Resultaten van onderzoek in 2007 naar effect

advertisement
Positief effect afstandsbehandeling in 93 bedrijven en natuurgebieden
Managers, projectleiders en beheerders hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen en realiseren
hun doelen beter. Betere organisatie, communicatie, productie en financiele toestand in het bedrijf.
De afstandsbehandelingen werden uitgevoerd door derde en vierdejaars cursisten van de beroepsopleiding
tot ECOtherapeut. Er waren 93 projecten en er deden 62 cursisten aan het onderzoek mee. Zij behandelden
een project een jaar alleen of samen met een andere cursist. Gemiddeld hadden alle cursisten dezelfde
positieve resultaten. Hieruit blijkt dat iedereen kan leren om op afstand te behandelen en zo het rendement
en de vitaliteit van bedrijven en natuurgebieden op grote schaal kan verbeteren.
Methode
In 2005, 2007 en 2008 is het effect van behandelingen op afstand onderzocht
in projecten van 62 derde- vierdejaars cursisten van de beroepsopleiding tot
ECOtherapeut. De cursisten behandelden een project een jaar lang,
gemiddeld drie keer per week, alleen of samen met een andere cursist. De
behandelingen werden thuis via een plattegrond van het project uitgevoerd.
Voor de vitalisering en gezondmaking gebruikten de cursisten o.a. positieve
aandacht, muziek, kleuren en homeopathische middelen.
De methode die werd gebruikt heet ECOtherapie. De vierjarige
beroepsopleiding tot ECOtherapeut wordt verzorgd door Ir. Hans Andeweg
en Rijk Bols. Zij zijn de oprichters en dagelijkse leiding van het Centrum voor
ECOtherapie. (zie www.ecotherapie.org)
Rijk Bols en Hans Andeweg,
oprichters en dagelijkse
leiding van het
Centrum voor ECOtherapie
Om het effect van de behandelingen te onderzoeken kregen de managers, projectleiders en beheerders bij
het begin, halverwege en aan het einde van de behandeling een vragenlijst met twaalf stellingen over hun
welzijn en de toestand van hun bedrijf of natuurgebied. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb tijd voor mijzelf‘, ‘Ik realiseer
mijn doelen‘, ‘De financiele situatie van mijn bedrijf is goed‘. Zij gaven met een cijfer van 1 tot 7 aan in welke
mate zij het eens waren met de stelling. Zo kon hun mening aan het begin en einde van het project worden
vergeleken.
Onderzoeksleider
Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Ir. Jan Lamers. Jan
Lamers doet wetenschappelijk onderzoek naar vruchtwisseling en
bodemschimmels. Hij werkt bij een onderzoeksinstelling die
praktijkgericht onderzoek doet. Hij heeft veel gepubliceerd in
landbouwvakbladen en wetenschappelijke tijdschriften. Een
publicatielijst is op aanvraag beschikbaar.
Internationaal onderzoek in eco- en bedrijfsystemen
Het onderzoek is uitgevoerd in 93 projecten. Deze lagen voor het
merendeel in Nederland, maar ook in Polen, Ierland, Frankrijk en
Oost-Tibet. Er was een breed scala van projecten; o.a.
natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de
kastanjebomen van de Gemeente Den Haag, agrarische- en
veehouderij bedrijven, boomkwekerijen, winkels, scholen en
educatiecentra, een reclame- en architectenbureau, een
schoonheidsalon, een kunstuitleen, een wegenbouwbedrijf en een
Ierse rugbyclub.
De Ierse North Kildare Rugbyclub heeft
geen wedstrijd meer verloren sinds het
begin van de afstandsbehandeling in
februari 2008
Betrouwbare resultaten
Uit het onderzoek blijkt, dat in 2005, 2007 en 2008 bij alle stellingen de waardering toeneemt ten opzichte
van het begin van de afstandsbehandeling. In 2007 is bij 83% en in 2005 en 2008 bij 92% van de stellingen
de toename significant, ofwel wiskundig betrouwbaar. (tabel 1, 2 en 3: F prob < 0.05).
Drie jaar onderzoek laat zien, dat managers, projectleiders en beheerders op het einde van de
afstandsbehandeling met ECOtherapie een verbetering op een groot aantal punten bij zichzelf en in hun
bedrijf cq natuurgebied ervaren. Zij hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen, hebben meer
zelfvertrouwen, voelen zich gezonder en realiseren hun doelen beter. In hun bedrijf/project ervaren zij een
betere organisatie en communicatie. Over het algemeen zit het vaker mee dan tegen. De produktie verbetert
en de financiele middelen nemen toe. In 2005 en 2007 stelden de beheerders de meeste verbetering bij de
financiele toestand van hun bedrijf/project vast. In 2008 werd op dit niveau ook een significante verbetering
geconstateerd.
Iedereen kan het leren
Uit het onderzoek blijkt ook, dat de verbetering door ECOtherapie in alle projecten gemiddeld in dezelfde
mate optreedt. Het maakt dus niet uit wat voor soort bedrijf, natuurgebied of organisatie wordt gebalanceerd.
Over de hele linie is er gemiddeld een verbetering. Derdejaars cursisten blijken even goed te balanceren als
vierdejaars. Sommige projecten werden door twee cursisten gebalanceerd. Dit had ook geen invloed op het
resultaat.
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat mensen kunnen leren om het welzijn van de beheerder en
de welvaart in zijn bedrijf/project op afstand significant te verbeteren. De grootte en het soort eco- of
bedrijfsysteem spelen daarbij geen rol.
Achtergrond
ECOtherapie is gebaseerd op het boek ‚In resonantie met de natuur‘ van Hans Andeweg. De eerste druk
verscheen in april 1999. (ISBN 90 215 3248 4) De afgelopen tien jaar heeft het Centrum voor ECOtherapie
aan de ontwikkeling van een methode gewerkt waarmee iedereen op grote schaal ter plekke en op afstand
eco- en bedrijfsystemen kan helen. Uit het onderzoek van Jan Lamers blijkt dat dit mogelijk is.
In maart 2009 verscheen een bijdrage van Willem Renes, mede-oprichter en oud-directeur van Kern
Konsult, over ECOtherapie i.r.t. organisatieontwikkeling in het boek ‚Spirit in mens en organisatie‘ met de titel
‚Energetische balans in organisaties. Een nieuwe stap in organisatieontwikkeling‘ (ISBN 978-90-78440-27-7)
Contacten
Centrum voor ECOtherapie
Oppauerstraße 10
D-45772 Marl
Tel. 035-6975204 (coördinatiekantoor in NL)
Mobiel Ir. Hans Andeweg 0049-1749119982
Email: [email protected],
www.ecotherapie.org
Onderzoek: Ir. Jan Lamers, tel. 0647992819, email [email protected]
Onderstaande personen hebben de opleiding tot ECOtherapeut afgerond of volgen het 4e- en laatste jaar.
Zij hebben zelf verschillende projecten gebalanceerd en aan het onderzoek meegewerkt. Zij geven
informatie en voorbeelden over afstandsbehandelingen in specifieke bedrijfstakken of kunnen specifieke
resultaten noemen:










Willem Renes (Langbroek) – mede-oprichter en ex-directeur van Kern Konsult – de betekenis van
energetische organisatie ontwikkeling en ECOtherapie voor grote bedrijven en het bedrijfsleven in
het algemeen. Tel. 0654282224, email [email protected]
Gerard van Houten (Epe) – ex-bankier, nu bedrijvenarts – balancering midden- en kleinbedrijf. Tel.
0621872031, email [email protected]
Wim Vons (Austerlitz) – medewerker Natuurmonumenten – balancering van natuurgebieden. Tel.
0646084179, email [email protected]
René Jochems (Zundert) – directeur Groeibalans – balancering van boomkwekers. Tel. 0653365717,
email [email protected]
Toon Jansen (Waalwijk) – leraar Helicon Groenopleidingen – balancering veehouderijbedrijven. Tel.
0416339336, email [email protected]
Mia Mollee (Vlijmen) – ex-Provincie Brabant, nu ISIS coaching – balancering van scholen. Tel.
0652055619, email [email protected]
Peter Vanlaerhoven (Rijsbergen) – ex-boomteler, nu Deliverance ECOhealing – balancering land- en
tuinbouw, midden- en kleinbedrijf. Tel 0651150438, email [email protected]
Mattheus Wagter (Enfield, Ierland) – biologische boer – balancering Ierse North Kildare Rugbyclub.
Tel. 0035-3873139286, email [email protected]
Wim Lips (Nistelrode) – eigenaar Tuincentrum Lipsgroen – aanleg energetische tuinen en meetbare
vermindering van elektrosmog door ECOtherapie. Tel. 0412-612713, email [email protected]
Johan de Hoon (Galder) – bloementeler – meer bloemen per stengel door positieve aandacht. Tel.
076-5652364, email [email protected]
Tabel 1.
De mate waarin projectbeheerders in 2005 het eens zijn met een stelling op een schaal van 1-7.
Stelling
De financiële toestand van het bedrijf is goed.
De opbrengst van de producten is goed.
De produktkwaliteit is goed.
De communicatie in het bedrijf is goed.
De communicatie met de buitenwereld is goed.
Ik realiseer mijn doelstellingen.
Ik heb tijd voor mezelf.
Ik heb zelfvertrouwen.
Ik ben ontspannen.
Ik ben gezond.
Ik ben de spil in het wiel van mijn bedrijf.
Het toeval valt vaker mee dan tegen.
Gemiddelde van alle stellingen
maart
2005
3.4
3.5
4.9
3.6
4.0
3.1
4.0
4.1
4.6
5.1
4.5
4.4
4.1
Tijdstip
okt
2005
5.0
4.7
5.7
4.9
4.5
4.2
4.6
5.2
5.3
5.2
5.4
5.2
5.0
F prob< 0.05
jan
2006
5.4
5.6
5.3
5.1
5.0
4.9
5.5
5.4
5.5
5.9
5.6
5.7
5.4
Verbetering
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Betrouwbaar
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Tabel 2.
De mate waarin projectbeheerders in 2007 het eens zijn met een stelling op een schaal van 1-7.
Stelling
De financiële toestand van het bedrijf is goed.
De opbrengst van de producten is goed.
De organisatie van het bedrijf is goed.
De communicatie in het bedrijf is goed.
De communicatie met de buitenwereld is goed.
Ik realiseer mijn doelstellingen.
Ik heb tijd voor mezelf.
Ik heb zelfvertrouwen.
Ik ben ontspannen.
Ik ben gezond.
Ik ben de spil in het wiel van mijn bedrijf.
Het toeval valt vaker mee dan tegen.
Gemiddelde van alle stellingen
feb
2007
3.5
3.7
3.8
4.1
3.5
4.2
3.5
4.9
4.1
4.8
4.6
4.4
4.1
Tijdstip
sep
2007
4.0
4.2
4.5
4.6
4.4
4.8
4.6
5.4
5.0
5.3
5.1
5.0
4.4
F prob< 0.05
jan
2008
4.7
4.6
4.8
4.7
4.5
5.1
4.9
5.4
5.0
5.1
5.3
4.8
4.9
Verbetering
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Betrouwbaar
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
Tabel 3.
De mate waarin projectbeheerders in 2008 het eens zijn met een stelling op een schaal van 1-7.
Stelling
De financiële toestand van het bedrijf is goed.
De opbrengst van de producten is goed.
De organisatie van het bedrijf is goed.
De communicatie in het bedrijf is goed.
De communicatie met de buitenwereld is goed.
Ik realiseer mijn doelstellingen.
Ik heb tijd voor mezelf.
Ik heb zelfvertrouwen.
Ik ben ontspannen.
Ik ben gezond.
Ik ben de spil in het wiel van mijn bedrijf.
Het toeval valt vaker mee dan tegen.
Gemiddelde van alle stellingen
feb
2008
3.4
3.7
3.8
3.9
3.8
4.3
3.6
5.1
4.0
5.1
5.2
4.9
4.3
Tijdstip
aug
2008
4.0
4.3
4.1
4.2
4.1
4.9
3.9
5.6
4.8
5.6
5.0
5.2
4.6
F prob< 0.05
jan
2009
4.1
4.4
4.5
4.6
4.6
5.2
4.7
5.9
5.0
5.7
5.4
5.5
5.0
Verbetering
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Betrouwbaar
Ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
Download
Random flashcards
Create flashcards