Het Elsevier Belastingcongres

advertisement
Elsevier Fiscaal Congres
BTW
Welke onderwerpen ?
• Slooppand of bouwterrein?
• Bedrijfsoverdracht
Levering onroerende zaken
Vrijgesteld van BTW; uitgezonderd:
• Levering < 2 jaar na eerste ingebruikneming
• Levering bouwterrein
• In beide situaties vrijstelling van OVB
(tenzij gebruikt als bedrijfsmiddel en koper
BTW kan aftrekken)
Bouwterrein
Onbebouwde grond
bewerkt
voorzieningen getroffen
voorzieningen in omgeving getroffen
bouwvergunning
met oog op bebouwing
Jeugdhonk-arrest
Na het geheel slopen van een gebouw ontstaat
onbebouwde grond
Onbebouwde grond is nog geen bouwterrein;
eerst moet worden voldaan aan art. 11, lid 4
Wet OB
Egalisatie
Geringe werkzaamheden aan onbebouwde
grond maken dit al tot bouwterrein
(bijv. zuiveren van puin en egalisatie)
2003 Garage
HR
Geen rekening houden met feiten en omstandigheden
na de levering.
Gaat om situatie ten tijde van de levering
2009 Don Bosco
HvJ
• Levering en sloop vormen één handeling
• Voorwerp van deze handeling is levering
onbebouwd terrein
• Is dit onbebouwde terrein bouwterrein? Moet
HR beslissen
Object gericht of handelingsgericht?
Garage: objectgericht (wat is er ten tijde van
levering)
Don Bosco: handelingsgericht (wat wil men
leveren)
Don Bosco: koop- sloopovereenkomst (sloop al
begonnen
Koop- aannemingsovereenkomst
Verbouwing
Winkelpassage: sloopwerkzaamheden en
ingrijpende verbouwing zodanig dat t.z.t
nieuw goed ontstaat
Levering tijdens de verbouwing
Levering vóór eerste ingebruikneming?
Bedrijfsoverdracht
• Blijft buiten heffing van BTW
• Koper treedt in plaats van verkoper
• Geheel of deel van algemeenheid van
goederen
• Art. 37d Wet OB (v/h art. 31)
Voordelen
Geen financiering BTW
Geen nieuwe herzieningstermijn onroerende
zaken
Geen “misbruik” van BTW-systeem
Onderneming
• Bedrijf(sonderdeel) waarmee autonome
economische activiteit kan worden
uitgeoefend
• Verhuurd pand
• Binnenschip met toebehoren
• Conclusie: ruime toepassing
Een op een
HR : lichamelijke en onlichamelijke zaken die
algemeenheid vormen moeten
- tevoren door één ondernemer in zijn
onderneming worden gebruikt
- worden overgedragen om door één andere
ondernemer te worden gebruikt
Via bank
Ondernemer heeft goederen verpand of in
zekerheidseigendom aan bank gegeven
Koper van gehele onderneming, koopt
onderneming van ondernemer en
bedrijfsmiddelen en voorraad van bank
Art. 37d ook op transactie met bank?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards