Uploaded by User546

Geschafts voc

advertisement
NL - Nederlands
veranderen, wijzigen
verzonden, verstuurd worden
afwijzen, weigeren
aflsuiten, voltooien
letten op, aandacht schenken
bezorgen, bekendmaken
in stand houden, handhaven
rekening houden met
schadeloosstellen
verontschuldigen
vervaardigen, opstellen
verstrekken, geven
onderzoeken
schrappen
insluipen, tegenkomen
controleren
wijgeren
afzien van
zich terugtrekken
terugnemen, intrekken
opvraging, het afroepen
besteller
goedkeuring, toestemming
verkoop op levering
vergissing
termijnaankoop
omstandigheid
afzien van, het afstand doen
herroeping, intrekking
koop op krediet
acceptatie
bericht, kennisgeving
verstrekking, verlening
eigenares
Btw
terugboeken, annuleren
aantal (stuks)
controle
last, narigheid
DE - Deutsch
abändern, ändert ab
abgehen, geht ab, ging ab, ist abgegangen
ablehnen, lehnt ab
abschließen, schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen
achten
aufgeben, gibt auf, gab auf, hat aufgegeben
aufrecht erhalten, erhält, erhielt, hat erhalten
beachten
entschädigen
entschuldigen
erstellen
erteilen
prüfen
streichen, strich, hat gestrichen
unterlaufen, unterläuft, unterlief, ist unterlaufen
überprüfen
verweigern
zurücktreten, tritt zurück, trat zurück, ist zurückgetreten
zurückziehen, zieht zurück, zog zurück, hat zurückgezogen
widerrufen, widerrief, hat widerrufen
Abruf, der, -e
Besteller, der, Einverständnis, das, -se
Fix-Kauf, der, äu-e
Irrtum, der, ü-er
Terminkauf, der, äu-e
Umstand, der, ä-e
Verzicht, der, -e
Widerruf, der, -e
Zielkauf, der, äu-e
Annahme, die, -n
Benachrichtigung, die, -en
Erteilung, die, -en
Inhaberin, die, -nen
MwSt.: Mehrwertsteuer, die, -n
Stornierung, die, -en
Stückzahl, die, -en
Überprüfung, die, -en
Unannehmlichkeit, die, -en
vergissing
in voorraad
vast, bepaald
Versehen, das, auf Lager
festgelegt
1
volgens, overeenkomstig
"long call"
verkoop na monster, staal
toekomstig
onvoorzien
eerstkomend
bovenstaand
bij vergissing
vorig
courant
toegestuurd
NL - Nederlands
uitzien naar, uitkijken naar
voorafgaan
verhogen
verzenden
vrachtwagen
transport
verzendingsbericht
vrachtkosten
zending met aangegeven
waarde
zo snel als
tweedehands
verpakt
verzendklaar
voor zeetransport
gemäß
Kauf auf Abruf
Kauf nach Probe
künftig
unvorhergesehen
nächstmöglich
obig
versehentlich
vorherig
vorliegend
zugesandt
DE - Deutsch
entgegensehen, sieht entgegen, sah entgegen, hat entgegen
gesehen
vorausgehen, geht voraus, ging voraus, ist vorausgegangen
erhöhen
abschicken, schickt ab
LKW, der, -s
Transport, der, -e
Versandanzeige, die, -n
Frachtkosten, die (Pl.)
Wertsendung, die, -en
sobald
gebraucht
verpackt
versandbereit
seegemäßer
NL - Nederlands
aanmanen, sommeren, aansporen, manen
aansprakelijk stellen
betalen
betreuren
bevestigen, attesteren
bewijzen
corrigeren
eisen, vorderen
gedwongen worden, zich gedwongen zien
in orde bevinden
informeren, zich
innen, laten uitbetalen
klaar zijn voor verzending
overladen
recht zetten, opheffen
DE - Deutsch
anmahnen, mahnt an
haftbar machen
leisten (Zahlung)
bedauern
bescheinigen
beweisen, bewies, hat bewiesen
korrigieren
fordern
sich gezwungen sehen, sieht sich, sah sich, hat sich gesehen
für in Ordnung befinden, befand, hat befunden
sich erkundigen
einlösen, löst ein
zum Versand bereit stehen, stand, hat gestanden
umladen, lädt um, lud um, hat umgeladen
beheben, behob, hat behoben
2
stroken, overeenstemmen, overeenkomen
vastleggen, bepalen, stipuleren
verantwoordelijkheid dragen
verbinden, combineren
vereffenen, betalen
vergaan, verlopen
veroorzaken
verstrijken
vertraging hebben
zich het recht voorbehouden
verrekeningscheque
vergoeding, schadeloosstelling, compensatie
cheque
fout
gerechtelijke stap, juridische stap
leverancier
leveringsbewijs, reçu
personeelstekort
schade, nadeel, verlies
schadevergoeding
staking
totaalbedrag
vertraagde levering
voorraad, inventaris
benadeling, afbreuk, schade
berekening
betalingsbevestiging
betalingsovereenkomst
correctie, aanpassing
creditnota
expeditieafdeling
gevolg
inachtneming, naleving
kritiek, bezwaar, commentaar, klacht
kwaliteitscontrole
levering, aflevering
leveringsplicht
maning, aanmaning, maanbrief
meerkosten
niet-nakoming
overschrijding van de gestelde termijn
overschrijving
overstroming
panne, pech, storing
situatie, toestand
termijn
übereinstimmen, stimmt überein
festsetzen, setzt fest
Verantwortung tragen, trägt, trug, hat getragen
verbinden, verband, hat verbunden
begleichen, beglich, hat beglichen
vergehen, verging, ist vergangen
veranlassen
verstreichen, verstrich, ist verstrichen
sich verzögern
sich vorbehalten, behält sich vor, behielt sich vor, hat sich vorbehalte
Verrechnungsscheck, der, -s
Ausgleich, der, -e
Scheck, der, -s
Fehler, der, gerichtliche Schritt, der, -e
Zulieferer, der, Lieferschein, der, -e
Personalmangel, der, -äSchaden, der, -äSchadenersatz, der (Sg.)
Streik, der, -s
Gesamtbetrag, der, ä-e
Lieferverzug, der, ü-e
Lagerbestand, der, ä-e
Beeinträchtigung, die, -en
Errechnung, die, -en
Zahlungsbestätigung, die, -en
Zahlungsanzeige, die, -n
Berichtigung, die, -en
Gutschriftanzeige, die, -n
Versandabteilung, die, -en
Folge, die, -n
Einhaltung, die, -en
Beanstandung, die, -en
Qualitätskontrolle, die, -n
Auslieferung, die, -en
Lieferpflicht, die, -en
Mahnung, die, -en
Mehrkosten, die (Pl.)
Nichteinhaltung, die, -en
Terminüberschreitung, die, -en
Überweisung, die, -en
Überschwemmung, die, -en
Panne, die, -n
Lage, die, -n
Frist, die, -en
3
uitstel, respijt, uiterste termijn
verantwoordelijkheid
vertraging, uitstel
recht
schriftelijke aanmaning, sommatie
aansprakelijk, verantwoordelijk
anders
betaalbaar, te betalen
bij vergissing
bij vergissing
binnenkort, straks
een geval van overmacht
herhaald
hoffelijk, vriendelijk
inderdaad, echt, werkelijk, feitelijk
na aftrek, verminderd met
opgedragen, gelast, gevolmachtigd
over tijd, te laat, vervallen
prioritair
ten bedrage van
tevergeefs
tot tevredenheid
uitstaand
vernietigd, vernield
vertraagd, verlaat
volgens afspraak, binnen de gestelde termijn
NL - Nederlands
afhalen
afstaan, overlaten
afwijzen
beschadigen
beschikken over
blijken
erkennen, goedkeuren
functioneren
gebruik maken van
herstellen, repareren
inkorten, verminderen
naleveren
ontkennen, betwisten
overplakken
repareren
schatten, begroten
ter beschikking stellen
terugleiden
Nachfrist, die, -en
Verantwortung, die, -en
Verzögerung, die, -en
Recht, das, -e
Mahnschreiben, das, haftbar
sonst
fällig
aus Versehen
irrtümlich
in Kürze
Fall von höherer Gewalt
wiederholte
höflich
tatsächlich
abzüglich
beauftragt
überfällig
vorrangig
in Höhe von
vergeblich
zur Zufriedenheit
ausstehend
zerstört
verspätet
termingemäß
DE - Deutsch
abholen, holt ab
überlassen, überlässt, überließ, hat überlassen
zurückweisen, weist zurück, wies zurück, hat zurückgewiesen
beschädigen
verfügen über
sich herausstellen, stellt heraus
anerkennen, erkennt an, erkannte an, hat anerkannt
funktionieren
Gebrauch machen
reparieren
kürzen
nachliefern, liefert nach
bestreiten, bestritt, hat bestritten
überkleben
instand setzen
veranschlagen
zur Verfügung stellen
zurückführen, führt zurück
4
aftrek
gebruik, dienst, werking
defect
eis, vordering
feiten
fout in de bediening
kras, schram
last, ergernis
moeite, kosten
korting, reductie
scheur
speciale vouwdoos
sticker
vervanging
vlek
voorraad
waarde
korting op factuur
herstelling
ingebruikneming
beschadiging
foute levering
gebruiksaanwijzing
geweld, kracht
goederencontrole
klacht
klacht
kleurafwijking
leveringshoeveelheid
nalevering
opslag
reparatie
storing
toelatingscontrole
controle, inspectie bij binnenkomen
vervangingslevering
fout gewicht
gat
kwaliteitscontrolesysteem
voorval
aanzienlijk
bekrast
bekrast
defect
ernstig, zwaarwegend
gebrekkig
Abzug, der, ü-e
Betrieb, der (Sg.)
Defekt, der, -e
Anspruch, der, ü-e
Sachverhalt, der, -e
Bedienungsfehler, der, Kratzer, der, Ärger, der (Sg.)
Aufwand, der, ä-e
Nachlass, der, ä-e
Riss, der, -e
Spezialfaltkarton, der, -s
Sticker, der, Ersatz, der (Sg.)
Flecken, der, Bestand, der, ä-e
Wert, der, -e
Rechnungsabzug, der, ü-e
Reparatur, die, -en
Inbetriebnahme, die, -n
Beschädigung, die, -en
Falschlieferung, die, -en
Bedienungsanleitung, die, -en
Gewalt, die (Sg.)
Warenkontrolle, die, -n
Reklamation, die, -en
Mängelrüge, die, -n
Farbabweichung, die, -en
Liefermenge, die, -n
Nachlieferung, die, -en
Lagerung, die, -en
Instandsetzung, die, -en
Störung, die, -en
Eingangskontrolle, die, -n
Eingangsprüfung, die, -en
Ersatzlieferung, die, -en
Fehlgewicht, das, -e
Loch, das, ö-er
Qualitätskontrollsystem, das, -e
Vorkommnis, das, -se
erheblich
verkratzt
zerkratzt
defekt
gravierend
mangelhaft
5
gebroken
gereduceerd
gescheurd
heirkracht
klantengericht
minderwaardig
missend, ontbrekend
officieel geregistreerde vereniging
ongenietbaar, oneetbaar, ondrinkbaar
onjuist, ondeskundig
onverklaarbaar
onverkoopbaar
onvolledig
op kosten van
schijnbaar
tegemoetkomend
tot onze spijt
tot uw tevredenheid
verdorven, rot
vermijdbaar
verroest
vertraagd
volgens ons
zakelijk, vakkundig
zulk, zo'n
zerbrochen
reduziert
zerrissen
höhere Gewalt
kundenorientiert
minderwertig
fehlend
e. V.: eingetragener Verein
ungenießbar
unsachgemäß
unerklärlich
unverkäuflich
unvollständig
auf Kosten
anscheinend
entgegenkommend
zu unserem Bedauern
zu Ihrer Zufriedenheit
verdorben
vermeidbar
verrostet
verzögert
unseres Erachtens
sachgemäß
derartig
6
Download