Toen ik, Timo de Kleine, op 1 juni 1979 werd geboren kwam ik te

advertisement
Toen ik, Timo de Kleine, op 1 juni 1979 werd geboren kwam ik terecht in een muzikaal nest.
Mijn familie was destijds al druk met muziek bezig. Mijn ouders zaten allebei op een
zangkoor en mijn opa en ooms van de familie Schrijer waren muzikant bij het Stedelijk
Orkest. Op 8-jarige leeftijd heb ik me samen met mijn moeder (dirigente van het Stadskoor)
aangemeld bij het Stedelijk Orkest om klarinet te gaan spelen. Van 1988 t/m 2000 heb
klarinetles gehad op de, toen nog geheten, Gemeentelijke Muziekschool Kampen. Ik heb hier
les gehad van Jeannet Knoeff en mijn A, B, C en D-diploma’s behaald.
Ik heb bij het Stedelijk orkest eerst gespeeld in het leerlingen orkest totdat ik in 1992 de
overstap mocht maken naar het A-orkest, waar ik sinds enkele jaren soloklarinet speel. Beide
orkesten stonden onder leiding van Marten van der Worp. Omdat ik wat meer verdieping in
de muziek zocht,heb ik me in september 2002 aangemeld bij Quintus om aan de cursus
Assistent Dirigent deel te nemen. Met de start van deze cursus werd me gevraagd het
leerlingenorkest te begeleiden en te dirigeren. Hierdoor kon ik de kennis en vaardigheden die
ik tijdens de cursus leerde meteen in praktijk brengen.
Download
Random flashcards
Create flashcards