KNX domovea

advertisement
KNX domovea
Intelligent visualiseren - intuïtief besturen
KNX ... YZ
Intelligente gebouwen van begin tot eind
KNX is de naam voor de wereldstandaard waarmee woningen en gebouwen worden bestuurd. In 1990
besloten de marktleiders, waaronder Hager, tot het gezamenlijk standaardiseren van de communicatie
en functies van hun producten. Deze belangrijke stap was het succesvolle begin van een wereldwijde
toepassing van KNX-domotica in miljoenen woningen en gebouwen. Hager gaat nog een stap verder en
zet met domovea de nieuwe standaard op het gebied van visualisatie, waarbij KNX- en IP-netwerken
een eenheid worden met camera‘s, smartphones, tablets en internet. Informatie visualiseren, bedienen
en besturen worden op een snelle en eenvoudige manier in één systeem samengebracht. Domovea
biedt zowel de professional als de eindgebruiker ongekende mogelijkheden en flexibiliteit.
Welkom thuis met KNX
KNX-domotica krijgt met domovea een gezicht in huis, waarmee verlichting, klimaatregeling, rolluiken etc. eenvoudig te
bedienen zijn via beeldschermen. Een overzichtelijke beeldschermindeling zorgt ervoor dat de gebruiker in één
oogopslag informatie krijgt over de ingeschakelde
apparatuur, de ingestelde automatische programma‘s, camerabeelden en belangrijke zaken, zoals
energieverbruik en servicemeldingen. Op verzoek
verstuurt domovea gegevens via e-mail, zodat de gebruiker
direct geïnformeerd wordt. Domovea draait op notebooks,
touchscreens met Windows® of Windows®-emulator.
Ook biedt domovea wereldwijde bediening via internet op
www.domovea.com. Voor smartphones en tablets zijn speciale domovea-apps gemaakt die gebruikers zowel thuis als
wereldwijd direct toegang geven tot alle functies.
2
Doordacht design
De compacte, energiezuinige domovea-server is eenvoudig
in de groepenverdeler onder te brengen en staat 24 uur per
dag gereed om de wensen van de gebruiker uit te voeren. De
domovea-server is slechts 6 modulen (106 mm) breed
en wordt snel geïnstalleerd via standaard­aansluitingen
zoals quickconnect, RJ45- en KNX-connectoren. De
visualisatie van domovea en bijbehorende touchscreens in de ruimtes zelf sluiten naadloos aan op de
reeds geïnstalleerde KNX-sensoren of tasters en het Berker
by Hager schakelmateriaal. Met deze schakelaars blijven,
noodzakelijke basisfuncties, zoals verlichting en verwarming
voor iedereen op een vertrouwde manier te bedienen. Met de
domovea-touchscreens in de wand kan de gebruiker dezelfde
basisfuncties bedienen en kunnen er vele geavanceerde functies aan de KNX-installatie toegevoegd worden waardoor de
totale installatie een extra dimensie krijgt, terwijl de eenvoud
van bediening behouden blijft.
Eenvoudig configureren
4
Intuïtief besturen
8
Mobiel bedienen
12
Eenvoudig installeren
16
Intelligent verbinden
20
Bestelpagina’s
24
Technische pagina’s
27
Services
31
3
Eenvoudig
configureren
4
5
Eenvoudig configureren
Snelcursus configureren in vijf stappen
Eenvoudig configureren en praktische automatische functies die op een logische wijze op elkaar aansluiten, vormen de basis waarmee professionals met domovea sneller en gemakkelijker succes hebben
dan met andere visualisatiepakketten.
Concurrerend, plug-and-play
Traditionele visualisatiesoftware vraagt een grote inspanning
van de professional. Zowel de noodzakelijke training als het
programmeren zelf vereisen al weken werk, voordat een een­
voudige basisvisualisatie kan worden gemaakt. Domoveasoftware is daarbij vergeleken “plug-and-play“ en daarom
zeer concurrerend in KNX-projecten. Met de intuïtieve
domovea-configuratiesofware heeft een professional slechts
enkele uren nodig om voor de gemiddelde eindgebruiker een
zeer volledige KNX/IP-visualisatie in bedrijf te stellen. Let op:
dit is inclusief touchscreens, smartphones, tablets, camera‘s
en wereldwijde internettoegang. Domovea maakt gebruik van
de gegevensbestanden van de reeds geprogrammeerde KNXinstallatie en ondersteunt hiermee als enige pakket zowel de
KNX-System mode (ETS) als de KNX-Easy mode (TX100Bprogrammering).
Stijlvol ergonomisch design is standaard
Hager laat niets aan het toeval over. Bij het ontwerp van
visualisatie spelen ergonomie en design een bepalende rol in
de communicatie met de eindgebruiker. Domovea heeft een
standaardbibliotheek met stijlvolle en gebruiksvriendelijke
bedieningselementen voor diverse apparaten en functies. Alle
functies zijn in de praktijk uitgebreid geëvalueerd met professionals en eindgebruikers.
De ontwerptijd van domovea is zeer kort en het resultaat heeft
direct een zeer professionele uitstraling. Tijdens de ontwerpfase toont de cliëntsoftware aan de professional en de
eindgebruiker direct het resultaat van elke wijziging in de
configuratiesoftware. Opdrachtgevers vanaf het begin
enthousiast betrekken bij de totstandkoming van het eindresultaat, is bij domovea ook gewoon standaard.
Voordelen:
• Standaard- en uitgebreide functies voor: verlichting, klimaatregeling, rolluiken, zonwering, weerstation en servicemeldingen via e-mail.
• Snel en eenvoudig gebruik van ergonomisch beproefde elementen. Eerste functie werkt binnen circa 10 minuten.
• Gebruik van eigen achtergronden en afbeeldingen in bedieningselementen (20 MB geheugen).
• Grafische koppeling met groepsadressen (directe import vanuit ETS of TX100B projectgegevensbestanden).
• Eenvoudige programmering van scenario‘s, logica, sequenties (KNX en IP).
• Integratie van maximaal 10 IP-camera‘s / CCTV-IP converters (standaardbibliotheek aanwezig).
• Bedienen via: notebooks, desktops, touchscreens, smartphones, tablets en wereldwijde internettoegang.
• Tot 30 clients gratis aan te sluiten.
• De domovea-app is gratis beschikbaar in de App Store en Google Play.
6
Installatievoorwaarde: domovea bouwt verder
op een reeds geprogrammeerde KNX-installatie.
2
Voeg aan elke ruimte apparaten toe, die u wilt
bedienen.
4
Voeg de IP-camera‘s toe aan de verschillende
groepen en maak het gebruik eventueel interactief
met logica.
1
Maak eerst uw eigen groepenindeling, bestaande uit
gebouwen, etages en ruimtes.
3
Importeer het projectbestand uit ETS of de TX100B
en verbindt de domovea-apparaten met groepsadressen via “drag & drop”.
5
Bewaar het domovea-project. De eindgebruiker kan
domovea nu gebruiken via de cliëntsoftware en/of
apps.
7
8
Intuïtief
besturen
9
In één oogopslag
Op het scherm worden per
geselecteerde groep alle gebouwen, etages en ruimtes
orderlijk afgebeeld. Per groep
zijn voor alle onderliggende
niveaus standaard centrale
functies beschikbaar voor
apparaten, zoals verlichting,
zonwering, rolluiken, status
etc. Centrale functies worden
automatisch aangemaakt.
Uitzonderingen zijn per
apparaat instelbaar.
Het hele huis binnen handbereik vanaf uw
vaste of mobiele beeldscherm
Nu zijn de gebruikers aan zet. Via het eigentijds vormgegeven bureaublad kan elke gebruiker eenvoudig
door alle beschikbaar gestelde groepen bladeren en apparaten met een lichte ‘touch’ oproepen en bedienen. Domovea cliëntsoftware is beschikbaar voor zowel standaard pc’s, smartphones en tablets als
in een reeks van specifieke Hager domovea-touchscreens. Dit maakt het voor iedereen gemakkelijk de
juiste bedieningsvorm te kiezen voor de verschillende situaties.
Neemt werk uit handen
Domovea maakt het leven comfortabeler doordat handelingen
geautomatiseerd worden. Allereerst kunnen voorinstellingen
(scènes) opgeroepen worden waardoor bijv. bij het inschakelen van de tv de omgevingsverlichting gedimd wordt.
Daarnaast is het mogelijke geavanceerde “als-dit-dan-dat”
sequenties te definiëren, waardoor bijv. de tuinsproeier wordt
ingeschakeld afhankelijkheid van vochtigheid en aanwezig
van personen in de tuin. Een derde mogelijkheid is de kalenderfunctie waarmee de gebruiker op eenvoudige wijze dag-en
weekprogramma’s kan samenstellen waarmee apparaten op
dag en tijd geschakeld worden. Laat domovea het werk voor
u doen!
10
Van apparaat naar woning
Naast het bedienen per apparaat, kan de gebruiker ook de
gehele woning in één keer bedienen. Centraal bedienen kan
via groepen, maar ook via het kiezen van de zogenaamde
“thuisstatus“. Hiermee kan bij het verlaten van de woning de
binnenverlichting trapsgewijs worden uitegschakeld, de rolluiken worden gesloten en de thermostaat van de verwarming
lager worden ingesteld. Bij de keuze “vakantie” kan een extra
aanwezigheidssimulatie als sequentie aan de status “afwezigheid” worden gekoppeld die ervoor zorgt dat de rolluiken
‘s ochtends open gaan en ‘s avonds weer sluiten, zodat het
lijkt alsof er iemand thuis is. In de thuisstatus is ruimte om
verschillende situaties voor een compleet gebouw of woning
centraal te besturen. Voorbeelden: kort afwezig of niet storen.
De keuze ‘handbediening’ zorgt ervoor dat alle apparaten in
de woning ook vrij naar keuze bediend kunnen worden.
Apparaten instellen met één muisklik
Iedere indeling in domovea eindigt in een bedieningsscherm
met alle details van het gekozen apparaat. De gekozen persoonlijke afbeelding wordt hier zichtbaar en via de druk- en
schuifknoppen kan het apparaat nauwkeurig worden ingesteld. Voor bepaalde apparaten zijn standaardsneltoetsen
aanwezig die veelgebruikte instellingen activeren.
Tien ogen zien meer dan twee
Domovea biedt betaalbare beveiliging. De eindgebruiker heeft
de mogelijkheid om een eenvoudige en betrouwbare
IP-camerabewaking te realiseren. Domovea ondersteunt een
breed scala aan camera’s: vaste- en/of beweegbare IPcamera’s die rechtstreeks kunnen worden verbonden. Analoge camera’s, die veelal onderdeel uitmaken van bestaande
professionele videoregistratiesystemen, kunnen via een converter op domovea worden aangesloten. Tevens is het mogelijk beweegbare camera’s naar een vooraf bepaalde positie te
richten en camerabeelden per e-mail te laten versturen,
wanneer bijvoorbeeld de deurbel bediend wordt, of er door
een sensor beweging gedetecteerd wordt.
Energieverbruik zichtbaar en onder controle
Domovea maakt het energieverbruik van een gebouw of
woning direct zichtbaar en bewaart de gegevens, zodat ook
trends kunnen worden weergegeven.
Voor het meten van het verbruik zijn verschillende Hager- en
Berker by Hager-producten beschikbaar, zoals de KNXenergieverbuiksmeter (TE331/TE332), de KNX-kWh-meter
(TE360/TE370) en de KNX-ingangsmodule (TXA306) met ingebouwde tellers.
Domovea biedt verschillende weergaven die inzicht geven in
het verbruik en de kosten per dag, maand en jaar. Domovea
kan meerdere metingen tegelijk uitvoeren en bewaren. Per
meting kunnen alarmniveaus worden ingesteld die bijvoorbeeld sequenties besturen om energie te besparen of overbelasting voorkomen.
11
Mobiel
bedienen
12
13
In en om het huis
Altijd en overal verbonden
Berker by Hager-schakelmateriaal en domovea vormen een
goed duo en zijn samen breed inzetbaar. Schakelmateriaal
geeft direct het vertrouwde basiscomfort, domovea biedt de
flexibiliteit en het overzicht. Het intuïtieve bedieningsscherm
van de domovea-cliëntsoftware is op elk computersysteem
te installeren dat een Windows®-besturingssyteem of
Windows®-emulator gebruikt.
Geschikte cliënts zijn domovea-touchscreens, pc-notebooks,
pc-tablets en de vertrouwde pc-desktops. Elk cliëntapparaat
meldt zich via het IP-netwerk aan bij de domovea-server en
krijgt zonder verder programmeren automatisch de beschikking over de aanwezige functies en apparaten binnen het
gekozen profiel. Zo kan aan elke ruimte een eigen set met
groepen en apparaten worden toegewezen.
PC
Domovea-cliëntsoftware kan op elke
moderne Windows®-pc geïnstalleerd
worden.
Touchscreens
Vanuit ergonomisch oogpunt vormen deze schermen de beste
keuze. Hager levert een viertal domovea touchscreens in de
afmetingen van 7” 10” en 16”. De zijn geschikt voor volledig
vlakke inbouw en gedeeltelijke opbouw d.m.v. bijbehorende inbouwbehuizing. De domovea-cliëntsoftware is al geïnstalleerd,
oftewel: plug-and-play.
14
Ook buitenshuis voelt de eindgebruiker zich verbonden met
thuis. Domovea kan via een door Hager aangeboden beveiligde netwerkportaal verbonden worden met het internet. Via
een persoonlijk beveiligd domovea-account kunnen gebruikers verbonden blijven met de woning. Op afstand kunnen
apparaten worden geschakeld, verlichting, zonwering en
Domovea-internetportaal:
www.domovea.com(*)
Dit portaal staat in verbinding met
de domoveaserver in uw woning,
waardoor apparaten op afstand bediend kunnen worden en camera’s
bekeken. Met o.a. een standaard
webbrowser kan vanaf iedere locatie ingelogd worden op het portaal.
Voor uw privacy en veiligheid zijn
alle verbindingen automatisch beveiligd.
klimaatregelingen worden bediend, status en camerabeelden
worden bekeken en kunnen service e-mails worden ontvangen, die door domovea vanuit de woning verstuurd zijn naar
aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Middels profielen
kunnen per beeldscherm de toegangsrechten en de beeldweergave ingesteld worden. Hiermee krijgen verschillende
gebruikers optimaal toegang tot hun eigen omgeving.
Rondom huis
In en om het huis maken de
domovea- cliëntsoftware en de
domovea-apps gebruik van uw
wifi-netwerk in de woning, dat
rechtstreeks in verbinding staat
met de domovea server.
Onderweg
Onderweg zijn nagenoeg alle
domovea-functies beschikbaar
op uw smartphone en tablet.
Via uw mobiele internetverbinding en het domovea-internetportaal staat u altijd en overal in
verbinding met de installatie in
uw woning.
* Voor toegang tot het domovea-internetportaal zijn een licentie en inlogaccount benodigd
‘App to date’
Geheel eigentijdse apps zijn gratis verkrijgbaar via de App Store of
Google Play en zijn geoptimaliseerd
voor smartphone en tablet. Hierdoor
wordt de optimale gebruikservaring
geboden voor het mobiele beeldscherm van uw keuze.
15
Eenvoudig
installeren
16
17
6 modules
Eenvoudig plaatsen en afmonteren
Er is plaats genoeg in elke meterkast
Domovea is groot en bescheiden tegelijk. Groot in het aantal mogelijkheden, bescheiden in afmetingen
en energieverbruik. Het plaatsen van de 106 mm (6 modulen) brede DIN-railmodule in de verdeler zal dan
ook geen problemen geven. Het afmonteren nog minder. De TJA450-servermodule maakt gebruik van
standaardaansluitingen, zoals quickconnect, standaardconnectoren voor het netwerk en de KNX-bus.
Het lage energieverbruik (circa 3 Watt) zorgt ervoor dat een kleine 24V-voeding volstaat en de server
24 uur per dag in bedrijf is bij zeer lage energiekosten en met zeer geringe warmteontwikkeling. Door de
speciale vormgeving blijven de schakelaar, controlelampjes en USB-aansluitingen aan de voorzijde optimaal zichtbaar en bereikbaar voor controle en service.
18
Nieuwe functies toevoegen via KNX
De naadloze integratie van domovea met KNX-producten
maakt het mogelijk de functies van een woning stapsgewijs
uit te breiden. Voorbeelden zijn comfortfuncties zoals dimmers, elektrische gordijnen, rolluiken, jaloezieën, zonwering,
weerstation en energiemeting. Alle KNX-producten worden
door domovea ondersteund.
Van verdeler naar schakelaar
Domovea werkt prima samen met KNX-schakelmateriaal van
Berker by Hager. Alle controlefuncties van de schakelaars en
KNX-tasters en sensoren kunnen met domovea worden
gedeeld. Met het toevoegen van domovea aan een bestaande
KNX-installatie wordt alles nog veelzijdiger en comfortabeler.
Domovea ziet meer
Binnenshuis of buitenshuis: met de camerafunctie kan iedere
ruimte of plaats onopvallend worden geobserveerd. Met de
domovea-server kunnen tien IP-camera’s via een router of
switch geïnstalleerd worden. Ruim voldoende voor de babykamer, voordeur, terras, tuin en de garage!
Foto beschikbaar gesteld voor publicatie door Axis
Nederland.
1
Intelligentie groeit: updates!
Hager verbetert continu haar producten en biedt via haar
website updates aan voor de domovea-software. De update
kan eenvoudig via een USB-stick in de servermodule en
cliënts worden geladen.
Domovea-apps worden, indien gewenst automatisch, bijgewerkt vanuit respectievelijk de App Store en Google Play.
i
Onze tip:
Domovea cliënt- en serversoftware kunnen voor demodoeleinden op elke Windows®-pc worden geïnstalleerd. Hoewel
bediening zonder KNX-aansluiting niet mogelijk is, kunt u via
deze weg een potentiële klant een goede indruk geven van de
mogelijkheden die u kunt realiseren met domovea.
19
Intelligent
20
verbinden
21
Het systeem in vogelvlucht
Domovea is ontworpen met het oog op toepassing in woningen. Het ontwerp van de
standaardfuncties en de vele details zijn
hierop afgestemd, zodat ze snel gerealiseerd
kunnen worden binnen een bescheiden budget. De praktijk wijst echter uit dat deze
standaardfuncties ook ruim voldoende zijn
voor toepassing in grotere gebouwen:
domovea is grensverleggend.
Met domovea klopt domotica helemaal
Het kloppende hart van domovea is de compacte, energiezuinige servermodule TJA450. Hierop worden het IP-netwerk en
het KNX-bussysteem aangesloten. Deze module staat
24 uur per dag paraat en combineert alle gegevens die binnenkomen tot intelligente oplossingen. Met de drie geïntegreerde USB-aansluitingen is de servermodule voorbereid
voor software-updates en toekomstige uitbreidingen.
KNX-actoren
Voor het schakelen van verlichting en
apparaten kunnen centrale actoren in de
verdeler worden geïnstalleerd.
Berker by Hager KNX-schakelmateriaal
Combineer domovea-visualisatie met de
stijlvolle designs van Berker KNX-schakelmateriaal in de KNX-basisinstallatie. Voor
elk interieur een passend antwoord om op
de vertrouwde manier te bedienen.
Weerstation en lichtsensoren
Een weerstation automatiseert de
sturing van verlichting, klimaatregeling
en zonwering op basis van de weerscondities.
Energiemeting
De kWh-meter TE360/TE370 en de energieverbruiksmeter TE331/TE332 zorgen
ervoor dat domovea zowel uw energieverbruik als energie-opbrengst (zonnepanelen) kan weergeven en registeren.
Domovea-servermodule TJA450
De domovea-server wordt in de verdeler
geïnstalleerd en verbindt het KNX-netwerk met het IP-netwerk en internet. Alle
functies en gegevens voor de cliëntsoftware en automatisering zijn hier opgeslagen en worden hier uitgevoerd.
KNX-RF
Eenvoudig draadloos uitbreiden zonder hak-of
breekwerk met >30 verschillende componenten
(>170 incl. designs).
22
Mediakoppelaar
Maakt het mogelijk om
draadloze Hager KNXproducten toe te voegen
zoals rookmelders, sensoren, schakelaars en
actoren.
Producten voor gebruik domovea
binnen en buiten het huis
Beveiligde verbinding via
www.domovea.com
Domovea gebruikt moderne VPNtechnieken, waarin persoon­lijke
gegevens worden versleuteld.
Router/Switch
Beveiligde verbinding via een
draadloos thuisnetwerk
Het is belangrijk dat de draadloze
router een goede toegangsbeveiliging heeft. Dit is nodig voor
zowel e-mail als bestanden.
De domovea-cliëntsoftware
maakt in het thuisnetwerk gebruik
van de beveiliging van de router.
Laptop
In en om het huis toegang via het
thuisnetwerk en cliëntsoftware.
Toegang buitenshuis via het Hager
internetportaal: www.domovea.com
Smartphone
Maakt in en om het huis gebruik van het
thuisnetwerk. Buitenshuis wordt de standaard internetverbinding via het mobiele
netwerk gebruikt.
Domovea app is bechikbaar in
App Store en Google Play
Tablet
Maakt in en om het huis gebruik van het
thuisnetwerk. Buitenshuis wordt de standaard internetverbinding via het mobiele
netwerk gebruikt.
Voor tablet-pc’s met Windows® kan de
domovea-cliëntsoftware worden gebruikt of
het domovea-internetportaal.
IP/Ethernet
Domovea app is bechikbaar in
App Store en Google Play
Consumentenproducten voor thuis
Pc
Standaardcomputer met Microsoft
Windows-besturingssysteem.
IP-camera‘s
IP-camera‘s moeten zijn verbonden met het thuisnetwerk.
De beelden worden door de
domovea-server naar de juiste
cliënt verstuurd. Voor koppeling
met professionele videoregistra­tiesystemen moet een
IP-converter worden gebruikt.
Touchscreen
Vast scherm in de wand met
domovea-cliënt geïnstalleerd.
Plug-and-play-installatie.
23
Visualisatie domovea
Server en software
Domovea is een grafisch bedienings- en visualiseringssysteem,
toegesneden op de woningmarkt
en kleinere utiliteit.
Het kenmerkt zich door eenvoud
in installatie en configuratie en
een intuïtieve bediening vanaf
vaste en mobiele schermen.
Domovea-server
Fungeert als gateway tussen de KNX-installatie en IP-gebaseerde
bedieningsschermen. Bevat tevens de benodigde software voor
bediening van de KNX-installatie, visualisatie op de bedieningsschermen en een licentie voor het domovea-internetportaal
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
TJA450
Functies hardware:
- 3 x USB-aansluiting
- 1 x RJ45-ethernetaansluiting
- domovea-serversoftware embedded
- USB-stick met configuratiesoftware + cliëntsoftware
(voor Windows®)
Functies software:
- configuratiesoftware voor het maken/wijzigingen van de bedienings- en visualisatieschermen
- cliëntsoftware voor het bedienen van de KNX-installatie vanaf een
Windows pc
- software-updates gratis te downloaden vanaf www.domovea.com
- apps gratis te downloaden in Google Play en App Store
- Remote access licentie voor domovea-internetportaal inbegrepen
Eigenschappen:
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (hulpvoeding)
Voeding (KNX-bus)
6 mod.
IP20
max. 10 mA
-0…45 oC
max. 150 mA, 24 V=
typ. 30 V=
Verwijzingen:
Technische informatie u pag. 27
Uitvoering
Verp.
DIN-railmodule, grijs, incl. remote access licentie
startpakket (TJA450 + TGA200)
1
1
Bestelnr.
TJA450
TJA451
Voedingsmodule 24 V=
Voor toepassing als hulpvoeding in o.a. KNX-installaties.
Functies:
- beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- led-indicatie bij kortsluiting en overbelasting
- reset-schakelaar
- quickconnect-aansluitingen
TGA200
Eigenschappen:
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Afmeting
Beschermingsgraad
Omgevingstemperatuur
Voeding (netvoeding)
Uitvoering
Verp.
lichtgrijs
1
Verwijzingen:
Voor overige voedingen zie de catalogus
‘KNX Gebouwautomatisering’
24
24 V=
max. 1 A
4 mod.
IP20
0…45 oC
230 V~ 50/60 Hz
Bestelnr.
TGA200
u pag. 157, 158
Uitvoering
Verp.
DIN-railmodule, gecombineerde voedingsmodule, 30 V 320 mA + 24 V 640 mA
netvoeding 24 V= 250 mA, inbouw
1
1
Bestelnr.
TXA114
TP110
Visualisatie domovea
Server en software
KNX/USB-interface met domovea-softwaresuite
Hiermee kan een Windows-pc ingezet worden als domovea-server en
via de KNX/USB-interface verbonden worden met de KNX-installatie.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
TJ701A
Functies:
- KNX/USB-interface
- domovea-software op USB-stick (server-, configuratie- en
clientsoftware)
- verbindingskabel USB, 1 m
- software updates gratis te downloaden vanaf www.domovea.com
- apps voor smartphone en tablet gratis te downloaden vanaf
Google Play Store en Apple App Store
Eigenschappen:
Afmetingen
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (KNX-bus)
90x51x25 mm
IP20
max. 5 mA
-0…45 oC
typ. 30 V=
Uitvoering
Verp.
KNX/USB-interface, grijs
1
Bestelnr.
TJ701A
Energieverbruiksmeter
Universeel KNX-meetinstrument voor het meten van spanning,
stroom en energie. De meetwaarden kunnen in de KNX-installatie
verder worden verwerkt. Hager domovea is bij uitstek geschikt voor
visualisatie van de meetgegevens.
Configuratiemodus:
KNX-TP: Easy | System
TE332
Functies:
- 3 onafhankelijke ingangen
- inclusief 3 stroomtransformatoren (TE332)
- toepasbaar in 1-, 2- en 3-fasensystemen
- voor meting van verbruik en opbrengst
- tariefomschakeling lokaal of via KNX-bus
- vermogensmeting per ingang
- energieverbruik per ingang
- stroom- en spanningswaarde per ingang
- stroombereik 0-90 A per kanaal
- totaal- en partieelteller per ingang
- nulstelling voor partieelteller per ingang
- quickconnect-aansluitingen
- aansluiting voor optionele EK088 buitenthermometer
Eigenschappen:
Buitentemperatuur meetbereik (met EK088)
Meetnauwkeurigheid stroommeting
Afmeting
Beschermingsgraad
Busbelasting
Omgevingstemperatuur
Voeding (netaansluiting)
Voeding (KNX-bus)
-30 °C...70 °C
(200 mA…90 A) 5%
6 mod.
IP20
max. 15 mA
-5…45 oC
230 V~ +10%/-15%
typ. 30 V=
Uitvoering
Verp.
Bestelnr.
energieverbruiksmeter, incl. stroomtransformatoren
energieverbruiksmeter, excl, stroomtransformatoren
losse stroomtransformator (voor TE331)
1
1
1
TE332
TE331
EK028
Technische wijzigingen voorbehouden
25
KNX domovea-touchscreens
Hager biedt een 4-tal touchscreens aan met schermformaten variërend van 7” tot 16” met Android of Windows®
besturingssysteem. Hierdoor kan voor nagenoeg alle
situaties een perfect passend oplossing geboden worden,
die naadloos aansluit bij het interieur. De schermen zijn
geschikt voor volledig vlakke inbouw en voor gedeeltelijke
opbouw waarvoor verschillende inbouwbehuizingen beschikbaar zijn.
Domovea-touchscreens 7” tot 16 “
Aanraakschermen met domovea-clientsoftware voorgeïnstalleerd.
WDI100
Functies:
-capacitief TFT aanraakscherm, met multi-touch functie
-weergave van geconfigureerde functies, meetwaarden en gegevens
- helderheidssensor voor automatische beeldschermverlichting
-USB aansluitingen voor gegevensuitwisseling
-ingebouwde microfoon en luidspreker met echo-onderdrukking
-geruisloze convectiekoeling zonder ventilator
-vergrendelfunctie voor reiniging beeldscherm (Windows-versie )
-ondersteuning Elcom deurcommunicatie middels applicatiesoftware
-kleur: zwart
Verwijzingen:
Uitgebreide specificaties u pag. 29
Uitvoering
Verp.
Android, 7”
Android, 10”
Windows, 10”
Windows, 16”
1
1
1
1
Bestelnr.
WDI070
WDI100
WDI101
WDI161
Inbouwbehuizingen
De inbouwbehuizingen zijn leverbaar voor de drie schermformaten
met voor elk formaat twee verschillende inbouwvormen.
Functies:
- voor geheel vlakke inbouw
- voor gedeeltelijke opbouw waarbij de rand van het touchscreen
(ca. 10-12 mm) op de wand rust
- kleur zwart
WDWXX0
WDWXX1
Eigenschappen:
-Afmetingen 7” inbouw (lxbxh)
-Afmetingen 7” gedeeltelijke opbouw (lxbxh)
-Afmetingen 10” inbouw (lxbxh)
-Afmetingen 10” gedeeltelijke opbouw (lxbxh)
-Afmetingen 16” inbouw (lxbxh)
-Afmetingen 16” gedeeltelijke opbouw (lxbxh)
190 x 126 x 47 mm
198 x 134 x 74 mm
260 x 177 x 64 mm
269 x 186 x 74 mm
378 x 233 x 64 mm
387 x 242 x 74 mm
Uitvoering
Verp.
7”, inbouw
1
WDW071*
7”, gedeeltelijke opbouw
10”, inbouw
10”, gedeeltelijke opbouw
16”, inbouw
16”, gedeeltelijke opbouw
1
1
1
1
1
WDW070*
WDW101*
WDW100*
WDW161*
WDW160*
*Let op: de bestelnummers van de inbouwbehuizingen zijn in de gedrukte versie abusievelijk omgedraaid.
26
Technische wijzigingen voorbehouden
Bestelnr.
Domovea-servermodule
TJA450
Technische gegevens
Bestelnr.
TJA450 (server)
Bestelnr.
TG200 (voeding)
Voedingsspanning
24 V= (via een veiligheidstransformator)
Primaire spanning
230 V~
Stroomopname
max. 150 mA bij vollast
Frequentie
50/60 Hz
Maximaal vermogen
3,9 W
Secundaire spanning
24 V=
Montage
DIN-rail
Nominale stroom
1,5 A
Vermogen
36 VA
Omgevingstemperatuur
Bedrijf
Opslag
0 °C tot +45 °C
-20 °C tot +70 °C
Aansluiting
0,75 - 2,5 mm2
Afmeting (breedte)
4 modules
Ingangen/uitgangen:
24 V in
2 x quickconnect 0,75 mm tot 2,5 mm
KNX-busaansluitingen
30 V DC, Wago-connector 0,8 mm2
Maximale KNX-busbelasting
10 mA
Ethernet
1 x onderzijde: RJ45 connector,
100 BaseT (100 Mbit/s)
USB 2.0
type A-jack, 2 x voorzijde, 1 x bovenzijde
Omgevingstemperatuur
Bedrijf
Opslag
Koeling
0 °C tot +45 °C
-20 °C tot +70 °C
Convectie (zonder ventilator)
Afmeting (breedte)
6 modules
2
Symbool status led
2
Betekenis
Storing oplossen
uit
Geen netwerkverbinding
Netwerkkabel aansluiten
rood continu aan
IP netwerkadresconflict
Module uniek netwerkadres geven
groen knipperend
Wacht op adres van DHCP-server
groen continu aan IP-netwerkverbinding ok
uit
rood continu aan
Geen netwerkverbinding
VPN-verbinding met portaal niet mogelijk
groen knipperend
VPN-verbinding wordt opgebouwd
Netwerkkabel aansluiten en verbinding controleren
Netwerk controleren op toegang naar het internet
groen continu aan Portaalverbinding ok
rood knipperend
Probleem met voeding
Voedingsspanning testen en storing verhelpen
rood continu aan
Serverprobleem
Technische ondersteuning vragen aan Hager
groen knipperend
Server wordt gestart
groen continu aan Server in werking
Systeemvereisten:
- Microsoft® Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 /
Windows Media Center
- Pentium Processor met tenminste 600 MHz of vergelijkbaar
- Minstens 128 MB werkgeheugen, aanbevolen 256 MB of meer
- VGA grafische kaart met tenminste 16 Bit kleurdiepte (High Color)
en een resolutie van 1024 x 768 pixels
- Vrij werkgeheugen ten minste 500 MB
- Cd/dvd-speler of netwerkadapter
Aansluitschema TJA450
Functies:
- 100 groepen
- 500 componenten
- 10 IP-camera’s
- 50 sequenties
- 50 dagprogramma‘s
- 50 standaardweken
- 100 acties per dagprogramma
- 30 cliënts (profielen)
- Beeldgeheugen voor groepen en componenten maximaal 20 MB
Etat LED
Eteinte
Rouge fixe
Signification
Technische
Câblewijzigingen
réseau débravoorbehouden
nché
Conflit d'adresse IP
24V DC
2
3
4
3
1
30V DC
-
+
LAN
Bus
Correction du défaut
Connecter le câble réseau
Vérifier les adresses IP utilisées sur le réseau
27
KNX-energieverbruiksmeter
TE331
TE332
One lineentitle
Specificatietabel
Voedingsspanning netvoeding (is tevens meetspanning)
230 V AC +10%/-15% 50Hz
Voedingsspanning KNX-bus
30 V DC
Maximale busbelasting
15 mA bij 30 VDC
Vermogen (eigen verbruik)
max 0.5 W
Afmetingen
6 modules (DIN-railmontage)
Beschermingsgraad
IP20
Normen
NF EN 60730-1, EN 50491-3, NF EN 50090-2-2
voor de bovenste klemmen 0,75 tot 2,5 mm²
Aansluiting quickconnect
voor de onderste klemmen 0,2 tot 1,5 mm²
KNX-bus wago busklemmen 0,8 mm²
Aantal kanalen
Spanning
3
Stroom
3
Bereik temperatuurmeting
(ref. EK088) -30 °C tot +70 °C
Lengte verbinding T1/T2 max.
25 m
Spanning tariefsturing
T1 = 0 V; tarief T2 = 230 V +10/-15%
Maximale meetstroom per stroomtransformator (bij 1 doorgang / winding) (draden niet
verlengen!)
90A RMS (sinus)
Meetnauwkeurigheid
5% (Gemeten bij: cos φ = 0.8 (inductief) bij 1;
25 °C tussen 200 mA en 90 A)
Ledpuls per meetkanaal
1 Wh / impuls
Omgevingstemperatuur
Bedrijf
-5 °C tot +45 °C
Opslag
-25 °C tot +70 °C
Luchtvochtigheid
Max 93% bij 40 °C
Vervuilingsgraad
2
Isolatiespanning
4000 V
Max. installatiehoogte
2000 m
Bedieningselementen en aansluitingen
A
Stroomvoorziening product tevens meetkanaal 1
B
Aansluitklemmen voor de referentiefasen voor de meetkanalen 2 en 3
C
Controlelampje tele-informatie
D
Controlelampje kanaal 1
E
Controlelampje kanaal 2
F
Controlelampje kanaal 3
G
Drukknoppen aansturing kanalen
H
Verlichte drukknop fysieke adressering
I
KNX-busaansluiting
J
Aansluiting temperatuursensor
K
Aansluitingen stroomtransformatoren
L
Ingang tele-informatie. Alleen voor Frankrijk
M
Aansluiting tariefomschakeling
Voorbeelden:
3-fasenbedrijf
28
1-fasebedrijf
Technische wijzigingen voorbehouden
Domovea-touchscreen
One line title
Technische specificaties domovea-touchscreens
Uitvoering
WDI070
WDI100
WDI101
WDI161
7” Android
10” Android
10” Windows
16”Windows
Schermresolutie
800 x 400 pixels
1280 x 800 pixels
1280 x 800 pixels
1280 x 800 pixels
Lichtopbrengst
300 cd/m2
300 cd/m2
300 cd/m2
300 cd/m2
Overdrachtssnelheid
10/100 MB/s
10/100 MB/s
1 Gb/s
1 Gb/s
Ethernetaansluiting
1x RJ45
1x RJ45
1x RJ45
1x RJ45
Voeding
PoE* of 18 … 48 V=
PoE* of 18 … 48 V=
24V=
24V=
Opgenomen vermogen
< 10 W
< 10 W
< 20 W
< 20 W
Processor
1 GHz CPU
“DaVinci”
DM3750 Coretex
A8
1 GHz CPU
“DaVinci”
DM3750 Coretex
A8
AMD Dual Core
CPU T40E, 2x 1.0 GHz,
Graphics Radeon
HD6320
AMD Dual Core
CPU T40E, 2x 1.0 GHz
Werkgeheugen
8 GB SD-Card
512 MB RAM
2 GB DDR3 RAM
2 GB DDR3 RAM
Bedrijfstemperatuur
+5 … +45 0C
+5 … +45 0C
+5 … +35 0C
+5 … +35 0C
Afmetingen in mm
(BxHxD)
189,9 x 125,7 x 48,3
259,4 x 177 x 67,5
259,4 x 177 x 67,5
377,4 x 231,8 x 66,4
Opbouwhoogte rand
12 mm
10 mm
10 mm
11 mm
* Indien verbonden met een deurcommunicatiesysteem, of bij weergave van audio, dient een separate
24V= voeding gebruikt te worden i.p.v. PoE
Technischewijzigingen
Änderungen
vorbehalten
Technische
voorbehouden
29
Domovea-touchscreen
Componenten
One line
line title
title en montage
Android
Windows
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Aanraakscherm
Helderheidssensor
Microfoon
Mini-USB 2.0 connector
Resetknop
Luidspreker
Gigabit Ethernet aansluiting RJ45 LAN/PoE (7”/10”Android)
Gigabit Ethernet aansluiting RJ45 LAN2 (10”/16”Windows)
24V-aansluiting
USB 2.0 connector
COM1, RS232 seriële poort
SD-Card houder voor bedrijfssysteem
3,5 mm audio aansluiting
(21) (22) Behuizing voor volledige inbouw *
Behuizing voor gedeeltelijke opbouw *
* behuizingen niet standaard meegeleverd
Volledige inbouw
Gedeeltelijke opbouw
Touchscreen aansluiten en monteren
•De ethernet RJ-45 patchkabel aansluiten op (7/8).
•Indien geen PoE aanwezig is, 24V= hulpspanning aansluiten op (9); let op juiste polariteit!
•Touchscreen in behuizing (21) plaatsen zodat de montagebeugels (22) onder het scherm geschoven worden.
•Met bijgeleverde inbussleutel vier schroeven boven en onder door de schermrand en montagebeugels vast draaien. De schroeven moeten verzonken zijn.
•Bij gedeeltelijke inbouw het touchscreen links en rechts met gelijkmatige druk in de behuizing (22) plaatsen, tot aan de >>Push-to-Open<< sluiting.
Let hierbij op dat de kabels niet afgeklemd worden!
•Beschermingsfolie van het aanraakscherm verwijderen.
•Hulpspanning inschakelen. Het bedrijfssysteem wordt geladen en na korte tijd wordt het startscherm zichtbaar. Het touchscreen is nu gereed voor gebruik.
30
Technische
Technischewijzigingen
Änderungen
voorbehouden
vorbehalten
Service maakt het verschil
Praktische ondersteuning door Hager
Hager heeft de mensen, de diensten en de middelen om het u makkelijker te maken. Heeft u vragen of
wenst u ondersteuning? De afdeling Customer Sales Support staat u graag te woord. Ook komt uw
Hager-rayonmanager graag bij u langs. Daarnaast zijn diverse tools beschikbaar waarmee u uw
voordeel kunt doen.
Hager Domoticapartners
Hager heeft een landelijk netwerk van gecertificeerde
Hager Domoticapartners, waarmee u kunt samenwerken in een project, waarin domotica een rol
speelt. Het partnernetwerk bestaat uit installateurs,
system integrators en paneelbouwers die zich onderscheiden op kennis- en serviceniveau op het gebied
van KNX huis- en gebouwautomatisering. Zij bieden desgewenst
ondersteuning aan zowel opdrachtgever, als installateur die nog extra
kennis kan en wil gebruiken.
Kijk op www.hager.nl/partners voor meer informatie.
Trainingen bij Hager
Hager neemt een belangrijke positie in binnen de wereld van KNX-gebouwautomatisering. In Nederland is Hager de eerste fabrikant die namens KNX
mag en kan optreden als gecertificeerd KNX-opleidingscentrum. De afgelopen jaren hebben we al veel van onze klaten op weg kunnen helpen om de
eerste stappen te zetten naar het ontwerpen en opleveren van geavanceerde woning- en gebouwautomatiseringsinstallaties. Dit is iets waar we
trots op zijn en wat we de komende jaren nog verder zullen uitbreiden.
Kijk op www.hager.nl/trainingen voor het actuele trainingsaanbod.
Online informatie
Uitgebreide technische informatie over alle KNX-producten en systemen
van Hager vindt u op onze website en in onze up-to-date e-catalogus.
Aanvullende informatie over domovea vindt u op onze domovea-minisite: www.hager.nl/domovea met o.a. onze domovea-film.
31
Hager Larenweg 36
5234 KA ‘s-Hertogenbosch
Postbus 708
5201 AS ‘s-Hertogenbosch
Telefoon +31 (0)73 642 85 84
Fax
+31 (0)73 642 79 46
[email protected]
www.hager.nl
m.hager.nl
Geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel in ‘s-Hertogenbosch
onder nummer 16061880
15NL_domovea
Download