Overzicht van Nederlandse interventies ter preventie van

advertisement
Overzicht van Nederlandse interventies ter preventie van
gehoorschade door hard geluid
Eind 2015 zijn in Nederland verschillende interventies beschreven ter preventie van gehoorschade
door hard geluid , zowel voor kinderen in de basisschool leeftijd als voor kinderen in de middelbare
schoolleeftijd. De meeste interventies beperken zich tot het geven van informatie over gehoor,
gehoorschade en gehoorbescherming. Ook zijn de interventies niet empirisch onderzocht, hoewel
sommige door het Centrum Gezond Leven beoordeeld zijn als ‘goed onderbouwd’. ‘Sound effects’ is
de enige interventie die zich ook richt op de omgeving en op meer aandacht voor gehoorverlies door
hard geluid in lokale en landelijke media. In deze bijlage worden een aantal van deze interventies ter
kennisname beschreven.
1. HoorToren
De HoorToren, gericht op leerlingen van het basisonderwijs, geeft informatie over gehoor,
gehoorschade en gehoorbescherming en is een erkende Gezonde School-activiteit. De HoorToren is
gedifferentieerd naar vier niveaus - groepen 1/2, groepen 3/4, groepen 5/6 en groepen 7/8 - en kan
in iedere groep als project worden uitgevoerd. Ieder differentiatieniveau bevat voldoende lesstof
(werkbladen, opdrachtkaarten, extra lessuggesties) om in twee opeenvolgende jaren aan te kunnen
bieden.
Status interventie database CGL: Goed onderbouwd.
http://www.loketgezondleven.nl/idatabase/interventies/h/1401355/http://www.loketgezondleven.nl/idatabase/interventies/h/1401355/
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/h/1401355/
2. Geluidstuin.nl
De Geluidstuin heeft als doel om kinderen bewust te maken van het belang van een goed gehoor en
het risico op gehoorschade door te harde muziek. De website www.geluidstuin.nl is ontwikkeld voor
kinderen van 9 t/m 12 jaar. De site informeert kinderen over het gehoor, het belang van een goed
gehoor, wat geluid is, wat de oorzaken en gevolgen zijn van gehoorbeschadiging en hoe je je gehoor
kunt beschermen. Kinderen kunnen ook hun eigen gehoor testen met de Kinderhoortest. De
Geluidstuin kan op school ingezet worden tijdens een project over geluid, gehoor en/of
gehoorschade, maar kan ook zelfstandig thuis worden bekeken.
Status interventie database CGL: Goed beschreven.
http://www.loketgezondleven.nl/idatabase/interventies/g/1402167/http://www.loketgezondleven.nl/idatabase/interventies/g/1402167/
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/g/1402167/
3. Oorcheck.nl
De site oorcheck.nl biedt jongeren (12-25 jaar) informatie over de werking van geluid en gehoor,
oorzaken en gevolgen van gehoorschade en manieren om je gehoor te beschermen. Daarnaast
kunnen verschillende ‘checks’ worden gedaan, zoals de online hoortest Oorcheck, de Mp3-check
(test voor mp3-luistergedrag), de Check-Out (test voor uitgaansgedrag) en een frequentietest (test
tot welke toonhoogte je hoort). In de webshop van Oorcheck kunnen jongeren gehoorbescherming
voor tijdens het uitgaan kopen. Oorcheck.nl heeft een interactief karakter: jongeren kunnen vragen
stellen aan een deskundige. Oorcheck.nl kan ook in de klas worden behandeld; er is gratis
lesmateriaal beschikbaar voor de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs.
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/o/1402289/
De hoortest Oorcheck is eind 2015 niet in de database Centrum Gezond Leven te vinden.
4. Sound effects
Sound effects bestaat uit drie trajecten die elkaar versterken. Het eerste traject richt zich
rechtstreeks op uitgaande jongeren tussen de 16 en 30 jaar met als doel kennisoverdracht en
bewustwording. Jongeren leren welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om risico's op
gehoorschade te verminderen. Het tweede traject richt zich op de omgeving (eigenaren van
discotheken en organisatoren van dance-evenementen en pop-/rockconcerten en andere
stakeholders). Doel van dit traject is het wegnemen van barrières en het creëren van aanpassingen in
de fysieke omgeving van discotheken, poppodia en/of dance events, waardoor jongeren minder
worden blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus. Het derde traject richt zich op lokale en
landelijke pleitbezorging in de media. Het doel is om het thema gehoorschade door (te) luide muziek
op de publieke en (lokale) politieke agenda's te zetten, de discussie hierover op gang te brengen en
tegelijkertijd te sturen en actief zoekgedrag naar meer informatie over gehoorschadepreventie te
stimuleren.
Status interventie database CGL: Goed onderbouwd.
http://www.loketgezondleven.nl/idatabase/interventies/s/1400315/http://www.loketgezondleven.nl/idatabase/interventies/s/1400315/
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/s/1400315/
http://www.loketgezondleven.nl/i-database/interventies/s/1400315/
Download