programma dag voor duurzame CDA-ers 28 mei

advertisement
hèt netwerk voor kennis over duurzaamheid binnen het CDA
Algemeen
Program
Programma Dag voor duurzame CDA-ers zaterdag 28 mei 2016 in Utrecht
Zaterdag 28
mei 2016
Duurzaamheid, vooral een lokale zaak
12h45 - 13h00
13h00 - 13h05
Inloop
Welkom
13h05 - 13h15
13h15 - 13h30
13h30 - 13h45
Boodschap Ruth Peetoom
Een korte kennis quiz
Samen werken aan duurzame ontwikkeling in
Gelderland
Het succes van de duurzaamste gemeente van
Nederland
Duurzaam ondernemen; voorbeelden uit de
praktijk
PAUZE
13h45 - 14h00
14h00 - 14h15
14h15 - 14h45
14h45 - 15h10
Nationaal en Europees perspectief op lokaal
duurzaamheidsbeleid
15h10 - 16h00
Interactief gedeelte (Discussie / stellingen)
16h00 - 16h10
16h10 - 16h15
Kick off samenwerking duurzaamheid CDJA en
CDJA Nederlandse Antillen en Curaçao
conclusie en afsluiting Klaasjan de Jong
16h15 - 17h00
Borrel
Hogeschool Domstad, Utrecht
Klaasjan de Jong
voorzitter CDA duurzaamheidsberaad
Jan Jacob van Dijk
gedeputeerde Gelderland
Bert Krale
CDA wethouder Staphorst
Brendan de Graaf
DE Unie
Agnes Mulder
CDA Tweede Kamerfractie
Esther de Lange
Europese CDA fractie
Publiek en alle sprekers o.l.v. Klaasjan
de Jong
Anne Zandberg
CDJA
Download