Aambeien, behandeling graad 3 en 4

advertisement
Behandeling van aambeien
(graad drie en vier)
Behandeling met een operatie
mca.nl
Inhoudsopgave
Operatief verwijderen van aambeien
3
Voorbereiding op de ingreep
3
De ingreep 5
Wat kunt u na de ingreep verwachten?
5
Complicaties
6
Controle
6
Uw vragen
6
Colofon
Redactie: chirurgie
communicatie
Vormgeving: vormgeving MCA
Druk: Ricoh / 2e druk
Arttikelnummer: 156973 / 2014.09
Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van het MCA van toepassing,
zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.
2
In overleg met uw chirurg wordt u binnenkort in Medisch Centrum Alkmaar (MCA)
behandeld voor aambeien. De aambeien worden operatief verwijderd. U wordt
voor de ingreep voor één dag opgenomen. Als alles goed gaat, mag u dus nog op
dezelfde dag naar huis. In deze folder vindt u uitleg over de ingreep.
Meer informatie over aambeien vindt u
Circulair nietapparaat (PPH-behandeling)
in de folder ‘Wat zijn aambeien?’,
Bij de behandeling met een circulair
zie www.mca.nl/patientenfolders
nietapparaat (oftewel een PPHbehandeling: procedure voor prolaps en
hemorroïden (=aambeien)) verwijdert de
Operatief verwijderen van aambeien
chirurg het aambeienweefsel en neemt de
bloedvaten door (zie afbeelding 1 en 2).
Aambeien die naar buiten komen bij
het persen en ook na terugstoppen
Patiënten met zogenoemd verzakkings­
buiten blijven hangen (= graad drie en
slijmvlies (prolaps) kunnen ook met een
vier) kunnen met een operatie worden
circulair nietapparaat worden behandeld.
verwijderd. Afhankelijk van uw situatie
verwijdert de chirurg één of twee
aambeien via de klassieke methode of
met een zogenoemd circulair nietapparaat
(PPH-behandeling).
Klassieke methode (snede in de huid)
De chirurg maakt de aambei die naar
buiten hangt met een snede in de huid
vrij en verwijdert de aambei vervolgens
aan de binnenzijde. Het kan zijn dat de
chirurg tijdens de ingreep alsnog besluit
om de aambeien te verwijderen met het
nietapparaat.
3
Behandeling van aambeien
(graad drie en vier)
Voorbereiding op de ingreep
Bloedverdunnende medicijnen
In overleg met uw chirurg stopt u voor
de ingreep zo nodig tijdelijk met uw
bloedverdunnende medicijnen (als u die
gebruikt).
Voorbereiding op anesthesie
U krijgt voor de ingreep algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie
(plaatselijke verdoving met bijvoorbeeld
1
een ruggenprik).
U brengt daarom een bezoek aan het
Afbeelding 1
Het nietapparaat wordt via de anus ingebracht.
Het slijmvlies wordt vastgepakt in het
nietapparaat en dan afgevuurd.
inloopspreekuur op de polikliniek
anesthesio­logie. U heeft daar een voorbereidend gesprek met de anesthesio­loog.
U bespreekt de volgende onderwerpen:
nietrij
• uw gezondheidstoestand;
• keuze voor algehele of regionale
anesthesie;
• aanpassing van uw medicatie voor en
na de ingreep;
• informatie over eten en drinken
(nuchter zijn);
• pijnstilling na de operatie.
2
U mag na de ingreep niet zelf naar huis
rijden. Wilt u hier rekening mee houden?
Afbeelding 2
Het aambeienweefsel is verwijderd. De nietrij
in de darm is na enige tijd vaak niet meer
zichtbaar.
4
Meer informatie vindt u in de brochure
‘Goed voorbereid op uw operatie’.
U heeft deze brochure op de polikliniek
terug naar uw kamer. Daar controleert
anesthesiologie meegekregen.
de verpleegkundige regelmatig uw pols,
bloeddruk en de wond. Ze neemt verder
Recept voor uw klysma
de leefregels voor thuis met u door. Deze
Omdat het belangrijk is dat het laatste stuk
zijn belangrijk voor goed herstel.
darm voor de ingreep schoon is, krijgt u
een recept mee naar huis voor een klysma.
Meer informatie over de gang van zaken
U brengt dit klysma minimaal twee uur
vindt u ook in de folder ‘Dagbehandeling
vóór uw afspraak thuis zelf in. Als het voor
chirurgie’ die u in een mapje meekrijgt.
de reis praktischer is, kunt u het klysma
ook twee uur voor vertrek inbrengen.
Wat kunt u na de ingreep verwachten?
De ingreep
Het kan zijn dat u zich na de ingreep nog
niet helemaal fit voelt. Vaak is de wond
We verwachten u op de afgesproken
na de ingreep nog gezwollen. Dit trekt na
tijd op de dagbehandeling chirurgie,
drie tot vijf dagen vanzelf weg.
huisnummer 028, of op een verpleeg­
afdeling. U kunt zich melden bij de
balie. Een verpleegkundige haalt u op
Belangrijk: neem op tijd de
en brengt u naar uw kamer. U kleedt
voorgeschreven pijnstillers in!
zich daar om en u krijgt premedicatie.
Het kan zijn dat u nog pijn heeft.
(Dit zijn pijnstillende en rustgevende
U heeft daarom een recept voor
medicijnen.) De verpleegkundige brengt
pijnstillers en de folder ‘Pijnbestrijding
u vervolgens naar de operatiekamer waar
na uw operatie’ meegekregen. Voor
u eerst algehele of regionale anesthesie
goede pijnstilling is het belangrijk dat
krijgt. De chirurg verwijdert vervolgens
u zich goed aan de voorgeschreven
de aambeien. De ingreep duurt twintig
dosering en tijden houdt. Ook voor
tot veertig minuten. Meteen na de
een zo normaal mogelijke stoelgang
ingreep gaat u voor observatie naar
is het belangrijk dat u geen of niet te
de uitslaapkamer. Als alles goed gaat,
veel pijn heeft.
brengt de verpleegkundige u vervolgens
5
Behandeling van aambeien
(graad drie en vier)
Gevoel van aandrang
• nabloeding;
Na de ingreep kunt u last hebben van
• vernauwing van de anus;
een gevoel van aandrang. Probeert u de
• beschadiging van de kringspier.
eerste vierentwintig uur niet te persen. Als
u toch naar het toilet moet, is dit niet erg.
Wanneer waarschuwt u het ziekenhuis?
Neem bij (een van) de volgende klachten
Vezelrijk eten voor soepele ontlasting
meteen contact op met MCA:
Voor goed herstel is het belangrijk dat de
ontlasting soepel is. U krijgt hiervoor een
recept voor movicolon of een soortgelijk
• scherpe pijn rondom de anus, ondanks
de pijnstillers;
middel mee. Hier mag u enkele dagen
• een bloeding die niet stopt;
voor de ingreep al mee beginnen. Het
• niet kunnen plassen;
is verder belangrijk dat u vezelrijk eet en
• continue aandrang die na vierentwintig
voldoende drinkt (anderhalve tot twee
tot achtenveertig uur niet minder wordt.
liter per dag).
Was uw opname op de dagbehandeling
Meer informatie over vezelrijke voeding
chirurgie?
vindt u:
Alleen op de dag van de ingreep neemt u:
• in de MCA-brochure
• tot 21.00 uur contact op met de
‘Voedingsvezelverrijkt dieet’.
Deze brochure is verkrijgbaar bij uw arts
of de polikliniek chirurgie. Of kijk op
www.mca.nl/patientenfolders;
• op www.voedingscentrum.nl/brochures/
dagbehandeling chirurgie, telefoon
072 – 548 42 00.
• na 21.00 uur contact op met de
spoedeisende hulp, telefoon
072 – 548 24 88.
vezelrijkevoeding .
24 uur na de ingreep neemt u contact op
met de polikliniek chirurgie
Complicaties
072 – 548 24 00, op werkdagen van 8.30
tot 17.00 uur. Buiten kantooruren kan dit
De kans is niet groot, maar het kan zijn
dat een van de volgende complicaties
optreedt:
6
via de huisartsenpost.
Was uw opname op een verpleegafdeling?
U neemt contact op met de polikliniek
chirurgie 072 – 548 24 00 op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantooruren
kan dit via de huisartsenpost.
Controle
U komt 6 tot 8 weken na de behandeling
voor controle. U heeft dan een afspraak
op het spreekuur van de chirurg die u
heeft geopereerd.
Uw vragen
Voor vragen over uw ingreep kunt
u tijdens het telefonische spreekuur
contact opnemen met afdeling chirurgie:
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot
10.00 uur via telefoonnummer
072 – 548 24 29.
Voor andere vragen kunt u contact
opnemen met de polikliniek chirurgie:
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot
17.00 uur via telefoonnummer
072 – 548 24 00.
7
Medisch Centrum Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
T 072 – 548 44 44
mca.nl/chirurgie
mca.nl
Download