Bemonstering van thermische oliesystemen

advertisement
Nieuwsbrief nr 13, November 2011
Bemonstering van thermische oliesystemen
Thermische olie is een vloeistof die gebruikt wordt als warmteoverdracht medium
en is bij uitstek geschikt voor het verwarmen tot hoge temperaturen. De olie wordt
enerzijds in een systeem opgewarmd door een warmtebron om deze warmte op een
gebruikspunt weer af te staan, bijvoorbeeld in de droogtunnel van een verflijn.
Een thermisch systeem kan eigenlijk vergeleken worden met een CV installatie voor
industrieel gebruik. In de scheepvaart, bijvoorbeeld, wordt thermische olie vaak
gebruikt voor het op temperatuur houden van de stookolie waar de schepen op
varen. Deze toepassing geniet de voorkeur van veel scheepseigenaren aangezien
thermische olie niet bevriest bij 0°C. Andere voordelen zijn de hoge temperatuur
waarmee gewerkt kan worden en het geringere verwarmend oppervlak dat nodig is
voor de overdracht van de warmte. De werktemperatuur van de meeste thermische
oliesystemen ligt tussen de 250 °C en de 300 °C. Bij gebruikmaking van een
thermische olie op synthetische basis kan een nog hogere temperatuur bereikt
worden. De prijs van deze olie ligt echter aanzienlijk hoger.
Bij oliebemonstering van een thermisch oliesysteem zijn een tweetal zaken van
groot belang; het vlampunt, in verband met de brandveiligheid, en de algemene
conditie van de olie.
1. Het vlampunt dient bepaald te worden in verband met de brandveiligheid.
Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof
nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in
contact komt met een ontstekingsbron. Het vlampunt van de olie zal met het
verouderen van de olie dalen. Tevens zal door hoge temperatuur-overbelasting
(kraken) het vlampunt dalen.
2.De algemene conditie van de olie vertelt ons meer over de mate waarin een
thermische olie in staat is om op een efficiënte manier warmte over te kunnen
dragen aan een ander medium. Een olie die veroudert zal de neiging hebben om te
“verkooksen / versludgen.” Door de afzettingen die hierbij ontstaan op het
leidingwerk zal de warmteoverdracht tussen de olie en het te verwarmen medium
moeizamer verlopen. Dit resulteert in een minder efficiënte warmteoverdracht en
is dus kosten verhogend.
Boccard Netherlands B.V.:De Tjonger 16E, 8253 PZ Dronten, 0031-321 314 620, [email protected]
Kvk nr: 24166196
Vanwege de twee bovenstaande redenen is het ten zeerste aan te bevelen om, in
het kader van “goed huisvaderschap,” minimaal 1 x per jaar een analyse van de
thermische olie uit te laten voeren.
Het nemen van een monster van een thermisch systeem is gezien de temperatuur
een zeer specialistisch werkje! Van belang is dat via een gesloten circuit een
hoeveelheid van de thermische olie in een stalen opvangvat terecht komt. Hierin
moet de olie afkoelen waarna hij in de monsterfles overgegoten kan worden.
Blootstelling van de olie aan de atmosfeer moet hierbij zo veel mogelijk voorkomen
worden. Thermische olie neemt snel vocht op uit de atmosfeer en bovendien willen
we niet dat de gassen uitdampen, waarmee waardevolle informatie verloren zou
gaan.
Thermisch oliesysteem
met monsternamepunt
“Monstername bolletje.”
Tevens dient men aandacht te hebben voor de veiligheid tijdens monstername.
Van groot belang zijn het dragen van speciale kleding die extra bescherming geven,
gebruik van goed gereedschap en het werken volgens een juiste werkprocedure.
Contacteer ons gerust, indien u meer informatie wenst over het uitvoeren van
thermische oliebemonstering.
Boccard Netherlands B.V.:De Tjonger 16E, 8253 PZ Dronten, 0031-321 314 620,
[email protected]
Kvk nr: 24166196
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards