Bepalingen winterkampioenschappen

advertisement
BEPALINGEN PROVINCIALE WINTER KAMPIOENSCHAPPEN 2014
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de Provinciale Winter Kampioenschappen korte baan
met elektronische tijdwaarneming op zaterdag 11 en zondag 12 januari 2014 in [NAAM ZWEMBAD]
Informatie zwembad
: [NAAM ZWEMBAD]
[ADRES ZWEMBAD]
[POSTCODE / PLAATS ZWEMBAD]
Inzwemmen
Jury vergadering
Aanvang
Inschrijfkosten per start
Entree
: 08:45 uur ochtendsessie en 14:00 uur middagsessie
: 08:45 uur ochtendsessie en 14:00 uur middagsessie
: 09:30 uur ochtendsessie en 14:30 uur middagsessie
: € 3,50
: € 3,50 per sessie of € 5,00 per dag
Het programma is separaat als pdf bestand meegestuurd.
-
-
-
Bepalingen
Er wordt gezwommen op 25 meterbad lengte met elektronische tijdwaarneming.
De 1-starts regel is van toepassing, er wordt met een semi-Duitse startmethode gestart.
Het KNZB reglement is van toepassing, in alle gevallen waar het KNZB reglement en/of deze
bepalingen niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij de organisatie.
Behalen van limiettijden
Limieten kunnen worden behaald vanaf 1 januari 2013 tot en met 22 december 2013
Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of met
een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is behaald.
Tijden gezwommen tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een ingelast nummer dat niet op de
wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd.
Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het proces
verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt.
Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden
geaccepteerd indien deze in het proces verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt.
Leeftijdsindeling
Tijdens de Provinciale Winter Kampioenschappen wordt er gezwommen in onderstaande
leeftijdscategorieën:
Meisjes
Junioren 1
Junioren 2
Junioren 3
Jeugd 1 en 2
Senioren
Geboortejaar
2002
2001
2000
1999 en 1998
1997 en ouder
Jongens
Junioren 1
Junioren 2
Junioren 3
Junioren 4
Jeugd 1 en 2
Senioren
Geboortejaar
2001
2000
1999
1998
1997 en 1996
1995 en ouder
Voor de snelste drie zwemmers per leeftijdscategorie per programmanummer zijn er medailles.
Voor de estafette nummers zijn er medailles voor de junioren en de jeugd/senioren
-
-
-
-
-
-
Inschrijvingen
De inschrijving dient uiterlijk woensdag 24 december aanstaande 20.00 uur per e-mail binnen te zijn op
het volgende adres: wedstrijdsecretariaat organiserende vereniging
Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode de limiet hebben
gezwommen worden zondermeer geplaatst.
Per programmanummer kan een zwemmer/ster slechts eenmaal in een estafetteteam uitkomen.
Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven
Er kan worden ingeschreven met een limiet behaald op een 50 meter baan of met een limiet behaald op
een 25 meter baan.
Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te zijn.
Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde individuele
tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van de vier
zwemmers de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette gezwommen
limiettijd.
Alle inschrijftijden dienen op een controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen.
Bij inschrijving van een zwemmer met een handicap dient in het lxf uitnodigingsbestand de
handicapcode meegestuurd te worden.
De inschrijving dient te worden toegestuurd als LXF bestand, inclusief een verzamellijst in PDF en
onder vermelding van de naam van de vereniging (2014-01-11=”Vereniging”-PWK)
De inschrijfbestanden kunnen worden gemaild naar: mail organisatie
De inschrijvende vereniging ontvangt een ontvangstbevestiging, alleen met deze ontvangstbevestiging
is de inschrijving definitief ontvangen.
Afmelden
Het startgeld is verschuldigd voor alle bij de inschrijving doorgegeven afstanden.
De PWK vormen één wedstrijd, wat inhoudt dat schriftelijke afmeldingen tenminste 24 uur voor de
eerste wedstrijddag in het bezit van de organisatie dienen te zijn. Deze afmeldingen zullen als AFGEM
in de uitslagen worden vermeld.
Afmeldingen die later worden doorgegeven zullen worden beboet. Deze afmeldingen zullen als NG in
de uitslagen worden vermeld.
Afmeldingen na sluiting van de afmeldtermijn worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q.
verdere, wedstrijd. Dat wil zeggen dat na een afmelding binnen 24 uur voor de eerste wedstrijddag niet
meer kan worden gestart op latere programmanummers.
Startgeld
Deelnemende verenigingen ontvangen na de sluitingsdatum een factuur van de organiserende
vereniging.
Het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de wedstrijd te
zijn bijgeschreven op rekeningnummer , t.n.v. organiserende vereniging.
Voor afmeldingen vindt geen restitutie plaats.
Met vriendelijke groet,
Regio Noord
Download