luxomat® knx cd-4c

advertisement
NL
LUXOMAT ® KNX CD-4C
Montage- en bedieningshandleiding voor B.E.G. KNX regelapparaat 1-10 V 4-voudig KNX CD-4C
1. Algemene veiligheidsinstructies
Levensgevaar door elektrische stroom
et apparaat mag uitsluitend door geschoolde elektroH
installateurs worden gemonteerd en aangesloten. Neem de
landspecifieke voorschriften en de geldige KNX-richtlijnen
in acht.
a de inbouw van het apparaat en het inschakelen van de
N
netspanning kan er op de uitgangen spanning staan.
De uitgangen kunnen via ingebouwde kanaalknoppen
worden uitgeschakeld.
2. A
ansluitklemmen en display-elementen
dimactor KNX CD-4C
KNX CD-4C
1 - Busaansluitklem
4
2 - Programmeerknop
3 - Rode programmeerLED
5
4 - Aansluitklem voor
belastingskring
A
B
5 - Groene Status-LED‘s
oordat aan het apparaat wordt gewerkt, dit altijd via de
V
voorgeschakelde zekeringen spanningvrij schakelen.
7 - Handbediening
2
1 - 10 V
C
7
D


6 - Ingangsklemmen voor

In ingebouwde staat kan een KNX-bustelegram de uitgangen altijd onder spanning schakelen.

3
1
3. Montage en aansluiting KNX CD-4C
1. Monteer de dimactor op de kaprail.
2. Sluit de dimactor aan op de KNX bus.
3. Bedraad de dimactor conform tekening.
6
Aansluiting KNX CD-4C
L1
L2
L3
N
4. Voeding busspanning doorverbinden.
5. Netspanning doorverbinden.
KNX
N
L
+
–
E1
1-10 V
N
L
+
–
E2
1-10 V
– + – + – + – +
KNX/EIB BUS
–
+
Configuratie
Aantal uitgangen
KNX CD-4C
4
Nominale spanning
Schakeluitgangen
Analoge regelingangen
230 VAC
1 - 10 V
Vermogensopname typ.
< 0,3 W
Stroom per 1-10 V
regelkanaal
30 mA
Maximaal schakelvermogen
schakelrelais
16 A, cosϕ = 1
Maximale capacitieve last
100 µF
Maximale last
Gloeilampen
HV-halogeenlampen
NV-halogeenlampen
T l-buizen
ongecompenseerd
Tl-buizen parallel
gecompenseerd
2700 W
2500 W
1000 W
1800 W
1000 W
Max. kabeldiameter
Schroefklemmen
KNX busklem
2,5 mm²
0,8 mm
Omgevingstemperatuur
0 tot +45°C
Bescherming
IP20
Afmetingen REG
4TE
Afmetingen VZ/OB
(B x H x D)
72 x 60 x 86 mm
5. Omschrijving KNX CD-4C
7. Handbediening KNX CD-4C
De dimactor dient om Tl-buizen te schakelen en te dimmen met
1 – 10 V EVG. De spanning wordt hierbij via de relais van de
KNX CD-4C naar de EVG gelegd. De regeling van de lampen
wordt gerealiseerd via de spanning van 1 – 10 V (aanwijzing:
de spanning 1 – 10 V wordt geleverd door de EVG`s). De
KNX CD-4C is voorzien van een kortsluit- en temperatuurbeveiliging en een softstart die de lampen ontziet!
1. Selecteer het gewenste kanaal met de < > toetsen.
De KNX CD-4C is beoogd om vast op een kapprofielrail in
sterkstroomverdelingen te worden geïnstalleerd. De montage
moet in droge binnenruimten plaatshebben.
Groene LED aan:
Kanaal is in bedrijf
6. Inbedrijfstelling KNX CD-4C
Groene LED knippert gelijkmatig:
Kanaal is geselecteerd
Aanwijzing: U vindt de productdatabase op
www.beg-luxomat.com.
9. Apparatuurtypen
1. Fysiek adres toekennen en applicatieprogramma in de ETS
aanmaken.
Momenteel zijn de volgende apparaattypen uit de productgroep KNX dimactoren leverbaar:
2. Laad het fysieke adres en het applicatieprogramma in de
dimactor. Druk op de programmeerknop als u daartoe
wordt opgeroepen.
KNX CD-4C
2. U kunt het kanaal dimmen met de
toetsen.
8. Statusindicatie LED KNX CD-4C
Groene LED uit:
Kanaal is uitgeschakeld
Code: 90180
3. De rode LED dooft na succesvolle programmering.
MAN 7058 – 060212–5
4. Technische gegevens
Download