 3 voor meer informatie.
Ook is het advies om de laatste bootloader te gebruiken in het paneel. Voor controleren van
de versie en indien nodig updaten, zie Service note 6
Nieuwe functionaliteiten

Extra opties toegevoegd bij opstart- en herinstallatie menu
Bij het voor de eerste keer opstarten van het paneel, en bij een herinstallatie, zijn een aantal
extra opties toegevoegd om een correcte default in te stellen.
-
Andere opties
- Dwangmethode
- Lengte PIN
- PIN wijzig modus
UTC Fire & Security - Postbus 10350 - 6000 GJ Weert - Kelvinstraat 16 - 6003 DH Weert - www.utcfssecurityproducts.nl
Hoewel bij deze uitgave uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. UTC Fire & Security aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid,
ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verbandhoudende met deze toepassing. Technische wijzigingen voorbehouden.
1
Release Note
018
Inbraak, ATS Advanced
11-11-2015
Product
Omschrijving

: ATS1000A(-IP) en ATS2000A(-IP)
: Wijziging firmware versie 024.024.0129 naar 026.026.0140
LAN modules wissen eenvoudiger
Het verwijderen van een GI of DI ging voorheen niet totdat de bijbehorende in en/of uitgangen
waren verwijderd. Het verwijderen van de in en/of uitgangen is nu toegevoegd bij het GI en DI
wissen menu.

Sequentieel inleren prox kaarten
Het is nu mogelijk om meerdere prox kaarten achter elkaar in te leren.
Installateurs menu:

3.1.0
Modus toevoegen (sequentieel)
RSSI in testmelding
Het is nu mogelijk om met een testmelding de RSSI waarde van de GPRS mee te sturen.
Installateurs menu:

1.2.6.n.7
RSSI in testmelding
Testmelding
Nieuwe opties toegevoegd voor het kiezen van een testmelding modus.
Installateurs menu:

1.2.6.n.1
Test meld modus
Gedeeltelijk in 1 en 2 in/uitlooptijden
Voor gedeeltelijk in 1 en 2 kunnen nu aparte in- en uitlooptijden geprogrammeerd worden.
Installateurs menu:

5.n.2.3/4
5.n.3.3/4
Gedeeltelijk in 1/2 uitlooptijd
Gedeeltelijk in 1/2 inlooptijd
Gedeeltelijk in 1 en 2 benamingen
Aan de gedeeltelijk in 1 en 2 optie, kan nu ook een eigen naam gegeven worden.
Installateurs menu:
8.6.4
8.6.5
Ged. In 1 naam
Ged. In 2 naam
UTC Fire & Security - Postbus 10350 - 6000 GJ Weert - Kelvinstraat 16 - 6003 DH Weert - www.utcfssecurityproducts.nl
Hoewel bij deze uitgave uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. UTC Fire & Security aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid,
ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verbandhoudende met deze toepassing. Technische wijzigingen voorbehouden.
2
Release Note
018
Inbraak, ATS Advanced
11-11-2015
Product
Omschrijving

: ATS1000A(-IP) en ATS2000A(-IP)
: Wijziging firmware versie 024.024.0129 naar 026.026.0140
Annuleren spraak
Voorheen was het alleen mogelijk om de spraakdoormelding te annuleren tijdens het
uitschakelen via een bediendeel. Spraak kan nu ook geannuleerd worden wanneer er via een
sleutelschakelaar wordt uitgeschakeld.
Installateurs menu:

4.1.n.6.35
Stop rapportage
Sirene tijden Brand/Paniek/Medisch
Het is nu mogelijk om aparte sirene tijden te programmeren voor ingangstype Brand, Medisch
en Paniek
Installateurs menu:

8.1.2.1.3
8.1.2.1.4
B/P/M Interne sirene
B/P/M Externe sirene
Funtietoets bevestiging
Het is nu mogelijk wanneer er via een functie toets een brand, paniek of medische melding
verstuurd moet worden, dit te laten bevestigen door een 2e keer drukken.
Installateurs menu:
2.2.1.n.3.10.n.2.1 2x druk bevestigen
UTC Fire & Security - Postbus 10350 - 6000 GJ Weert - Kelvinstraat 16 - 6003 DH Weert - www.utcfssecurityproducts.nl
Hoewel bij deze uitgave uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. UTC Fire & Security aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid,
ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verbandhoudende met deze toepassing. Technische wijzigingen voorbehouden.
3
Release Note
018
Inbraak, ATS Advanced
11-11-2015
Product
Omschrijving
: ATS1000A(-IP) en ATS2000A(-IP)
: Wijziging firmware versie 024.024.0129 naar 026.026.0140
Aanpassing

IP doormelding stopt
Het kon gebeuren dat wanneer een IP paneel veel meldingen tegelijk naar de PAC moest
versturen, de doormelding stopte. Dit kon alleen in zeer specifieke gevallen gebeuren waarbij:
1)
2)
3)
4)
Protocol XSIA was gekozen over OH
XSIA optie “SIA area modifier” aan stond
OH versie V3 was gekozen
Gebied / Ingang / Gebruiker etc. namen 16 karakters lang waren
Dit was niet correct, en is opgelost.

Command en control
Het was in sommige gevallen niet mogelijk om het paneel via de Command en control optie te
beheren, wanneer een gebied in alarm status was. Dit was niet correct, en is opgelost.

Spraak met ATS7200N
Het kon gebeuren dat bij het doormelden van spraak, via de ATS7200N, het welkomst bericht
niet werd gestart bij het oppakken van de telefoon. Dit was niet correct, en is opgelost.

Communicatie met TDA74xx
Wanneer een TDA74xx aangesloten was op een ATS Advanced, en deze TDA74xx werd via IP
of USB ge-update naar een nieuwe versie, kon de MI bus verbinding met het paneel wegvallen.
Dit genereerde dan een sabotage melding op het ATS Advanced paneel.

Geen sabotage bij zonetype sleutel
Het zonetype “sleutelschakelaar” gaf geen sabotage melding dit was niet correct en is
aangepast.

Zonetype branddeur
Het zonetype branddeur gaf in dagsituatie geen sirene, dit was niet correct en is aangepast.
UTC Fire & Security - Postbus 10350 - 6000 GJ Weert - Kelvinstraat 16 - 6003 DH Weert - www.utcfssecurityproducts.nl
Hoewel bij deze uitgave uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. UTC Fire & Security aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid,
ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verbandhoudende met deze toepassing. Technische wijzigingen voorbehouden.
4
Download