Feedback rapport per huisarts

advertisement
ACHIL: evaluatie van de zorgtrajecten diabetes mellitus
type 2 en chronische nierinsufficiëntie
Achil Phase 1 (2009-2013). Ambulatory Care Health Information Laboratory
Feedback rapport per huisarts
Dataverzameling 2012
Inhoudsopgave
1
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
Algemene beschrijving van uw geregistreerde gegevens . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
Feedback rapport zorgtraject diabetes mellitus type 2 (DM2) . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
Beschrijving van de ZT DM2 patiënten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.2
Uitkomstparameters van de ZT DM2 patiënten . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3.3
ZT DM2 patiënten in uw LMN/HAK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Feedback rapport zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (CNI) . . . . . . . . . . . .
7
4.1
Beschrijving van de ZT CNI patiënten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.2
Uitkomstparameters van de ZT CNI patiënten . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.3
ZT CNI patiënten in uw LMN/HAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Annex: Uitleg bij de gebruikte tabellen en figuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.1
Uitleg bij de gebruikte tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.2
Uitleg bij de gebruikte figuren
10
4
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
Inleiding
Het huidige rapport geeft u een overzicht van de kenmerken en de uitkomstparameters van de
zorgtrajectpatiënten die door u werden geregistreerd. De gegevens van uw patiënten worden op
anonieme wijze vergeleken met de gegevens van alle overige geregistreerde zorgtrajectpatiënten alsook
met de gegevens van alle geregistreerde zorgtrajectpatiënten in de regio van uw lokaal multidisciplinair
netwerk (LMN). Indien er geen LMN is in uw regio, dan worden de gegevens van uw patiënten
vergeleken met de gegevens van alle geregistreerde patiënten in de regio van uw kring (HAK).
Het zorgtraject contract bepaalt dat elke Belgische huisarts ter evaluatie een beperkte reeks gegevens
verplicht moet registreren voor elk van zijn zorgtrajectpatiënten.
De te registreren parameters zijn:
• HbA1c, LDL-cholesterol, bloeddruk, gewicht en lengte voor het zorgtraject diabetes mellitus
type 2
• eGFR, creatinine, bloeddruk, hemoglobine, parathormoon en renale diagnose voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
De gegevensverzameling vond plaats tussen 1 mei en 30 september 2012.
De gegevens werden ingevoerd door de huisarts via een beveiligde webtoepassing,
• hetzij door manuele gegevensinvoer
• hetzij door upload van gegevens die automatisch werden geëxtraheerd uit het elektronisch
medisch dossier
• hetzij door upload via Réseau Santé Wallon
De gegevens werden op een gecodeerde manier naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(WIV-ISP) verzonden.
De verzamelde gegevens hebben betrekking op de periode 1 juni 2008 - 31 december 2011.
Er werd informatie van 30533 zorgtraject patiënten verzameld. In totaal werden 18250 zorgtraject
diabetes mellitus type 2 (DM2) patiënten en 12889 zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (CNI)
patiënten geregistreerd. Volgens het RIZIV hadden 38713 patiënten een zorgtraject afgesloten op
31/12/2011. Dit betekent dat 79% van alle zorgtrajectpatiënten werd geregistreerd via de webtoepassing Achil.
De cijfers worden op twee verschillende manieren gepresenteerd in dit rapport: in tabellen en in
benchmarking figuren. Verdere toelichting hierover vindt u op het einde van dit rapport.
2
2
Algemene beschrijving van uw geregistreerde gegevens
Uzelf registreerde gegevens van 39 patiënt(en):
• 30 diabetes mellitus type 2 patiënt(en)
• 9 chronische nierinsufficiëntie patiënt(en)
Uw patiënten werden geregistreerd:
• voor 8% via de manuele invoermethode
• voor 92% via upload vanuit het elektronisch medisch dossier
3
3
3.1
Feedback rapport zorgtraject diabetes mellitus type 2 (DM2)
Beschrijving van de ZT DM2 patiënten
U hebt voor 30 patiënten met een zorgtraject diabetes mellitus type 2 gegevens geregistreerd.
Tabel 1: Kenmerken van ZT DM2 patiënten.
Significant
verschil
Uw patiënten
Alle overige patiënten
- Leeftijd (in jaren)
Nee
68
68
- Duur zorgtraject (in maanden)
Nee
16
15
Ja
33
52
Nee
0
3
Gemiddelde waarde:
Percentage van de patiënten:
- van het mannelijk geslacht
- met een bijkomend zorgtraject CNI
4
3.2
Uitkomstparameters van de ZT DM2 patiënten
Tabel 2: Uitkomstparameters: meest recente waarde, ZT DM2.
Significant
verschil
Uw patiënten
Gemiddelde
Alle overige patiënten
Gemiddelde
- HbA1c (%)
Nee
7.8
7.5
- LDL-cholesterol (mg/dl)
Nee
83.3
90.3
- Systolische bloeddruk (mmHg)
Ja
147.2
133.8
- Diastolische bloeddruk (mmHg)
Nee
75.0
77.8
Ja
34.4
30.6
Meest recente waarde:
- BMI (kg/m2)
Tabel 3: Vergelijking meest recente waarde van uitkomstparameters, ZT DM2.
5
3.3
ZT DM2 patiënten in uw LMN/HAK
De gegevens van uw patiënten worden vergeleken met de gegevens van alle geregistreerde patiënten
in de regio van uw LMN. Indien er geen LMN is in uw regio, dan worden de gegevens van uw patiënten
vergeleken met de gegevens van alle geregistreerde patiënten in de regio van uw kring (HAK).
De huisartsen in de regio van uw LMN/HAK hebben gegevens van 457 patiënten met een zorgtraject
DM2 geregistreerd.
Tabel 4: Kenmerken van ZT DM2 patiënten in uw LMN/HAK.
Uw patiënten
Uw LMN/HAK
- Leeftijd (in jaren)
68
70
- Duur zorgtraject (in maanden)
16
14
- van het mannelijk geslacht
33
43
- met een bijkomend zorgtraject CNI
0
4
Gemiddelde waarde:
Percentage van de patiënten:
Tabel 5: Uitkomstparameters in uw LMN/HAK: meest recente waarde, ZT DM2.
Uw patiënten
Gemiddelde
Uw LMN/HAK
Gemiddelde
- HbA1c (%)
7.8
7.5
- LDL-cholesterol (mg/dl)
83.3
92.4
- Systolische bloeddruk (mmHg)
147.2
134.7
- Diastolische bloeddruk (mmHg)
75.0
76.7
- BMI (kg/m2)
34.4
30.9
Meest recente waarde:
6
4
4.1
Feedback rapport zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (CNI)
Beschrijving van de ZT CNI patiënten
U hebt voor 9 patiënten met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie gegevens geregistreerd.
Tabel 6: Kenmerken van ZT CNI patiënten.
Significant
verschil
Uw patiënten
Alle overige patiënten
- Leeftijd (in jaren)
Nee
67
74
- Duur zorgtraject (in maanden)
Nee
14
17
- van het mannelijk geslacht
Nee
33
52
- met een renale diagnose van diabetes
Nee
22
32
- met een bijkomend zorgtraject DM2
Nee
0
5
Gemiddelde waarde:
Percentage van de patiënten:
7
4.2
Uitkomstparameters van de ZT CNI patiënten
Tabel 7: Uitkomstparameters: meest recente waarde, ZT CNI.
Significant
verschil
Uw patiënten
Gemiddelde
Alle overige patiënten
Gemiddelde
- eGFR (ml/min/1.73m2)
Nee
26.5
30.8
- Creatinine (mg/dl)
Nee
1.6
2.2
- Systolische bloeddruk (mmHg)
Nee
142.2
133.9
- Diastolische bloeddruk (mmHg)
Nee
76.1
76.6
- Hemoglobine (g/dl)
Nee
12.3
12.3
- Parathormoon (pg/ml)
Nee
56.0
101.9
Meest recente waarde:
Tabel 8: Vergelijking meest recente waarde van uitkomstparameters, ZT CNI.
8
4.3
ZT CNI patiënten in uw LMN/HAK
De gegevens van uw patiënten worden vergeleken met de gegevens van alle geregistreerde patiënten
in de regio van uw LMN. Indien er geen LMN is in uw regio, dan worden de gegevens van uw patiënten
vergeleken met de gegevens van alle geregistreerde patiënten in de regio van uw kring (HAK).
De huisartsen in de regio van uw LMN/HAK hebben gegevens van 153 patiënten met een zorgtraject
CNI geregistreerd.
Tabel 9: Kenmerken van ZT CNI patiënten in uw LMN/HAK.
Uw patiënten
Uw LMN/HAK
- Leeftijd (in jaren)
67
73
- Duur zorgtraject (in maanden)
14
14
- van het mannelijk geslacht
33
40
- met een renale diagnose van diabetes
22
30
- met een bijkomend zorgtraject DM2
0
10
Gemiddelde waarde:
Percentage van de patiënten:
Tabel 10: Uitkomstparameters in uw LMN/HAK: meest recente waarde, ZT CNI.
Uw patiënten
Gemiddelde
Uw LMN/HAK
Gemiddelde
- eGFR (ml/min/1.73m2)
26.5
30.7
- Creatinine (mg/dl)
1.6
2.3
- Systolische bloeddruk (mmHg)
142.2
135.5
- Diastolische bloeddruk (mmHg)
76.1
74.5
- Hemoglobine (g/dl)
12.3
12.1
- Parathormoon (pg/ml)
56.0
123.1
Meest recente waarde:
9
1
Annex: Uitleg bij de gebruikte tabellen en figuren
1.1
Uitleg bij de gebruikte tabellen
Tabel 11 is een voorbeeld van de tabellen die in dit rapport worden gebruikt. Deze tabellen bestaan
uit de volgende elementen:
• Eerste kolom: ”Indicator/vraag”: het item waarop de resultaten betrekking hebben.
• Tweede kolom: ”Significant verschil”: door middel van een Fisher’s exact test of een ttest wordt nagegaan of de resultaten van uw patiënten verschillen van die van alle overige
patiënten samen. In de tabellen waar uw patiënten vergeleken worden met de patiënten van
uw LMN/HAK kan het significant verschil niet berekend worden.
• Derde kolom: ”Resultaten van uw patiënten”: deze kolom geeft het resultaat van uw patiënten
weer. Hier wordt het berekende percentage of het gemiddelde voor uw patiënten weergegeven.
• Vierde kolom: ”Vergelijking met alle overige patiënten”: deze kolom geeft het resultaat van
alle overige patiënten samen weer. Hier wordt het berekende percentage of het gemiddelde
voor alle overige patiënten samen weergegeven. Door uw resultaten te vergelijken met alle
overige patiënten samen kunt u dus zien hoe uw patiënten zich situeren t.o.v. van de overige
patiënten. Het is immers mogelijk dat uw patiëntenpopulatie sterk afwijkt van de totale groep
patiënten.
Tabel 11: Voorbeeld van een tabel gebruikt in dit rapport.
Significant
verschil
Uw patiënten
Alle overige patiënten
- Leeftijd (in jaren)
Nee
68
68
- Duur zorgtraject (in maanden)
Nee
16
15
Ja
33
52
Nee
0
3
Gemiddelde waarde:
Percentage van de patiënten:
- van het mannelijk geslacht
- met een bijkomend zorgtraject CNI
1.2
Uitleg bij de gebruikte figuren
Figuur 1 is een voorbeeld van de benchmarking figuren die in dit rapport worden gebruikt. De figuur
toont, per uitkomstparameter, de verdeling in specifieke categorieën van uw patiënten en alle overige
patiënten. Zo kunt u dus zien hoe uw patiënten zich situeren t.o.v. alle overige patiënten.
10
Figuur 1: Voorbeeld van een benchmarking figuur.
11
Download