jonge belegger `snapt` hippe aandelen

advertisement
JONGE BELEGGER
‘SNAPT’ HIPPE AANDELEN
OOK TRACKERS POPULAIR ONDER BELEGGENDE JEUGD
JONGE BELEGGER ‘SNAPT’ HIPPE AANDELEN
OOK TRACKERS POPULAIR ONDER BELEGGENDE JEUGD
De actiecamera’s van GoPro, de sportkleding van Under Armour en gamegigant Activision Blizzard zijn
de meest gewilde ‘hippe’ aandelen onder jonge Nederlandse beleggers.
Dat blijkt uit data-onderzoek van BinckBank onder een kleine tachtigduizend actieve beleggingsportefeuilles van jonge (<30 jaar) en oudere beleggers (>50 jaar).
Aanleiding voor het onderzoek vormt de komende beursgang van Snap Inc., het moederbedrijf van
het onder jongeren razend populaire social-medium Snapchat dat op 2 maart een notering krijgt aan
de beurs van New York.
De afgelopen jaren zijn veel jongeren gestart met beleggen. Hoewel ‘hippe’ aandelen en trackers
populair zijn, is ook sprake van overeenkomsten met de oudere groep. Zo blijken ook jonge beleggers
‘home-buyers’ en is Shell bij beide groepen met afstand het meest gekozen aandeel.
De resultaten van het onderzoek vindt u op de volgende pagina’s.
Contact:
Ronald Veerman
[email protected]
Auteur
Ronald Veerman is de afgelopen 5 jaar hoofd-redacteur geweest bij
De Financiële Telegraaf (DFT), en heeft tevens flinke ervaring als financieeleconomisch verslaggever. Ook is Ronald een tijd actief geweest als
parlementair journalist.
JONGERE BELEGT OF NIET, OF STEVIG
De Nederlandse particuliere belegger is gemiddeld ruim 54 jaar oud. De Binck-belegger is jonger,
maar nog altijd rond de vijftig. Iets meer dan 10 procent is onder dertig jaar.
Dat relatief weinig jongeren beleggen heeft uiteraard voor een belangrijk deel te maken met het feit
dat velen van hen – nog – niet over vrij beschikbaar vermogen beschikken.
Uit recente data van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS)1 blijkt dat momenteel 4,5% van de
jongeren onder 25 jaar in effecten belegt, terwijl dit bijvoorbeeld voor de groep tussen 45 en 65 jaar
liefst 21% is.
Wel valt op dat de groep jongeren onder 25 jaar, die wel belegt een relatief groot deel van hun vermogen
– bijna 6% – in effecten stopt en gemiddeld 30.000 euro in portefeuille heeft. Beleggers tussen 25 en
65 jaar beleggen een kleiner deel van hun vermogen.
DEZE AANDELEN WILLEN JONGEREN HEBBEN
De spraakmakende beursgang van Facebook in mei 2012 trok niet alleen traditionele beleggers,
maar ook een flink groep jongeren kocht het aandeel.
Tech-aandelen die voor en na Facebook een beursnotering kregen, maar ook andere hippe Amerikaanse
merken zijn dan ook duidelijk oververtegenwoordigd bij jonge beleggers, zo blijkt uit een analyse onder
Binck-beleggers.
Koploper is de actiecamera van GoPro, waarin door jongeren onder 30 jaar een ruime factor tien meer
wordt belegd dan door beleggers boven 50 jaar. Op gepaste afstand volgt sportmerk Under Armour en
Candy Crush/Call of Duty-eigenaar Activision Blizzard.
1 CBS: vermogen huishoudens gestegen
Ook reeds wat ‘oudere’ tech-aandelen als Apple, Alphabet en Microsoft zijn duidelijk populairder onder
jonge beleggers. Al geldt dat juist niet voor Yahoo en Intel. Hieronder een top-10 van hippe ‘jongerenaandelen’ op basis van een analyse van Binck-beleggers.
MAAR EIGEN AEX BIJ JONG EN OUD POPULAIR
Jongeren beleggen weliswaar een veel groter deel van hun geld in tech-aandelen en andere hippe
Amerikaanse fondsen, maar toch blijken ze net als de oudere generatie vooral ook ‘home-buyers’.
Het meeste geld, zo blijkt uit de data van Binck, wordt door beide groepen in grote traditionele
Nederlandse bedrijven geïnvesteerd. Shell voert zowel bij jong en oud de top-5 aan, die opmerkelijk
ook verder nagenoeg overeenkomt.
Topbeleggingen < 30 jaar
1Shell
2ING
3Unilever
4ArcelorMittal
5 Ahold Delhaize
Topbeleggingen > 50 jaar
1Shell
2ING
3Unilever
4 Ahold Delhaize
5ArcelorMittal
EXTRA REDENEN VOOR JONGEREN OM TE BELEGGEN
Vermogen is uiteraard een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met beleggen.
Jongeren met geld maken daarbij vergelijkbare afwegingen als de oudere groep, al is wel sprake van enkele
ontwikkelingen die jongeren mogelijk extra aanspoort om te gaan beleggen.
Zo spelen de verhoging van de pensioenleeftijd en de problemen bij pensioenfondsen, die het besef
kunnen doen toenemen op tijd te starten met het opbouwen van vermogen. Ook door de flexibilisering
van de arbeidsmarkt en de groei van het aantal (jonge) zzp-ers willen wellicht meer jongeren eerder een
financiële buffer opbouwen.
Daarnaast worden jongeren die op termijn een huis willen kopen geconfronteerd met aangescherpte
hypotheekregels. Zij zullen daarbij in veel gevallen meer eigen geld moeten meebrengen – en dus vooraf
vermogen moeten opbouwen – dan hun ouders en grootouders.
Verder kan de zeer lage rente een rol spelen om met het eerste opzij te leggen geld – ondanks de andere
risico’s – een beleggingsrekening in plaats van een spaarrekening te openen.
Tenslotte wordt het voor jongeren steeds eenvoudiger bedrijfsnieuws en ontwikkelingen op de financiële
markten 24 uur per dag te volgen via de smartphone. Dit laatste blijkt ook uit de toenemende populariteit
van beleggingsapp’s, waarmee actief kan worden gehandeld.
VERSCHILLEN BELEGGINGSMIX
Wanneer gekeken wordt naar de beleggingsmix van actieve jongere en oudere beleggers valt op dat voor
beide groepen aandelen met afstand het grootste deel van de portefeuille vormt2.
Jongere beleggers zijn wel duidelijk actiever met ETF’s/trackers (12% versus 6% van het belegd vermogen),
maar doen juist weer minder in opties (ruim 1% versus bijna 4%).
2 Onderzoek Binck- Kantar-TNS najaar 2016
Disclaimer:
De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling
tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Binck alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het
samenstellen en onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht
worden, kan Binck niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u
zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van uw Financieel Rijbewijs en om niet
te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.
Binck is een handelsnaam van BinckBank nv – Vergunninghouder DNB –
Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam – KvK Amsterdam 33162223
BinckBank
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam
t
f
e
i
020 606 26 66
020 320 41 76
[email protected]
www.binck.nl
BB/IPO-SC/0217
Postbus 75047
1070 AA Amsterdam
Download
Random flashcards
Create flashcards